Ny rapport sår tvil om elektrifisering av Utsira

Et effektivt gasskraftverk på oljeplattformene på Utsirahøyden vil kunne gi lavere utslipp av klimagasser enn elektrisk kraft fra land, ifølge en ny rapport.

FØRSTE FASE: Slik blir første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen på Utsirahøyden.
Publisert: Publisert:

Stortinget har vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. Men selv om dette tiltaket vil ha stor betydning for utslippene lokalt i Norge, er klimagevinsten beskjeden dersom de globale effektene regnes inn, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Pöyry og CICERO Senter for klimaforskning. Rapporten er utarbeidet for fagforbundet Industri Energi.

– Hvis man ser på elektrifisering som et nasjonalt klimatiltak, er det utvilsomt virkningsfullt. Men man får enkelte ringvirkninger i det europeiske kraftmarkedet som kan tyde på at utslippsreduksjonen ikke er så stor, sier Ole Løfsnæs i Pöyry Management Consulting til NRK.

Flere alternativer

Elektrifisering av Utsirahøyden vil gi lavere globale utslipp av CO2 enn den konvensjonelle løsningen, som er kraftforsyning fra en åpen gassturbin, ifølge beregningene i den nye rapporten.

Men et gassfyrt kraftvarmeverk på det nye feltet vil ifølge rapporten være et enda bedre alternativ enn elektrifisering. Slike gasskraftverk har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mot bare 33 prosent for åpne gassturbiner.

Teknologien finnes allerede og er for eksempel installert på Oseberg-plattformen, påpekes det.

Pöyry og CICERO mener samtidig at gasskraft på land med fangst og lagring av CO2 vil gi de aller laveste utslippene. Analytikerne antar at det nå nedlagte gasskraftverket på Kårstø vil kunne brukes til dette.

Miljøvernere negative

Natur og Ungdom mener rapporten viser at elektrifisering av Utsirahøyden må gå hånd i hånd med en større satsing på fornybar energi i Norge.

– Skal man elektrifisere norsk sokkel, må det skje med strøm som er mer miljøvennlig enn dagens gasskraftverk, ellers er ikke dette noe klimatiltak. Det er derfor man trenger politisk vilje til en fornybarsatsing som kan garantere at denne strømmen nettopp blir miljøvennlig, sier sentralstyremedlem Torgeir Vestre.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland står på sin side fast på at Utsirahøyden skal få kraft fra land. Han viser til at tiltaket er nødvendig for at Norge skal nå målet i klimaforliket om å ta to tredeler av utslippskuttene nasjonalt innen 2020.

– Jeg tror dette var et riktig vedtak sett i lys av de klimaforpliktelsene vi har satt gjennom klimaforliket, sier han til NRK.

Les også:

Tusenvis av jobber avhenger av at han skaffer nye oppdragAndre kan overta Johan CastbergMer olje på Ivar Aasen

Publisert:
Gå til e24.no