Planlegger elektrisk vei langs E39:
Strøm på lastebiltaket skal frakte
gods fra Kristiansand til Trondheim

Hvis denne planen lykkes, er det slutt på å si at elrevolusjonen er like rundt hjørnet.

FREMTIDEN? Siemens' pilotprosjekt for eHighway utenfor Stockholm foregår i samarbeid med Scania, med to dieselhybridbiler som er modifisert til å kunne koble seg på strømnettet på strekningen.

Foto: Siemens
 • Kristin Norli
Publisert:

Du har sikkert kjørt trolley-buss eller trikk - hvor kjøretøyet drives frem av elektriske ledninger spent over veien?

Hva om vi fikk et slik nett langs hele E39 - og all godstrafikk ble kjørt av lastebiler som ble drevet frem av strøm?

Dette er blant planene Statens vegvesen, Sintef og 10 andre selskaper, universiteter, statlige etater og interesseorganisasjoner har på gang.

Ledninger over veien

Blant de heteste temaene innen transportsektoren for tiden er nemlig overgangen fra drivstoffdrevne lastebiler til ellastebiler.

For noen uker siden kunne Aftenposten fortelle at Tine har bestilt ett eksemplar av hybridlastebilen Nikola One, og allerede i november i fjor skrev E24 om Asko som startet testing av batteridrevne lastebiler i Oslo, Bergen og Kristiansand.

Men de enkeltvise bestillingene som har kommet den siste tiden, blekner i sammenligning med planene i innovasjonsprosjektet ELinGO - Elektrifisering av godstransporten i Norge.

Prosjektet jobber med å finne ut hvordan man kan elektrifisere hele godstransporten langs E39 fra Kristiansand til Trondheim.

De har beregnet at all trafikk langs E39 i løpet av ett år driftes av 1,5 terrawattimer elektrisk energi. En elektrifisering vil da erstatte 300 millioner liter diesel og bensin hvert år.

Statens vegvesen er ansvarlige for ELinGO og Sintef har prosjektledelse i ELinGo.

I tillegg deltar Siemens, NTNU, Volvo, Lyse, Universitetet i Stavanger, Sintef, Miles Ahead, Iris og Infratek.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

ELINGO: Innovasjonsprosjektet Elektrifisering av godstransporten i Norge har 12 partnere, inkludert Forskningsrådet som har gått inn med 40 prosent av finansieringen fra sitt EnergiX-program.

Foto: Elingo-prosjektet

eHighway

Siemens er en av deltakerne i det topptunge prosjektet.

Den tyske industrigiganten er allerede verdensledende på elektrifisering av bilferger, og de har i lang tid jobbet med sine løsninger for å ta tungtransporten over i elmotorens tidsalder.

Konseptet de har tatt med seg til E39-prosjektet, kalles eHighway, og er basert på en teknologi der elektrisk kraft overføres kontinuerlig fra en kontaktledning via en pantograf som er montert på traileren.

Slik blir energien overført direkte til lastebilens elektromotor.

Pantografen heves og senkes automatisk når lastebilen kjører inn i et område med en kontaktledning.

Bilene kan koble seg av og på nettet i hastigheter på opptil 90 km/t, og vil ha hybridsystemer som slår inn når bilen kjører av hovedåren.

Siemens' eHighway er allerede satt ut til fullskalatesting i Sverige, hvor den første pilotstrekningen åpnet utenfor Stockholm i juni.

Må kutte utslippene

Årsaken til at så mange plutselig snakker om ellastebiler, henger sammen med at kampen mot klimaendringer er blitt mye mer konkret de siste årene.

Norge har som mål å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

(Saken fortsetter under bildet)

HYBRID: Bilene kan kjøre av og på Siemens' eHighway i 90 km/timen og systemet kompenserer for bilens naturlige bevegelser i veibanen. Når bilen kjører av hovedveien for å levere eller hente gods, sørger hybridsystemet for overgang til dieselmotoren.

Foto: Siemens

Tungtransport på vei står i dag for cirka 25 prosent av det totale oljeforbruket i verden, og samtidig sier prognosene at omfanget av godstransporten kommer til å øke med 65 prosent frem til år 2050 - samme år som Norge som land skal være karbonnøytralt.

– Dersom Norge skal klare å oppfylle sine mål om å kutte utslippene av klimagasser, så er det helt nødvendig å gjøre noe med den fossile delen av veitransporten, sier Christian Jahr, leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility, til E24.

– Tungt for el i tungtransporten

For det går saktere på tungtransportfronten, enn for mindre kommersielle kjøretøy og personbiler, ifølge Den internasjonale veitransportunionen IRU med hovedkvarter i Geneve.

– Det er stor interesse for å se elektrifiseringsløsninger for tungtransporten, men de har en trang fødsel fordi de er så dyre, skriver Marc Billiet, leder for Godstransport i EU i IRU, til E24 i en epost.

Les også

Sjekk listen! Her er privatbilismens utfordrere

Han sier at Siemens og Alstom er to av selskapene som er ledende på testing i dag.

Ifølge Billiet har ikke IRU noen prognoser med anslag for innfasing av elektriske kjøretøy i tungtransporten, men sier det for tiden «skjer en god del» som forhåpentligvis vil endre på dette.

Tror på rene el-løsninger

– Løsningen som vi tror mest på, er at all veitransport på sikt blir elektrisk og der rene batteriløsninger, ehighway-konsepter og hydrogen vil være de dominerende teknologiene, sier Christian Jahr i Siemens.

Christian Jahr er leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility og sitter i styringsgruppen for ELinGO-prosjektet.

Foto: Siemens

– Hovedårsaken til dette er at elektromotorer er overlegen på energieffektivitet sammenlignet med tradisjonelle forbrenningsmotorer - du kan kjøre 4-5 ganger lenger med en elektromotor sammenlignet med en forbrenningsmotor. Dessuten er tilgangen på fornybar elektrisk kraft meget god i Norge, og sterkt økende i resten av verden, sier Jahr

Han legger til at elektrisk veitransport også har de fordelene at de vil redusere støy og lokale utslipp av nitrogenoksider.

Ikke bare batteri... ennå

Jahr forklarer at en viktig forskjell på det elektriske bilmarkedet for personbiler og kommersiell transport, som busser og godstrafikk, handler om hvor mye kjøretøyene er i bruk.

Mens de fleste personbiler står ubenyttet store deler av døgnet, så er aktører i transportsektoren avhengige av å kunne bruke kjøretøyene med så lite stans som mulig.

Det er også litt av bakgrunnen for at Siemens mener batterier med hurtiglading passer best for busstrafikk i byer med kortere distanser. For godstrafikk over lengre distanser er batterier per i dag mindre egnet. Da vil løsninger som eHighway passe bedre, mener selskapet.

– Batteri har per i dag en begrenset rekkevidde. Teknologien er i stadig utvikling, og fremtidig batterikapasitet øker stadig. Men tunge trailere og lastebiler har behov for løsninger med lengre rekkevidde og mer energi enn dagens elbiler. Og dagens batteriteknologi er ikke kommet hit ennå at de kan dekke et slikt behov. Derfor ser vi at en løsning med kontaktledning med en pantograf vil kunne gi lastebiler tilstrekkelig med energi underveis, sier Jahr.

Jahr mener det er vanskelig å spå når man vil se denne eller andre løsninger for elektrifisering bli implementert i stor skala i Norge.

– En pilotstrekning i Norge kan i teorien realiseres allerede i 2017 dersom det er politisk vilje og penger til å investere, sier Jahr.

Han mener det likevel er lite trolig at en løsning realiseres før etter at Elingo-prosjektet har levert sin rapport i 2018.

Derfor trengs elektrisk E39, ifølge ELinGO-prosjektet:

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Fornybar energi
 2. Elbil
 3. Trafikk
 4. Teknologi

Flere artikler

 1. Skal kjøre gods med «bilbaneteknologi»

 2. Analytikere: Tesla-lastebil kan bidra til lavere oljepris – på sikt

 3. Lastebilprodusent håner Tesla-trailer: – Knallbra til potetgullfrakt

 4. Nikola-sjefen utelukker ikke børsnotering: – Et veldig sexy marked

 5. Betalt innhold

  Klimakur foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2