Oljegiganter varsler jobbkutt

Statoil kutter 350 årsverk. I Shell Norge mister 75 fast ansatte jobben.

JOBBKUTT: Statoil kutter årsverk utenom Step-programmet. Bildet er en illustrasjon, og viser Gina Krog-feltet.
Publisert:

Onsdag varslet både Statoil og Shell Norge at de igjen må nedbemanne.

Statoil kutter 350 årsverk frem til og med 2019 i sokkelorganisasjonen, bekrefter selskapet overfor E24.

I tillegg vil ytterlige 80 årsverk som tidligere er annonsert forsvinne.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte kuttene. Avisen skriver at så mange som 500 årsverk kan forsvinne.

Statoil er overfor E24 imidlertid klar på at det er snakk om 430 totalt.

Kutter uten oppsigelser

Nedbemanningen som ble kjent onsdag er en del av Statoils større arbeid med driftsbemanningen på norsk sokkel.

Her så Statoil på mulighetene for å nedbemanne med rundt 600 stillinger i perioden 2016 til 2019.

Denne prosessen går parallelt med forbedringsprogrammet Step i Statoil, og har ikke noe med den å gjøre direkte. I Step ble flere tusen stillinger nedbemannet.

– I går vedtok Statoil bemanningsrammen for driftsorganisasjonen for sokkelen, og det ble besluttet en nedbemanning på totalt 350 årsverk, sier Morten Eek, informasjonssjef for Statoils virksomhet på norsk sokkel, til E24.

Konsernsjef i Statoil Eldar Sætre

Dette rammer fagarbeidere og ledere offshore, samt forpleiningsansatte.

– Vi jobber langsiktig og dette skal skje gradvis frem til og med 2019. Nedbemanningen skal løses med naturlig avgang og oppbemanning på nye felt, understreker han.

Det blir dermed ikke snakk om noen oppsigelser i denne runden, og i tillegg til naturlig avgang, så skal Statoil begynne å oppbemanne Gina Krog-feltet i år, Aasta Hansteen neste år og deretter Johan Sverdrup i 2019.

Disse feltene vil kreve en rekke arbeidere, som altså kan flyttes over i prosessen fra andre felt.

Vil ikke utelukke flere justeringer

Gjennom Statoil Technical Efficiency Program (Step) og Organizational Efficiency Program (OEP) har bemanningen blitt kuttet betydelig siden selskapets forbedringsarbeid virkelig ble satt i gang for full i 2014, rett før oljeprisen begynte å falle.

Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 23.413 fast ansatte i hele konsernet, derav 20.336 i Norge. Siden 2014 og frem til utgangen av 2016 har 2.302 ansatte i Norge og 572 ansatte utenlands forlatt selskapet samlet sett.

Statoil har tidligere besluttet å redusere bemanningen i operasjonsstøttegruppene på land med rundt 80 årsverk i det samme programmet.

Dermed skal altså 430 årsverk ut fra driftsorganisasjonen frem mot utgangen av 2019.

(saken fortsetter under bildet.)

KUTT: Lavere aktivitet, blant annet ved Ormen Lange-anlegget på Nyhavna i Aukra, fører til stillingskutt i Norske Shell.

Statoil vil ikke utelukke at det kan komme flere justeringer, når de jobber med å effektivisere driftsorganisasjonen og tilpasse bemanningen til den aktiviteten de forventer fremover.

– Man gjør dette fordi vi ser at vi får et lavere aktivitetsnivå (selv om det kommer nye felt til, journ.anm.) og fordi vi ser at det er andre og mer effektive måter å drive virksomheten vår på sokkelen, sier Eek i Statoil.

– Øker risikoen for storulykker

Til Stavanger Aftenblad opplyser fagforeningene Safe, Lederne og Industri Energi at det legges opp til en ytterligere reduksjon på 212 årsverk i Statoil.

Tillitsvalgt i Statoil for Safe, Terje Enes, forklarer at det i tillegg til de kuttene som er besluttet trolig kommer flere kutt.

I det som kalles Offshore fagsenter (OFS) har Statoil en gruppe ansatte som bistår forskjellige plattformer når de trenger ekstra bemanning for å ta unna aktivitetstopper i drift og vedlikehold.

– Plattformsjefene i UPN (virksomheten på norsk sokkel, journ.anm.) har meldt inn et behov for 212 færre folk i 2017 til aktivitetsstyrt bemanning. Dette regner vi inn som en nedbemanning av driftsorganisasjonen på sokkelen, selv om det ikke er offisielt besluttet, sier Terje Enes til E24, og utdyper:

– Disse vil bli overført til andre prosjekter, og dermed er de ikke lenger en ressurs for drift og vedlikehold på sokkelen. Det svekker muskelen i driftsorganisasjonen.

Hvis man regner disse 212 årsverkene, de 80 som er besluttet nedbemannet på land, og de 281 fagarbeiderne og lederne og 73 årsverkene i forpleining som ble besluttet i går, kommer nedbemanningen opp i 646 årsverk, slik Safe og de andre fagforeningene regner.

– Hva synes dere om prosessen her, gitt at det ikke er snakk om oppsigelser?

– Det er positivt for dem som jobber i Statoil at ingen blir direkte rammet på den måten, men vi som fagforening må se på dette som en nedbemanning, fordi det påvirker de enkelte på plattformene, sier Enes i Safe.

– Vi mener dette øker risikoen for storulykker, lavere oppetid, og at det bidrar til å redusere dem samlede kompetansen og øker risikoen for at man må leie inn folk midlertidig, legger han til.

Den tillitsvalgte i Safe er samtidig svært glad for at det kommer inn nye felt som nå skal settes i drift i årene frem mot 2020:

– Hvis ikke vi hadde hatt Aasta Hansteen, Gina Krog og Johan Sverdrup hadde dette truffet oss like hardt som det vi ser mange andre opplever, sier Enes.

Nytt prøveprosjekt kan gi nye kutt

Statoil jobber for tiden med et pilotprosjekt om såkalt planbasert vedlikeholdt. Der forsøker man å se om det er mer effektivt å ha egne team som reiser rundt mellom flere plattformer for å gjøre utvalgte vedlikeholdsoppgaver, fremfor at de ansatte på hver enkelt plattform skal gjøre det.

Pilotprosjektet omfatter Sleipner/Gina Krogh/Draupner/Gudrun, Troll A/B/C og Kristin/Heidrun, og evalueringen skal etter planen foreligge mot slutten av året, forklarer Enes.

– I dette ligger det også en mulighet for nedbemanning, og ledelsen i Statoil har selv sagt at det maksimale effektiviseringspotensialet ligger på rundt 202 årsverk, i form av fagarbeidere og forskjellige ledere på sokkelen, sier Enes.

Den tillitsvalgte i Safe tror dermed nedbemanningsrundene neppe er over med dette.

231 forsvinner ut av Shell

På hovedkontoret til Shell Norge på Tananger fikk de ansatte onsdag beskjed om at 75 fast ansatte mister jobben. I tillegg får 156 innleide medarbeidere ikke forlenget kontrakten. Det melder NRK.

Kuttene var uunngåelige, ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Shell Norge, Jan Soppeland. Han viser til at store prosjekter på Draugen i Norskehavet og på gassbehandlingsanlegget Nyhamna på Aukra går mot slutten.

Shell vil nå gå ut med tilbud om sluttpakker. De fleste som må gå nå er ingeniører, og det er Nyhamna-anlegget som blir rammet hardest.

– Store deler av organisasjonen er ikke omfattet av dette – de har vært gjennom tilsvarende runder før, sier Soppeland til NRK.

I 2016 varslet Shell kutt av totalt 225 stillinger, hvorav 145 faste stillinger og 110 stillinger med innleid personell. Shell kuttet også jobber i Norge i 2015. Da forsvant det totalt 260, hvorav 120 var faste ansatte.

Shell vil etter den siste kuttrunden være nede i 600 ansatte i Norge.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om