Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Nordens produksjon av sol- og vindkraft vil mer enn dobles innen 2040, tror analyseselskapet Nena. Én årsak er utenlandsk kapital på jakt etter avkastning.

FÅR DRAHJELP: Analysefirmaet Nena tror nordisk sol- og vindkraft vil mer enn doble seg innen 2040, med drahjelp fra statlige subsidier, fallende kostnader og utenlandske investorer på jakt etter avkastning. Dette er Stamåsen vindpark i Norrland i Sverige, som er 60 prosent eid av norske Statkraft. De 26 turbinene produserer rundt 0,2 terawattimer strøm årlig.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det bygges ut store mengder sol- og vindkraft i Norden.

Innen 2040 kan hele 22 prosent av Nordens kraftproduksjon komme fra sol og vind, ifølge Christian Sjødin, som leder analyseselskapet Nena.

– Det vil produseres 98 terawattimer av vind- og solkraft i 2040, sier Sjødin til E24.

– Vi produserer allerede mye av dette, så veksten innen vind og sol vil være på rundt 50–55 TWh frem til 2040, sier han.

Det er hovedsakelig innen vind at veksten kommer, tror Nena. I fjor ble det produsert rundt 34 TWh sol- og vindkraft i Norden, med lavere vind enn normalt. I år forventer Nena et mer normalt produksjonsnivå på 41 TWh.

Selskapet forventer at nordisk kraftproduksjon blir på 443 terawattimer i 2040, mens elforbruket i regionen øker med 28 TWh til 420 TWh i samme periode.

Siden 2012 har kraftbransjen i Sverige og Norge bygget ut store mengder vindkraft, med statlige subsidier i ryggen. Dette vil trolig fortsette selv om regionen får et betydelig kraftoverskudd, tror Nena.

Dette er noen av årsakene til overskuddet, ifølge selskapet:

 • Elsertifikatmarkedet subsidierer ny, grønn kraft
 • Teknologiutvikling har redusert utbyggingskostnadene for sol og vind kraftig
 • Utenlandsk kapital søker langsiktig avkastning i fornybar energi

– Må eksportere

Nena forventer at Nordens kraftforbruk øker videre, blant annet på grunn av økende forbruk fra grønne datasentre og elbiler. Men mye av overskuddet må eksporteres, sier Sjødin.

Les også

Bygger Nordens største vindpark

– Subsidiert grønn kraft fortrenger kjernekraft. Det vil også fortrenge kull, som vi ikke har så veldig mye igjen av i Norden, men det er bitte litte grann. Men du må også eksportere, sier han.

Eksportkapasiteten fra Norden vil økes fra dagens 6.330 megawatt til nesten 10.000 megawatt frem mot 2040, tror Sjødin, fordi det bygges nye kabler fra Norge, Sverige og Danmark til land som Storbritannia og Tyskland.

– Det blir nye kabler, og England vil være et godt sted for Norge, for der er prisene høye. Men det er problemer med utvekslingen, så det er ikke bare-bare. Vi har et marked i Tyskland som har sine problemer med interne flaskehalser, sier Sjødin.

SPÅR VEKST: Statsstøtte, teknologiutvikling og utenlandske penger bidrar til vekst innen nordisk vind- og solkraft, ifølge Christian Sjødin i analysefirmaet Nena, her på Paretos kraft- og fornybarkonferanse 19. januar.

Norsk vindkraft-boom

Subsidiene gjennom det norsk-svenske sertifikatsystemet legger omtrent en fjerdedel ekstra på prisen utbyggerne får for strømmen sin, og det har gitt resultater. Siden 2012 er det bygget ut nær 25 terawattimer fornybar kraft i de to landene, ifølge Sjødin.

– Mange bygger og har bygget, sier han.

Norge opplever for tiden rekordhøy utbygging av vindkraft, blant annet på grunn av Statkrafts milliardprosjekt på Fosen.

Men den norske vindboomen kan ta slutt før utløpet av 2020. Da slutter Norge å subsidiere ny fornybar energi gjennom elsertifikater, mens svenskene fortsetter.

– I Norge er vi på en måte i en liten boom, og den kan vare litt til fordi vi får noe mer incentiver fra det norsk-svenske sertifikatmarkedet, og vi har fått nye typer investorer inn, sier Sjødin.

– Men den vil ikke vare i så veldig mange år før du må ha en endring i kraftpris eller rammebetingelser eller nye kvantesprang i teknologi. Det tror ikke vi hvis du ser ti år frem, men du vil få lavere investeringskostnader, sier Sjødin.

Les også

Fersk rapport: Slik blir Sverige 100 prosent fornybart

Utenlandsk hjelp

De siste årene har den norske vindbransjen fått hjelp fra uventet hold: utenlandske investorer har gått inn og kjøpt andeler i en rekke norske vindprosjekter.

 • Credit Suisse og sveitsiske BKW kjøpte i fjor 40 prosent av Norges største vindprosjekt på Fosen
 • Forvalteren Blackrock, som er deleid av det norske oljefondet, har kjøpt 100 prosent av Tellenes vindpark i Rogaland og solgt kraftproduksjonen til Google i en 12-årig avtale
 • Den tyske finansforvalteren Luxcara kjøpte i fjor Egersund Vindpark
 • Den franske forvalteren Ardian kjøpte 49 prosent av Finnmark Krafts vindprosjekt Hamnefjellet

– Ny type kraftselskaper

Vindbransjen tror at utenlandske investorer vil bidra til å holde hjulene i gang i bransjen selv om subsidiene forsvinner etter 2020.

På grunn av gode vindressurser er norske vindprosjekter også i drift i flere timer per år enn prosjekter i andre land, og teknologiutvikling gjør vindkraften stadig billigere, påpeker bransjen.

– Det vi ser nå er at norske ressurser er så veldig bra at de tiltrekker seg en ny type kraftselskaper, sier Øyvind Isachsen, leder i Norsk Vindkraftforening Norwea, til E24.

– Jeg vet ikke hvordan de kommer til å se ut selv, men jeg ser jo at pensjonsfond plutselig blir en slags kraftselskaper, og du ser aktører som Fortum som plutselig finner en grense mellom det de var før og en finansiell aktør, sier han.

Les også

Største satsing på fornybar energi på 25 år – spytter inn 16 mrd. i vindkraft

Påvirkes av globale renter

Økende renter globalt kan derimot true utviklingen. Hvis pensjonsfond og forvaltere igjen får tilfredsstillende avkastning på sikre obligasjoner, hvor de tradisjonelt har hatt mye av midlene sine, kan de velge å flytte pengene sine tilbake dit.

– Da er det ikke game over, men da vil det være vanskeligere, sier Isachsen.

– Men en vindmølle i Norge produserer like mye som to tilsvarende møller i Tyskland. Det er sløsing å ikke gjøre det i Norge, sier han.

Isachsen sier at han er tilhenger av at Norge skal bygge ut mer eksportkapasitet, men mener at staten også bør legge til rette for at industrien kan foredle kraften, og for eksempel legge til rette for datasentre slik Danmark og andre nordiske land gjør.

– Det er ikke om å gjøre å fylle landet med strøm hvis du ikke skal bruke den, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fornybar energi
 2. Energi
 3. Forbrukerspørsmål
 4. Danmark
 5. Elbil
 6. Pareto
 7. Solenergi

Flere artikler

 1. Tror på vindkraft uten subsidier

 2. Vil bygge vindkraft uten subsidier

 3. Bensinkjede støtter enormt vindprosjekt

 4. Svak vind bremset vindkraften

 5. 2016 kan bli rekordår for kraftutbyggingen