To av tre traff i 2011

Oljeselskapene på norsk sokkel gjorde funn i to av tre letebrønner i året som gikk.

AKTIV I NORD: Aker Barents var blant annet med å finne olje på Havis.
 • Oilinfo
Publisert: Publisert:

I 2011 ble det påbegynt 52, og avsluttet 54 letebrønner på norsk kontinentalsokkel (NCS).

Av de 54 som ble avsluttet, er det så langt rapportert resultat for 53. I tillegg er ikke resultatet for E.On Ruhrgas 6507/6-4S (Sesam/Sinbad) offentliggjort ennå, da operatøren holder på med et sidesteg; 6507/6-4a.

Basert på de 53 hvor resultatet er rapportert, hadde man i fjor en funnrate på norsk sokkel på 66 prosent, viser tall fra PetroNews Weekend «Leteuken» og Oljedirektoratet (OD).

Mest i Nordsjøen
Av de 54 avsluttede, ble 36 boret i det mest modne området på sokkelen, altså Nordsjøen. Her ble det boret 22 rene letebrønner, mens hele 14 var avgrensningsbrønner.

Det første tallet viser med all ønskelig tydelighet at selskapene fremdeles anser Nordsjøen som en potensielt lønnsom provins, hvilket gigantfunnet Avaldsnes/Aldous (av WoodMac anslått å inneholde mellom 1,7 og 3,3 milliarder fat oljeekvivalenter) er et tydelig bevis på.

Det andre tallet er et tydelig signal på at Nordsjø-funnene blir vurdert for utbygging.

Like høy aktivitet har det ikke vært i Norskehavet, hvor totalt 11 letebrønner ble boret i 2011. Av disse var ni rene letebrønner, mens to var avgrensningsbrønner.

Nytt liv i Barentshavet
I Barentshavet ble det i 2011 avsluttet totalt syv letebrønner. Alle disse var rene letebrønner.

Av de syv som ble avsluttet i 2011, var fire tørre, hvilket gir en funnrate på 43 prosent.

Til gjengjeld var de tre funnbrønnene Statoils Skrugard (250 millioner fat oljeekvivalenter - mboe, etter Havis-funnet, offentliggjort i 2012, er lisensen anslått å ha 600mboe); Totals Norvarg (mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter gass, men med mulig oppside) og Lundins Skalle (mellom 2,5 og 8 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass).
Selv om funnraten var lavere enn snittet for sokkelen totalt, gir størrelsen på funnene og bekreftelsen på nye letemodeller grunn til optimisme, så 2011 vil bli husket som året hvor Barentshavet fikk nytt liv.

Mest olje

Av funnene på kontinentalsokkelen i 2011, var hele 54 prosent olje.

Dette er gode nyheter for selskapene, da olje fremdeles er det lettest omsettelige produktet på sokkelen. I tillegg var seks av funnene (17 prosent) en kombinasjon av olje og gass, mens ett funn (tre prosent) inneholdt både olje, gass og kondensat.
Fem av funnene (14 prosent) var rene gassfunn, mens fire funn (11 prosent) var gass og kondensat.

1364 letebrønner totalt
Ved utgangen av 2011, var det boret (og avsluttet) totalt 1364 letebrønner på sokkelen. Av disse var 1008 letebrønner boret i Nordsjøen, fordelt på 385 avgrensningsbrønner og 623 rene letebrønner.

I Norskehavet er det så langt boret (og avsluttet) 74 avgrensingsbrønner og 194 undersøkelsesbrønner, totalt 268 brønner.

Lengst nord, i Barentshavet, er det boret (og avsluttet) totalt 88 letebrønner, hvorav 14 avgrensningsbrønner og 74 undersøkelsesbrønner.

Få flere saker fra E24-partner PetroMedia i mailboksen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Riggmangel bremser leteaktiviteten i Norge

 2. Betalt innhold

  – Ett ord som går igjen – det er boom

 3. Svakt første halvår for oljeleting på sokkelen

 4. Norge på fjerdeplass i oljeleting

 5. Betalt innhold

  Nytt gassfunn i Norskehavet