Statoil tror oljetoppen nås i 2030

Statoils sjeføkonom tror etterspørselen etter olje og CO2-utslippene når toppen i 2030.

- EN FORUTSETNING: Sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil mener energi er en forutsetning for økonomisk vekst og at fossil energi fortsatt vil stå for mesteparten av energiforbruket i 2040.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Dette kom frem da Statoils sjeføkonom Eirik Wærness fredag presenterte selskapets rapport om makro- og markedsutsiktene frem mot 2040. Det er tredje gangen Statoil legger frem en slik rapport offentlig.

Statoil anslår den totale energietterspørselen i verden vil øke med 40 prosent mot 2040. Olje vil stå for en relativt liten del av denne veksten, og Statoil venter at etterspørselen av olje vil øke med 15 millioner fat per dag og stabilisere seg på rundt 100 millioner fat daglig.

Samtidig vil gass og fornybar spise seg inn på markedsandelene til oljen.

For at prognosen om at CO2-utslippene skal slutte å vokse om en 17 års tid skal slå til, er man imidlertid avhengig av en kraftig energieffektivisering, ny teknologi og overgang til mer gass.

Statoil spår en forbedring på 35 prosent i energieffektiviteten.

- For å holde oljeetterspørselen i sjakk, slik at vi når toppen i 2030, får til den nødvendige teknologiutviklingen og unngår at etterspørselen blir for høy, må oljeprisen ligge høyere over de neste 30 årene enn de 30 årene vi har lagt bak oss, sa sjeføkonomen.

- Preges av sjokk

Statoils sjeføkonom gjorde det klart at det å spå så langt inn i fremtiden alltid er en risikosport, men at slike analyser likevel er viktige for en stor organisasjon og aktør som Statoil.

- Vi er det første til å innrømme at slike prognoser er usikre.

Wærness mener energibildet i verden fortsatt preges av «skift og sjokk, og nevner blant annet finanskrisen, den plutselige skiferrevolusjonen i USA og den politiske uroen i Midtøsten, og da særlig den arabiske våren og konflikten i Syria.

- På lang sikt tror vi likevel etterspørselen vil drives av fundamentale forhold.

Usikkerheten i anslaget for når man vil nå toppen i oljeetterspørselen illustrerte han blant annet med bilbruken i Kina.

- Nøkkelen til anslaget er teknologiutviklingen i transportsektoren.

- Hvor langt kineserne vil kjøre bilene sine kan gjøre store utslag i energietterspørselen, sa Wærness og pekte på at en gjennomsnittlig amerikaner kjører bilen sin rundt 20.000 kilometer per år, mens en europeer kjører 10-12.000 kilometer.

Han la til at fasiten vil avhenge veldig avhengig av hvilken kurs politikerne styrer samfunnsutviklingen, men at de ikke tror Kina følger noen amerikansk modell.

Store skifter

Statoils sjeføkonom mener man ikke bare vil se at det maktpolitiske tyngdepunktet vil bevege seg vekk fra Vesten, men også at energiforbruket vil gjennomgå store omveltninger.

- Energiforbruk per enhet i bruttonasjonalprodukt (BNP) vil falle med 35 prosent i perioden, og skyldes energieffektivisering.

I Nord-Amerika spår Statoil at gass vil overta plassen som den største energikilden fra olje innen 2030. I Kina mener de markedsandelen til kull vil falle fra rundt 67 prosent til 55 prosent, men på grunn av veksten vil kullforbruket fortsatt være 40 prosent høyere i 2040 enn i dag.

Wærness mener at Kinas andel av det totale energiforbruket fra 2010 til 2040 vil øke fra 11 til 24 prosent, mens OECD-landenes andel vil falle fra 50 til litt over 30 prosent.

Skal vi tro Statoil vil det skiftet i energimarkedene utfordre store tradisjonelle aktører. De tror vi på mellomlang sikt vil se en stor økning i tilbudet av olje, særlig utenfor Opec-landene.

- Opecs markedsandeler blir satt under press. De må la Irak få øke sin produksjon, og det kan by på problemer for Saudi-Arabia, sa Wærness.

- Det er ikke alltid det blåser

I Statoils rapport spår de at fornybar energi vil øke sin markedsandel fra en til åtte prosent frem mot 2040. I tillegg anslår de at CO2-utslippene vil nå sin topp i 2030.

Bak disse prognosene står forventningen om at fornybar energi vil vokse med 8,9 prosent i året - i motsetning til økningen for olje som er ventet å ligge på 0,5 prosent per år.

- Vi legger til grunn at klimapolitikken gradvis strammes til i Nord-Amerika og Asia, sa Wærness, men la til at dette like godt vil skje gjennom regionale avtaler på grunn av manglende evne til å bli enige om store internasjonale avtaler.

Selv om mange mener man må gå over til et nullutslippsamfunn i løpet av få tiår, anslår Statoil fossile energiformer fortsatt vil stå for hele 72,5 prosent i 2040. Ifølge sjeføkonomen er det enorme utskiftninger som må til for å få til den veksten.

- En vekst i fornybar på ni prosent i året i 30 år er formidabelt, sier Wærness, og legger til at selv ikke Kina har hatt en slik vekst i gjennomsnitt per år over de siste par tiårene.

Han peker også på at det er en enorm energiinfrastruktur som må omstilles for å få til veksten innen fornybar, noe som ikke er gjort over natten.

- Det er enormt med infrastruktur og kapitalutstyr som skal skiftes ut.

For å nå de fornybarmålene som er satt i Europa mener Wærness at veksttakten må økes i vår del av verden, men poengterer at fornybarutbygging ikke er det samme som utbygging av tradisjonell energiproduksjon.

- Man får ikke like mye ut av utbyggingen av fornybar som tradisjonelle energiformer. Når det gjelder vind for eksempel, så er det ikke alltid det blåser. Man vil også trenge en lagring i energinettet, så på et eller annet punkt vil man nå et tak for hva ny fornybar kan ta unna.

Du kan lese hele rapporten «Energy Perspectives 2013» her (ekstern link)

Les også

Fant olje på Johan SverdrupDisse selskapene får lete etter mer olje på norsk sokkel- Skifer kan forsyne verden med brensel i et tiår

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Øker stadig

 2. Tror «lavkarbon» gir like bra vekst

 3. Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

 4. Spår oljetopp i 2022

 5. Betalt innhold

  Dette tror Statoil om fremtiden