Prisforskjellen øker videre: 84 øre dyrere strøm i sørvest

Torsdag betaler strømkundene i Sørvest-Norge 84 øre kilowattimen mer for strømmen enn kunder i Oslo og Bergen.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.
Publisert: Publisert:

Det viser døgnprisen for strøm fra strømbørsen Nord Pool, som fastsettes én dag i forveien.

Den siste tiden har det oppstått et sprik i prisene mellom de tre sørligste prisområdene i Norge, som tidligere har vært nokså like.

Det er Sørvest-Norge, hvor fyllingen i vannmagasinene er mye lavere enn vanlig, som har de høyeste prisene.

Døgnprisen på strøm i Kristiansand og resten av Sørvest-Norge blir torsdag på 2,40 kroner kilowattimen, mens kunder i prisområdet NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) blir på 1,56 kroner kilowattimen.

Det er en forskjell på om lag 84 øre per kilowattime. Tidligere har den største forskjellen mellom Sørvest-Norge og de andre sørlige prisområdene vært på 76 øre kilowattimen. Det skjedde mandag denne uken.

PS! Prisområdet NO2 omtales gjerne som Sørvest-Norge, og inkluderer Agder, Rogaland, deler av Vestland fylke (gamle Hordaland) og deler av Vestfold og Telemark.

På strømregningen kommer nettleie og avgifter i tillegg til disse prisene. Med nettleie på 28 øre, elavgift på 15 øre og merverdiavgift på 25 prosent vil strømmen i snitt koste rundt 3,50 kroner kilowattimen i Sørvest-Norge torsdag.

Statens strømstøtte må også trekkes fra. I mai ble denne støtten på 95 øre kilowattimen i Sør-Norge, ifølge NVE. Støtten blir beregnet ut fra månedssnittet på strømprisen, som var på 1,65 kroner kilowattimen i mai.

Les også

Regjeringen: En vanlig familie sparer over 17.000 kroner på strømstøtten i år

Lite vann og dyr Europa-strøm

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i StormGeo-Nena peker på at det er lite vann i magasinene lengst sør i landet, samtidig som de høye strømprisene lenger sør i Europa smitter særlig mye over på Sørvest-Norge.

– Det har vært og kommer ganske mye nedbør spesielt i NO5-området hvor Bergen ligger. Så der øker den uregulerbare vannkraftproduksjonen, og den vil trolig holde seg høy gjennom uken. Det gjør prisene der midlertidig lavere enn på Sørvestlandet, sier Seland.

– På den hydrologiske balansen så er det prisområdet NO2 som skiller seg ut, der er det fortsatt betydelig mangel på vann. Det mangler 10 TWh energi sammenlignet med det som er normalt, mens både Bergensområdet og NO1 på Østlandet bare har 2 TWh i manko hver, sier han.

– Uheldig med værforholdene

– Noen mener at utenlandskablene har skylden for de høye prisene?

– Kablene påvirker også prisene. Det er veldig høye priser i Tyskland og Storbritannia, og begge kablene dit går fra prisområdet i Sørvest-Norge. Uten disse kablene så ville nok prisene i NO1, NO5 og NO2 ha vært mer like enn de er nå, sier Seland.

– Som forbruker i NO2 har man vært uheldige med værforholdene over tid, med lite snø og lite tilsig, og helt eksepsjonelle priser ellers i Europa på grunn av det bakenforliggende bildet, legger han til.

Danskene og svenskene betaler enda mer for strømmen torsdag. Døgnprisen torsdag er på 2,99 kroner kilowattimen i deler av Sør-Sverige, mens danskene betaler 3,10 kroner kilowattimen for strømmen.

– Det er helt spesielt. Vi har ikke vært vant til dette. Men dette er også en spesiell situasjon som ingen hadde forestilt seg, sier Seland.

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i StormGeo-Nena.
Les også

Statnett: 10 prosent av de høye strømprisene skyldes nye utenlandskabler

Over én krone forskjell

På det meste torsdag er prisforskjellen mellom Sørvest-Norge og de to andre av Norges sørligste prisområder på over én krone kilowattimen.

Mellom klokken 17 og 18 torsdag betaler folk i NO2-området hele 2,69 kroner kilowattimen, mens folk i Oslo og Bergen betaler 1,60 kroner kilowattimen.

Lenger nord i landet er prisen fortsatt langt lavere enn i Sør-Norge, noe som skyldes velfylte vannmagasiner og svak overføringsmulighet for strøm til områdene lenger sør i Norge.

I Midt-Norge og Nord-Norge betaler strømkundene bare fem øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

– Landets mest slunkne magasiner

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight peker på tørt vær og utenlandskabler.

Norge har 1.800 megawatt kapasitet mot Danmark, mens kapasiteten på kabelen til Tyskland er 1.400 megawatt. Danmark og Tyskland har like priser torsdag.

– NO2 har landets mest slunkne magasiner, og alle utenlandskablene går ut fra dette området. Det har vært lite nedbør over lang tid, og er fortsatt sol og fint vær på Sørlandet. Pris-smitten fra Europa er sterk i en slik situasjon, sier Botnen.

– Kunne man ha unngått dette på noen måte?

– Det er vanskelig når situasjonen er som den er. Tyskland ligger på tre kroner kilowattimen, og det er høye priser også i Danmark, Nederland og Storbritannia. Med en så lang periode med tørt vær så vil da prisene i Sørvest-Norge trekkes oppover mot europeisk nivå, sier han.

I tillegg kommer det lite strøm fra områdene med stort kraftoverskudd lengre nord i Norge, og fra Sverige, på grunn av utfordringer med overføringskapasitet, påpeker han.

Prisene fremover avhenger ifølge Botnen i stor grad av været.

– Det eneste vi kan håpe på nå som sluttbrukere er at himmelen åpner slusene, sier han.

Mer vann i magasinene

De norske vannmagasinene har fylt seg opp noe den siste tiden, og fyllingsgraden var på 48 prosent ved utgangen av forrige uke, ifølge NVE. Fyllingen økte med 4,9 prosentpoeng fra uken før.

Medianen på tilsvarende tidspunkt de siste 20 årene var på 59 prosent.

De siste 20 årene har ikke NO2-området hatt lavere fyllingsgrad på denne tiden av året enn i 2022. Fyllingsgraden er 41 prosent, eller 13,9 terawattimer (TWh). Medianen de siste 20 årene på denne tiden av året er 64,7 prosent.

Les på E24+

Britene fikk norsk strøm til halv pris gjennom kabelen til England

Les også

REC Solar fikk strømsjokk i desember: SV vil pålegge Statkraft å selge strøm billig

Publisert:
Gå til e24.no