Strømprisene

Statnett øker nettkapasiteten til Sverige

Statnett bremset nylig krafteksporten til Sverige. Etter dialog med svenskene økes nå kapasiteten over grensen igjen, men ikke til fullt nivå.

Dette er en av kraftlinjene mellom Norge og Sverige.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har det vært knute på tråden mellom Sverige og nabolandene når det gjelder utveksling av kraft.

Statnett, som driver utenlandsforbindelsene og det norske sentralnettet, valgte i november å begrense kapasiteten på strømflyten fra Sør-Norge til Sverige. Det skjedde etter at Svenska kraftnät hadde varslet begrenset flyt den andre veien.

Svenskene har begrenset utvekslingen av strøm med flere andre land på grunn av flaskehalser og utfordringer internt i eget nett. Statnetts grep kom fordi de mente det var behov for «symmetri i handelen» mellom landene.

Nå blir kapasiteten økt noe igjen fra norsk side. Det skjer etter det Statnett omtaler som «et tett samarbeid» med Svenska kraftnät, som driver det svenske sentralnettet og utvekslingsforbindelsene.

«I første omgang er det nå innført tiltak som gjør at kapasiteten kan økes noe. Statnett har i dag besluttet å øke kapasiteten fra Sør-Norge til Sverige», skriver Statnett i en melding.

Svenskene vil øke sin eksportkapasiteten den andre veien, opplyser Statnett.

Norge utveksler strøm med en rekke land. I år har Norge nettoeksportert 16,5 terawattimer (TWh) strøm, inkludert 2,6 TWh til Sverige.

Den siste tiden har aksepten for strømhandel med utlandet blitt utfordret av en europeisk energikrise, der skyhøye gass- og strømpriser har smittet over på norske og nordiske kraftpriser.

I desember har strømprisen i det sørlige Norge ligget på 1–2 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter, som er mer enn det dobbelte av vanlig pris.

Les også

Vil ikke begrense eksporten via utenlandskablene

– Snu alle steiner

Statnett og kollegaene i Svenska kraftnät har de siste ukene hatt faglig dialog om utvekslingen av strøm. De mener nå at kapasiteten kan økes noe uten at det går ut over driftssikkerheten.

– Vi er nå sammen med Svenska kraftnät i ferd med å snu alle steiner for å finne måter å øke kapasiteten ytterligere begge veier og skape symmetri i risikovurderingen og grunnlaget for kapasitetsfastsettelsen, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett ifølge meldingen.

– Dette er viktig for å legge til rette for et velfungerende marked som utnytter kapasiteten til beste for begge land, sier hun.

Statnetts konsernsjef Hilde Tonne.
Les også

Statnett begrenser strømflyt til Sverige: – Et motsvar

Øker til 1.450 megawatt

Konkret øker Statnett kapasiteten fra Sør-Norge til Sverige fra rundt 1.100 megawatt til 1.450 megawatt. Det er et stykke unna den fulle kapasiteten på forbindelsen, som er på rundt 2.000 megawatt.

Svenska kraftnät øker også kapasiteten motsatt vei. Fra nå til nyttår øker de kapasiteten fra Sør-Sverige mot Sør-Norge med 150 megawatt til 550 megawatt. Fra nyttår økes kapasiteten videre til et sted mellom 700 og 2.095 megawatt.

Statnett skrur imidlertid så langt ikke på igjen det såkalte systemvernet, av hensyn til driftssikkerheten. Dette vernet optimaliserer utvekslingskapasiteten mellom de to landene, men øker samtidig risikoen noe.

Trolig må svenskene også vurdere å ta grep som sikrer økt kapasitet for at Statnett skal kunne ta i bruk igjen systemvernet og øke kapasiteten.

Strømprisen i deler av Sverige var nylig oppe i tre kroner kilowattimen i døgnpris, og over seks kroner i de dyreste enkelttimene. I svenske medier fikk strømbremsen fra Norge noe av skylden.

Les også

Strømmens vei til Sverige

Brems kan gi høyere priser

Problemet med at svenskene bremser kapasiteten til Norge, er at det i perioder kan føre til høyere priser enn nødvendig i Norge. Hvis strømprisen er lavere i Sverige, skal strømmen i utgangspunktet flyte mot Norge og bidra til å dempe prisforskjellene.

– Vi er bekymret fordi disse forbindelsene er viktige for vår forsyningssikkerhet, sa NVE-direktør Kjetil Lund nylig til E24.

NVE har i likhet med danske og finske myndigheter skrevet brev om situasjonen til den svenske Energimyndigheten. De har bedt om mer åpenhet og forklaringer på hvorfor nettkapasiteten fra Sverige til nabolandene er så begrenset.

Les også

Svenskene holder igjen på strømmen: – Vi er bekymret

– Tett og god dialog

Statnett sier at de nå jobber videre med Svenska kraftnät for å finne ut hvordan de kan utnytte nettet bedre og sikre god utvekslingskapasitet, uten å ramme forsyningssikkerheten.

– Vi har en tett og god dialog med våre kolleger i Svenska kraftnät, sier Tonne.

Statnett la for øvrig frem en kortsiktig kraftmarkedsanalyse fredag. Der anslår selskapet at strømprisene gradvis vil falle til mer normale nivåer de neste årene, etter høstens kraftige prissjokk.

– Dette er ikke den nye normalen, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Les også

Statnett i fersk analyse: Dagens skyhøye strømpriser vil ikke vare

Les også

Bekymret over norsk-svensk strømbrems: – Viktig at markedet fungerer

Les også

Strømprisen stiger litt inn i helgen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Statnett
 3. Sverige
 4. Norge
 5. Strøm
 6. Kraftproduksjon
 7. Fornybar energi

Flere artikler

 1. Statnett begrenser strømflyt til Sverige: – Et motsvar

 2. Svenskene holder igjen på strømmen: – Vi er bekymret

 3. Svenskene ville hjelpe Polen: Dro i gang oljekraftverket igjen

 4. Rekordinntekter på utenlandskablene for Statnett

 5. Bekymret over norsk-svensk strømbrems: – Viktig at markedet fungerer