Statnett endrer kraftsituasjonen fra stram til normal

Siden mai har Statnett ansett kraftsituasjonen i sørlige Norge som «stram», men nå anser de situasjonen som normal. Det er lite sannsynlig med rasjonering i vinter, blant annet på grunn av mer vann i magasinene, påpeker selskapet.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.
Publisert:

I mai mente Statnett at kraftsituasjonen var forverret.

En «stram» situasjon er det andre av fem nivåer på skalaen av dramatikk i kraftsystemet. I en slik situasjon har kraftsystemet begrenset evne til å håndtere en periode med lite tilsig til magasinene eller langvarige feil. Sannsynligheten for rasjonering av strøm blir i en slik situasjon vurdert til under 20 prosent.

Nå justerer selskapet ned sin betegnelse på situasjonen til normal, eller grønt på fargeskalaen (se faktaboks).

«Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert», skriver Statnett i en melding.

Selskapet peker på at det har kommet mye regn, mens kraftproduksjonen har holdt seg lav. I tillegg har forbruket blitt redusert etter en periode med skyhøye priser. Det har også vært en del import av strøm fra utlandet og fra lenger nord i landet.

«Det er nå lite sannsynlig at man må rasjonere kraft denne vinteren», skriver Statnett.

– Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Magasinene har fylt seg opp

I forrige uke meldte NVE at vannmagasinene hadde fylt seg sjeldent mye opp i høst. NVE-sjef Kjetil Lund sa denne uken til E24 at kraftbransjen har holdt igjen, at , og at situasjonen er bedre. Mye nedbør og lavere forbruk har også bidratt mye, påpekte han.

– Fyllingsgraden er god, kraftmarkedet virker, og produsentene har vist stort samfunnsansvar, sa Lund til E24 mandag.

– Men vi lever i skumle tider. Dette er ikke tiden for å ta ned guarden, vi må fortsette å følge med selv om vi er på et bedre sted enn for noen måneder siden, la han til.

Statnett-sjef Hilde Tonne.

– Viktig

Også Statnett-sjefen er fornøyd med at kraftprodusentene har spart på vannet.

– Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, sier Tonne.

Hun understreker at kraftbransjen må tenke på behovet for å ha vann også til neste vinter.

– Det er fortsatt usikre tider, og et felles løft for å sikre energiforsyningen over tid krever godt samarbeid, sier Tonne.

Selskapet har nylig lagt frem en rekke tiltak som kan brukes hvis det skulle bli en anstrengt situasjon i vinter.

Strømprisen i sørlige Norge har i november ligget på godt under en krone kilowattimen utenom nettleie og avgifter, slik at det lån an til å ikke bli strømstøtte for november. Men de siste dagene har prisene steget igjen, og snittprisen for måneden ligger så langt på rundt 80 øre kilowattimen. Det betyr at det trolig blir strømstøtte også denne måneden.

Les også

Statnett anbefaler tiltak for å hindre strømrasjonering i vinter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om