Norge og Sverige vil ha felles innsatsgruppe for kraftmarkedet

Norge og Sverige vil samle de nordiske og baltiske landene i en felles innsatsgruppe. – Den bør jobbe fort for situasjonen er krevende nå, sier olje- og energiministeren.

Norges olje- og energiminister Terje Aasland og Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar møttes mandag i Stockholm.
Publisert:

Innsatsgruppen skal bestå av en arbeidsgruppe med landenes fremste eksperter. Gruppen skal bidra med kunnskap og ekspertise. Den skal arbeide for å styrke energisikkerheten til de nordiske landene og redusere russisk påvirkning.

Det kommer frem under en pressekonferanse med Sveriges energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar og Norges olje- og energiminister Terje Aasland.

– I dag står vi overfor en krigsøkonomi, sier Farmanbar om situasjonen i kraftmarkedet.

Les på E24+

Kraftlinje til fem milliarder sliter med å sende strøm sørover

Norge og Sverige vil sammen ta initiativ til innsatsgruppen.

– Denne arbeidsgruppen skal se om det er mulig å få ned prisene på elektrisitet. Hovedmålet er samtidig å ha stabilitet. Den skal jobbe hurtig, sier olje- og energiminister Terje Aasland i et telefonintervju med VG.

Arbeidet i gruppen skal starte så og si umiddelbart.

– Den bør jobbe fort for situasjonen er krevende nå.

– Putin bruker energi som våpen

Gruppen bli ledet og håndtert av embetsverket på norsk og svensk side. Også Danmark, Finland og de baltiske landene blir invitert til å være med.

– Hvem skal sitte i den?

– Det er ikke bestemt ennå, men det blir personer med fagkompetanse som jobber med dette, sier Aasland.

Koblingen mellom gass- og strømpriser er noe arbeidsgruppen trolig vil se på.

– Den kan og se på hvordan vi utvikler det energisamarbeidet vi har i dag med kraftutveksling mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark, sier Aasland.

Nyheten kommer samme dag som gassprisene i Europa har steget over 25 prosent. Det skjer i kjølvannet av at Russland har stengt gasstilførselen i rørledningen Nord Stream 1. Russland skylder på europeiske sanksjoner.

– Hva tenker du om at Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland nå er stengt?

– Det bare understreker at Putin helt bevisst og strategisk bruker energi som våpen og et ledd i å splitte Europa. Det skal han ikke lykkes med. Det er viktig at vi står sammen, sier Aasland.

Kriseløsning til kraftmarkedet

Aasland pekte under pressekonferansen også på tiltaket Sverige annonserte i helgen som skal bidra til å sikre at aktørene i det finansielle kraftmarkedet i Norden skal klare å betale regningene sine.

– Jeg har lyst til å understreke at vi trenger stabilitet i hele det energisystemet vi har, og ikke minst et finansiell energimarked som fungerer. Så jeg tror det er viktig det tiltaket regjeringen går med til Riksdagen i dag, og nettopp sørge for at vi har finansiell stabilitet i energimarkedene slik tiden er nå, sier Aasland.

Dette tiltaket innebærer at Sverige og Finland tilbyr nordiske og baltiske aktører i kraftmarkedet likviditetsgarantier på flere hundre milliarder kroner. Tiltaket har blitt iverksatt for å hindre en ny finanskrise.

– Hadde vi ikke agert, hadde vi risikert kraftprodusenter i teknisk konkurs mandag morgen, sa Sveriges finansminister Mikael Damberg søndag.

Sverige vil stille inntil 250 milliarder svenske kroner i garanti til kraftselskapene på oppgjørssentralen Nasdaq Clearing i 2022 og 2023. Samtidig vil finske myndigheter bistå med opptil 10 milliarder euro, tilsvarende nær 100 milliarder norske kroner.

– Hatt nært samarbeid over mange år

Aasland sier Norge og Sverige var tidlig ute med å etablere systemet som er nå. Den finansielle kraftbørsen Nasdaq Commodities er plassert i Oslo, mens den sentrale motparten Nasdaq Clearing ligger i Stockholm.

– Vi har mye erfaring og har hatt et nært og tett samarbeid over mange år. Jeg tror det gjør stemmen mer kraftfull, sier Aasland og viser blant annet til arbeidet opp mot EU.

Han peker på at det er viktig at prisene blir lavere i Norden fremover.

– Nåtidens utfordringer kan legge grunnlag for hvordan det skal bli over tid, sier Aasland.

Publisert:
Gå til e24.no