Riggutvalget: Norge kan spare 1000 mrd. i Nordsjøen

HMS og oljearbeidernes turnusordninger gir voldsomme ekstrakostnader. 78 prosent av disse dekkes av skattebetalerne.

FORESLÅR EFFEKTIVISERING: Riggutvalgets leder Eivind Reiten overrekker sin rapport til Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Semundseth/OED
Publisert:,

Det såkalte Riggutvalget, regjeringens ekspertutvalg for bore- og brønnvirksomheten på norsk sokkel, leverte i dag sin rapport til Olje- og energidepartementet.

Her er det store penger å spare, ifølge rapporten.

Summen som antydes er hele 1.000 milliarder kroner netto, i direkte og indirekte effekter av tiltakene som skisseres, og dette betegner rapporten som et forsiktig anslag.

Sagt på en annen måte koster HMS-ordninger og en gunstig turnusordning, med to uker på jobb og fire uker fri, samfunnet en total sum på 1.000 milliarder kroner, skal man tro rapporten.

LOs representant i Riggutvalget: - Rapporten fremstår som useriøs

Skattebetalerne får regningen

Som en følge av skatteordningen på sokkelen er det norske skattebetalere som betaler 78 prosent av denne prisen, siden oljeselskapene kan videreføre disse ekstrakostnadene til samfunnet via skattefradrag.

Denne ordningen mener Riggutvalget «kan bidra til å svekke oljeselskapenes motivasjon for å stå imot press knyttet til både lønns- og arbeidsvilkår og regulatoriske forhold.»

Utvalget, som har vært ledet av tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten, skriver i sin rapport at det er enorme kostnadsforskjeller mellom virksomheten på norsk og britisk sektor i Nordsjøen.

Dette til tross for at de to sektorene er veldig like på de fleste områder.

Samlede kostnader for en bore- og brønnoperasjon er omtrent 40 prosent høyere på den norske siden, fremgår det av rapporten.

Anbefaler endringer

Rapporten anbefaler at det gjøres tiltak for å standardisere de tekniske kravene til rigger blant alle landene som driver oljeutvinning i dette området. Dermed vil en rigg lett kunne overføres mellom norsk og utenlandsk sektor uten fordyrende oppgraderinger.

Samtidig anbefaler rapporten å se på bestemmelsene om turnus og hviletid og å gjøre dette mer likt britiske regler. På britisk sokkel jobber oljearbeiderne tre uker i strekk og har deretter tre uker fri.

Fordyrende ordninger

Særnorske krav til rigger virker fordyrende på norsk sokkel, men den store forskjellen utgjøres av personellkostnadene.

Forskjellen i personalkostnader for å drive to like rigger på norsk og britisk side er mellom 50.000 og 75.000 dollar hver eneste dag. Dette er rundt 300.000 til 450.000 kroner dagen.

«Sammenligner vi de samlede personellkostnader for å fylle én stilling som boreassistent, ligger kostnadene for norsk sokkel på nesten det dobbelte av kostnadene i Storbritannia. Arbeidstidsordning og tarifferte tillegg utgjør en vesentlig del av de høyere kostnadene på norsk sokkel» skriver rapporten.

Det er turnusen, med to uker på jobb og fire uker fri, som sammen med hviletidsbestemmelsene som gjør det vanskelig å utnytte personalressursene på en optimal måte.

Samtidig gjør særnorske sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav, HMS, at det er veldig dyrt å oppgradere eksisterende borerigger slik at de får godkjenning til å operere på norsk sokkel.

LES OGSÅ: