Livet i Nordsjøen - bilder fra det norske oljeeventyret

Oljeprisen raser og oljenæringen blør. Men livet med oljen, som har gjort Norge til et av verdens rikeste land, har ikke vært en selvfølge. Her er et knippe bilder av livet på norsk sokkel fra den spede begynnelse fra 1960-tallet og frem til i dag. 

Oljearbeid i Nordsjøen er tøft. Her er en person på vei over gangbroen fra produksjonsplattformen Statfjord A til boligplattformen Polymariner. Broen blåste ned under en orkan i november 1979.
Allerede i 1962 gjorde Phillips Petroleum undersøkelser av geologien i Nordsjøen hvor det kom frem at det kunne finnes olje under havbunnen. Da hadde det tidligere blitt gjort et stort gassfunn utenfor kysten av Nederland. Det førte til at Phillips Petroleum søkte norske myndigheter om å startet større geologiske undersøkelser på det som ble norsk sokkel. På bildet, som er tatt i 1965, er ekspedisjonssjef Jens Evensen (t.v.) og og industriminister Karl Trasti fotografert på pressekonferansen der det kom frem at de første boringer etter olje og gass på den norske delen av kontinentalsokkelen vil ta til sommeren 1966. Her de to med et kart over mulige oljefelt i Nordsjøen.
Lille julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter som funn på det som ble kjent som Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Feltet viste seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Det var boreriggen Ocean Viking (bildet) som fant det som ble til Ekofiskfeltet. Riggen foretok, sammen med Ocean Traveler, de første prøveboringene i området. Det regnes som starten på det norske oljeeventyret.
1971 startet prøveproduksjonen fra Ekofisk. Den oppjekkbare plattformen Gulftide fikk æren av å pumpe opp den første produksjonsoljen på norsk sokkel. Olje og gass skulle strømme til plattformen fra fire brønner i separate ledninger. Havdybden og været gjorde utfordringene for riggen stor. Undersjøiske brønnrigger hadde vært gjort tidligere, men ikke i så vanskelige forhold som i Nordsjøen.
Statsminister Trygve Bratteli var mannen som offisielt åpnet Ekofisk-feltet. Her er statsministeren avbildet under omvisningen på Phillipsgruppens prøveproduksjonsplattform Gulftide Bak skimtes president Houchin i Phillips Petroleum Company. Bildet er tatt i 1971.
I 1971 ble det også påvist gass under havbunnen i det som i dag var kjent som Frigg-feltet. Den gang var det verdens største gassfelt til havs. Kong Olav åpnet feltet offisielt 8. Mai 1978.
Modell av Kontinentalsokkelen i Nordsjøen, med avmerkede oljefelt, blant annet Ekofisk, Eldfisk, og Tor-feltet. Alle oljeselskaper med markedsføringsorganisasjoner i Norge drev fra nå av aktivt med undersøkelse, leting eller også produksjon av råolje og/eller gass på norsk kontinentalsokkel.
Seilskuten Christian Radich passerer plattform på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Feltet er et knutepunkt for petroleumsaktiviteten i sørlige Nordsjø ved at omkringliggende felter benytter seg av infrastrukturen som knytter Ekofisk til kontinentet og Storbritannia. Bildet er tatt i 1975.
Statfjordfeltet er Norges største oljefelt som i tillegg til råolje produserer en betydelig andel naturgass. Feltet ble oppdaget i 1974 av oljeselskapet Mobil. Utbyggingen av feltet ble sett på som pionerarbeid for norsk oljevirksomhet. Her er Statoils konstruksjonssjef Svein Henriksen på vei fra Statfjord A til boligplattformen Polymariner i 1979.
Sikkerhet er viktig for produksjon av olje og gass i Nordsjøen. Vær og vind har til alle tider preget skipsfart og næring i området. Men sikkerhetstiltakene for arbeiderne har nok bedret seg siden dette bildet ble tatt i 1982.
Ulykker og har også vært en del av den norske oljehistorien. I 1978 omkom fem mann da det brøt ut brann i skaftet på Statfjord A. Dette var til da den største anleggsulykken i oljevirksomheten på norsk sokkel. Her viser tillitsmann og platearbeider fra Tangen verft Odd Pettersen frem noen av de forkullede restene av ledninger på brannstedet.
Troll-feltet er et gigantisk olje- og gassfelt. Det er det største gassfunnet i Nordsjøen noensinne, og regnes som et av verdens største gassfelt. I 1995 ble gassplattformen Troll A plassert på feltet. Det var verdens største betongkonstruksjon, og er verdens høyeste flyttbare menneskeskapte konstruksjon. Plattformen har en total høyde på 472 meter.
27. mars 1980 kantret plattformen Alexander L. Kielland. Høy sjø rev av et av plattformens fem bein. 123 mennesker omkom i ulykken. Minnesmerket «Brutt lenke» over de omkomne ved ulykken ble 27. mars 1986 avduket av kronprins Harald, ytterst mot havet på Smiodden i Kvernevik i Stavanger.
Petroleumsinntektene var ikke særlig store i starten for Norge. Landet hadde etablert målsetning om et moderat utvinningstempo på 70-tallet for å forhindre «hollandsk syke». Det vil si en situasjon hvor en plutselig stor inntektskilde knyttet til en naturressurs kan øke kostnadsnivået generelt i samfunnet, og dermed svekke konkurranse betegnelsen til øvrig. På 90-tallet ble det som er kjent som Oljefondet opprettet. Det teller i dag over 7200 milliarder kroner. Her er Kong Olav på besøk på Ekofiskfeltet i 1974. Kongen i oransje overlevelsesdrakt og sixpence-lue.
I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse :«Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.» Bildet er fra 1998 hvor en arbeider fjerner boreslam fra den flytende boreriggen Polar Pioneer.
Utfordringene for petroleumsnæringen på norsk sokkel står i kø. Oljeprisfallet har gjort debatten het rundt norsk olje- og gass. Hva fremtiden bringer er det ingen som vet, men det vi vet er at det som har blitt til olje og gass på norsk sokkel har gitt Norge uvurderlige verdier i form av et av verdens beste velferdssamfunn. Fremtiden er like vel ikke helsvart. Blant annet har man store forhåpninger til produksjon i mange år på for eksempel feltet Johan Sverdrup på Utsirahøyden i Nordsjøen.
Publisert:

Kilder: regjeringen.no, Store norske leksikon, Norges bank, NTB, Scanpix, Wikipedia, Statoil og Kulturminne-Ekofisk.

Les også

Per Valebrokk: Norge er overraskende lite oljeavhengig

Les også

Oljeministeren: – Dette er ille og det kommer til å bli steintøft i 2016

Les også

Sjeføkonomer: Tror oljeprisen kan ligge rundt 30 i kvartaler og år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om