Omstridt strømvideo har 3,6 millioner visninger: – Feilaktig og overforenklet

Kraftbransjen og El- og IT-forbundet er kritiske til en video som er vist 3,6 millioner ganger på Facebook, der Industri Energi hevder at strømprisen skal dobles til 2030.

FÅR KRITIKK: Skjermdump av videoen fra Industri Energis Facebook-side. Ifølge videoen vil strømprisene dobles frem til 2030. Overfor E24 viser Industri Energi til en graf i en IEA-rapport fra 2016 som antyder at prisen kan stige fra 25 øre kilowattimen i 2020 til 50 øre i 2030, gitt en rekke forutsetninger. Videoen irriterer både kraftbransjens organisasjon Energi Norge og El- og IT-forbundet, som mener den er feilaktig.

Foto: Skjermdump fra Industri Energis Facebook-side / Gefühl AS
Publisert:,

I 2016 fikk Industri Energi laget en film som blant annet hevder at strømprisene ville bli doblet innen 2030, og at utenlandskablene har mye av skylden.

«Regjeringen ønsker å øke strømprisen. Dette vil de gjøre ved å bygge private utenlandskabler som innebærer at vi importerer høye kraftpriser fra det europeiske kraftmarkedet» hevder fortellerstemmen i videoen.

Siden 2016 har filmen levd sitt eget liv på Facebook, og antallet visninger har økt etter konflikten om det europeiske organet Acer og igjen etter at strømprisene har økt.

Da videoen i fjor vår ble omtalt av nettstedet Fri Fagbevegelse, hadde den to millioner visninger på Facebook. Nå har den samme videoen over 3,6 millioner visninger.

Les også: (+) – Norge kan bli ledende i det nordiske cannabismarkedet

Problemet er bare at innholdet er feilaktig, hevder kraftbransjens organisasjon Energi Norge og fagforeningen El- og IT-forbundet.

– Det er en fantasifull tegnefilm, sånn som tegnefilmer ofte er. Den har en feilaktig og veldig overforenklet fremstilling av mekanismene som påvirker strømprisen og kraftutvekslingens rolle i Norges energiforsyning, sier Jan Olav Andersen, leder i El- og IT-forbundet, til E24.

– En 50 prosents økning i prisene i 2030 er tatt ut av luften. Økt utvekslingskapasitet vil påvirke strømprisene, men virkningene er anslått til noen øre per kilowattime. Det er godt kjent at kull- og CO₂-prisen påvirker prisen mer enn det utvekslingskablene gjør, sier han.

Les også

Venter fortsatt høy strømpris: Kan få flere pristopper

– Inneholder faktafeil

Også Energi Norge mener det er feil at strømprisene skal dobles til 2030. Kraftbransjens organisasjon viser til analyser fra NVE og Statnett. Den siste langsiktige analysen fra Statnett anslår et prisnivå på rundt 40 øre frem til 2030, som deretter reduseres.

Energi Norge avviser også at det er utenlandskablenes skyld at prisene stiger nå, og peker på CO₂- og kullprisene samt værvariasjoner som de viktigste årsakene.

– Vi syns det er veldig uheldig at denne type video som åpenbart inneholder faktafeil får fortsette å prege det offentlige ordskiftet. Det er allerede mange myter og faktafeil i strømdebatten, sier fungerende leder Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

Les mer: Venter fortsatt høy strømpris: Kan få flere pristopper

Les også

Kraftbransjen forsvarer dagens strømmarked: – Det beste for kunden over tid

– En annen medievirkelighet

– Det at videoen er strømmet 3,6 millioner ganger på Facebook, hva sier det deg?

– Det sier meg at vi har en annen medievirkelighet enn tidligere. Kombinasjonen av video og sosiale medier er kraftig. Jeg vil be dem som utformer slike budskap om å sørge for å ha fakta på plass, sier Kroepelien.

– Filmen blir ikke mer riktig selv om mange har sett den, sier Andersen i El- og IT-forbundet.

I videoen beskrives også aktørene som skal bygge NorthConnect-kabelen som «private», illustrert som en dresskledd mann med pengesekk på ryggen. Men begrepet «private kabler» blir ikke riktig, mener Kroepelien.

De som står bak «private» NorthConnect er blant annet norske kommuner i Rogaland, Agder og Oslo, sier han.

(saken fortsetter under illustrasjonen)

FÅR KRITIKK: Industri Energis video illustrerer private kabeleiere i dress, med pengesekk på ryggen. Kabelen NorthConnect eies av kraftselskaper som kommunalt eide Lyse i Rogaland, Agder Energi som eies av kommuner i Agder og Statkraft, Hafslund E-CO som eies av Oslo kommune og det statlige svenske selskapet Vattenfall.

Foto: Skjermdump fra Industri Energi-video / Gefühl AS

Viser til IEA

Filmen viser til at det er Det internasjonale energibyrået IEA som sier at strømprisen vil dobles til rundt 50 øre kilowattimen i 2030, fra anslagsvis 25 øre i 2020.

Industri Energi opplyser til E24 at kilden til dette er en graf i rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (se grafen nederst i saken).

Forskerne i Nordic Energy Research, som bidro til IEA- rapporten, avviser derimot at den kan brukes på den måten. Nordic Energy Perspectives legger frem en rekke mulige scenarioer for utviklingen av kraftmarkedene i Norge og Norden.

– Man kan ikke bruke denne undersøkelsen til å si hvordan det kan komme til å gå med strømprisene, sier konsernsjef Hans Jørgen Koch i Nordic Energy Research til E24.

– Én av mulighetene er at det blir en sterkt økt eksport av strøm, og det kan føre til økte priser. Men den sier ikke noe som helst om at man med sikkerhet kan si hvordan dette vil utvikle seg, sier Koch.

Les også

Lover likere nettleie mellom by og land: – Det er en seier

Stort engasjement

Spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi ble overrasket over at organisasjonens film har fått så stor spredning.

– Det er enormt. Filmen ble produsert i 2016, i forbindelse med at regjeringen åpnet for private strømkabler som la til rette for at NorthConnect-kabelen kunne bygges. Stortinget har siden vedtatt at lovendringen skal reverseres, og at NorthConnect ikke skal bygges, sier han til E24.

Han sier at filmen ble publisert på Industri Energis Facebook-konto i oktober 2016 og ble markedsført for 620 kroner etter publisering.

– Siden da har den levd sitt eget liv og har fått et oppsving under Acer-debatten og nå som strømprisen er høye. Vi ser et stort engasjement om strømpriser på Facebook og ellers i samfunnet, og det tror jeg har bidratt mye til engasjementet rundt filmen, sier Vollsæter.

Vollsæter sier at det ikke har vært meningen å føre noen bak lyset med filmen.

– Nei, det er det ikke. Og det mener vi at vi ikke har gjort, sier han.

Les også

Årets laveste strømpris i helgen

Fra 25 til 50 øre

Vollsæter sier at organisasjonen ikke har planer om å lage noen ny film med oppdaterte tall. Når det gjelder tallene, så peker han særlig på en graf på side 175 i IEA-rapporten fra 2016.

– Videoen sier at strømprisen skal doble seg – fra hvilket nivå?

– Rapporten anslår at prisen skal stige fra om lag 25 øre i 2020 til drøye 50 øre i 2030. Når gassen er dyr og CO₂-kvotene er høye, driver det kostnadene opp på kull og gass i Europa, og jo flere kabler du bygger ut, jo mer drives prisene opp her hjemme, sier Vollsæter.

– Så videoen viser til at strømprisen i 2030 kan bli på 50 øre?

– Ja, det er noen grafer bak i Nordic Energy Perspectives-rapporten som viser det scenarioet. Det stemte også med Statnetts analyser den gangen tidlig i 2016. Senere det året publiserte Statnett en rapport der prisen i 2030 var noe lavere, sier Vollsæter.

Les også

Foreslår kullgrep i Tyskland: Kan øke norsk strømpris

Fastholder at prisen vil øke

– De som har skrevet IEA-rapporten sier at den ikke kan brukes til å si hvordan det går med strømprisene i 2030?

– Rapporten peker på en utvikling der strømprisen vil stige kraftig i tidsrommet 2020-2030, grunnet økende CO₂-pris, sier Vollsæter.

Han sier at økningen i strømpris vil bli importert til norske kunder gjennom utenlandskablene, og hevder at IEA-rapporten viser at jo tettere Norge er knyttet til kontinentet gjennom kraftkabler, jo mer stiger kraftprisen.

– Vi baserte oss på den IEA-rapporten og det Statnett-underlaget som vi hadde på det tidspunktet, sier han.

– Burde man ikke da også endre videoen?

– Videoen var produsert i 2016, og vi har ikke planer om å lage noen ny video. Forutsetningene om økte strømpriser til norske forbrukere på grunn av økte kvotepriser på CO₂ og flere utenlandskabler, gjelder fortsatt, sier Vollsæter.

– Ikke riktig bilde

Både Energi Norge og El- og IT-forbundet sier at videoen ikke bidrar positivt til debatten i dag, og påpeker at ekspertenes anslag har endret seg betydelig.

– Hvis de mener denne videoen er riktig som et historisk dokument, så får de presisere det, da. For den gir ikke et riktig bilde i dag, sier Andersen.

VIDEOENS KILDE: Denne grafen i IEAs Nordic Energy Perspectives 2016 er kilden til påstandene om doblet strømpris i Industri Energis video. Den er basert på et scenario som blant annet legger opp til økte CO₂-priser og kraftig økt eksport av strøm fra Norden til Europa.

Foto: IEAs Nordic Energy Perspectives 2016

Her kan du lese mer om