Skandalefeltet Yme bygges ut igjen: Staten kan få igjen tapte milliarder

Skandalefeltet Yme bygges ut for tredje gang, med skatteinntekter på syv milliarder kroner. Staten kan dermed få igjen noen av milliardene som har gått tapt.

TREDJE GANG: Administrerende direktør Vidar Nedrebø i Repsol overrekker plan for utbygging og drift av Yme-feltet til olje- og energiminister Terje Søviknes. Det er tredje gang feltet skal bygges ut, og Repsol tok over etter at den tidligere operatøren Talisman måtte skrote plattformen i forrige prosjekt på grunn av tekniske problemer.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Investeringene i Yme-feltet var anslått til 11,9 milliarder da operatøren Talisman måtte kaste inn håndkleet og avslutte prosjektet.

Staten har måttet bære en god del av tapet - nå kan de allikevel få igjen mye.

Feltet i den sørlige delen av Nordsjøen ble drevet av Statoil fra 1996, som stengte ned i 2001 da driften ikke lenger var lønnsom.

Talisman leverte en plan i 2007 og forsøkte å gjenopplive Yme-feltet, men plattformen som ble bygget i Abu Dhabi hadde sprekker i fundamentet og måtte fjernes uten å ha produsert en dråpe olje.

Nå skal Repsol og partnerne bygge ut feltet for tredje gang, og investere rundt åtte milliarder kroner på å hente ut rundt 65 millioner fat olje som ligger igjen i bakken.

– Yme har vært en lei historie, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til E24.

– Allikevel, når vi er her i dag så er det viktig at vi ser herfra og fremover. Er det en riktig investering nå, og vil de åtte milliardene gi lønnsomhet? Svaret er ja, ifølge utbyggingsplanen, med skatteinntekter på syv milliarder, sier han.

– Har du noe oppdatert anslag på hva som er brukt på det forrige prosjektet?

– Nei, det har jeg ikke. Det er alltid interessant å diskutere historien, men samtidig er det i en sånn lønnsomhetsdiskusjon veldig viktig å ta utgangspunkt i det ståstedet vi har nå, og se på dette prosjektet for fremtiden, sier han.

Les også

Nye PUDer: Bygger ut Fenja og gjenoppliver Yme

Tirsdag troppet Repsol og partnerne opp på Søviknes' kontor i Oslo for å levere utbyggingsplanen for Yme.

Prosjektet vil neppe gi staten tilbake de pengene som gikk tapt i forrige utbygging, men Repsol mener prosjektet blir mer lønnsomt for staten enn alternativet, som er å la oljen ligge og rydde opp installasjonene på havbunnen.

– Sto overfor et valg

– Når Repsol nå overtok sto vi overfor et valg, sier administrerende direktør Vidar Nedrebø i Repsol Norge til E24.

– Det var enten å fjerne det som allerede var installert på feltet og plugge de brønnene som var der, og det ville koste rundt tre milliarder kroner. Da ville staten måttet dekke sin del, la oss si i overkant av 2,3 milliarder kroner, sier han.

I stedet investerer selskapet åtte milliarder kroner i prosjektet, som skal produsere i ti år fra første halvdel av 2020. Staten får tilbake syv milliarder i skatteinntekter, ifølge Repsol.

Dagens operatør har med seg historien, og er naturlig nok svært opptatt av å unngå en gjentagelse det som skjedde i forrige runde.

– Dermed blir det utrolig viktig for Repsol å hele veien være i kontroll over prosjektet, nettopp for å unngå å havne i den situasjonen som tidligere rettighetshavere var, sier Nedrebø.

HOS STATSRÅDEN: Overlevering av utbyggginsplan for Yme-feltet den 19. desember 2017. På bildet ses blant andre Erik Haugane fra Okea, Vidar Nedrebø fra Repsol og Tomas Garcia Blanco fra Repsol.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Gjenbruker det gamle utstyret

Utbyggingsløsningen er klar, og det er Mærsk som skal stå for boreriggen som skal brukes. I tillegg har også norske leverandører fått noen kontrakter, som Aker i Egersund som skal gjøre modifikasjoner på boreriggen.

– Det blir en oppjekkbar boreplattform som utstyres med et prosessanlegg. Den vil da plasseres på den infrastrukturen som allerede er på feltet. Der er det en lagertank på havbunnen, og brønnene og havbunnsrammene ligger jo allerede installert, sier Nedrebø.

- Veldig mye av utstyret blir gjenbrukt, legger han til.

Det inkluderer både lagringstank, bunnrammer, rør og lossesystem, samt brønnene som er boret. Ifølge Oljedirektoratet er det boret ni brønner på Yme, og det planlegges seks nye brønner.

Noe av utstyret på havbunnen må utbedres, men ifølge Repsol er integriteten på utstyret rimelig god.

– Dette skal bli et bra prosjekt, sier Nedrebø.

Lønnsomt under 40 dollar

Balanseprisen for Yme-feltet er på under 40 dollar fatet, ifølge Repsol.

– Her sto man faktisk overfor et valg mellom å plugge og fjerne de innretningene som stod der, og da ville balanseprisen vært uendelig, sier Nedrebø.

– Hvis du tar utbyggingsprosjektet herfra og ut, får du en balansepris et stykke ned på 40-tallet. Hvis du tar hensyn til de sparte fjerningskostnadene, altså at det står ting der som vi ikke skroter, får du en balansepris som ligger ned på 30-tallet, sier han.

Med utgangspunkt i de investeringene Repsol foretar nå, forventer selskapet at feltet vil bli nedbetalt en gang i 2021 eller 2022, ifølge Nedrebø.

SKANDALE-PLATTFORM: Yme-plattformen som ble bygd i Abu Dhabi var ikke brukbar, og måtte kondemneres,

Foto:

Okea nektet operatørskap

Det er ikke bare Repsol som er involvert i Yme. Tidligere Det norske-sjef Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er gjennom sitt oljeselskap Okea også involvert.

I januar 2016 uttalte Haugane til E24 på Sandefjord-konferansen at Okea ønsket å gjenoppta produksjonen i 2018 på Yme-feltet. Da hadde de akkurat kjøpt Repsols eierandel på 60 prosent på Yme-feltet for en ukjent sum.

Okea ønsket å bli operatør for feltet, men det sa norske myndigheter nei til. De ville ikke la selskapet være mer enn en partner. I januar 2017 sa Haugane at det var Repsol som skulle bli operatør.

Okeas plan var å eie så mye som 45 prosent, men per i dag eier Okea 15 prosent av Yme-lisensen (PL316). Repsol eier 55 prosent og er operatør, mens polske Lotos og kuwaitiske Kufpec eier henholdsvis 20 og 10 prosent.

Okea ble nektet operatørskap

Tidligere Det norske-sjef Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er involvert i Yme gjennom sitt oljeselskap Okea.

I januar 2016 sa Haugane til E24 at Okea ønsket å gjenoppta produksjonen på Yme-feltet i 2018, etter å ha kjøpt Repsols eierandel på 60 prosent på Yme-feltet for en ukjent sum.

Okea ønsket å bli operatør for feltet, men det sa norske myndigheter nei til. De ville ikke la selskapet være mer enn en partner. I januar 2017 sa Haugane at det var Repsol som skulle bli operatør.

– Ga livreddende førstehjelp

– Vi har ventet på dette lenge, sier Haugane til E24 etter å ha levert utbyggingsplanen tirsdag.

– Hva tenker du om at Okea ikke fikk være operatør?

– Vi var den som ga pasienten livreddende førstehjelp så den kom seg til sykehuset. Eller så hadde det blitt fjerning, sier Haugane.

– Så var det diskusjoner med departementet og andre, om nystartet selskap kontra et etablert selskap, og vi endte opp med den løsningen vi har nå. Nå sitter vi med 15 prosent i et prosjekt som kommer til å bli bra. Sluttresultatet for samfunnet var veldig bra, så vi er fornøyd med at partnerskapet dro det dit vi ville ha det til slutt, sier han.

Okeas plan var å eie så mye som 45 prosent, men per i dag eier Okea 15 prosent av Yme-lisensen (PL316). Repsol eier 55 prosent og er operatør, mens polske Lotos og kuwaitiske Kufpec eier henholdsvis 20 og 10 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Terje Søviknes
 3. Nordsjøen
 4. Oljebransjen
 5. Teknologi

Flere artikler

 1. Nye utbyggingssøknader på norsk sokkel: Bygger ut Fenja og gjenoppliver Yme

 2. Betalt innhold

  Repsol har levert planen for nye Yme

 3. Betalt innhold

  Syv av ti Yme-kroner går til norske leverandører

 4. Betalt innhold

  Får 800 millioner etter Yme-skandalen

 5. Betalt innhold

  Byggeplaner for over 100 milliarder på norsk sokkel