Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV

På ett år har Motvind fått over 17.000 medlemmer. Det er nesten like mange som Greenpeace, og flere enn partier som Frp og SV. Organisasjonen skaffer seg penger gjennom medlemsavgift, innsamlinger og gaver.

Dette er Motvind Norges leder, Rune Haaland, under en demonstrasjon i Oslo denne uken. Organisasjonen hevder å ha fått over 17.000 medlemmer på under ett år.
Publisert:

Motvind Norge opplyser til E24 at medlemstallet nå har passert 17.000. Organisasjonen mot vindkraft begynte å ta inn medlemmer i oktober i fjor.

– Vi har nå flere medlemmer enn SV og Frp, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge til E24.

Frp har 15.600 medlemmer, mens SV har 15.165 medlemmer. Blant de større partiene har Høyre nesten 30.000 medlemmer, mens Arbeiderpartiet har 50.000 medlemmer.

– Folk ser at vi gjør en del av den jobben som offentlige myndigheter burde ha gjort. Vi gir dem som er berørt av vindkraften en stemme og jobber for deres rettigheter, sier Salen.

Les også

Kommentar: Vi må lytte til motstand, men ikke glemme realitetene: Norge blir ikke grønt uten vindkraft

Motvind er større enn for eksempel Natur og Ungdom med 9.000 medlemmer, men mindre enn Greenpeace Norge med 20.000, Naturvernforbundet med 35.000 og Framtiden i våre hender med 38.000 medlemmer.

Motvind samler vindmotstandere over hele landet, og ifølge vedtektene ønsker de å stanse all utbygging av vindkraft i Norge.

Nå skal den ferske organisasjonen bygges opp. Denne uken utlyste Motvind to stillinger ved hovedkontoret i Ekebergveien i Oslo, som stabs- og utviklingsleder og som kommunikasjonsrådgiver.

Les også

Politiet innfører oppholdsforbud på deler av Haramsøya

Slik finansierer de seg

Kontingenten i Motvind er på 200 kroner i året, noe som betyr at organisasjonen vil få inn om lag 3,4 millioner kroner i året.

I tillegg har Motvind én pågående pengeinnsamling på tjenesten Spleis. Regner man sammen en rekke tidligere Spleis-innsamlinger har organisasjonen samlet inn 1,7 millioner kroner.

– Folk er forbanna. De betaler gladelig de pengene. Det er flere innsamlinger på Spleis, og vi får også gaver som blir satt rett inn på vår konto, sier Salen.

Organisasjonen har også et samarbeid med Tax Justice Network som har samlet inn 103.000 kroner til å grave i hvor pengene fra norsk vindkraft går.

Lakseprodusenten Salmars konsernsjef Gustav Witzøe finansierte en stund utgiftene til advokat for lokale vindmotstandere på Frøya. Dette har han siden avsluttet. Ifølge Motvind støtter han ikke dem som organisasjon.

Les på E24+

Equinor-sjef Opedal har fått en krystallgrønn marsjordre

1,3 millioner i saksomkostninger

Motvind prøvde nylig å stanse vindutbyggingen på Vardafjell i Sandnes. Det endte med et nederlag i retten og saksomkostninger på 1,3 millioner kroner.

Motvind har ifølge NRK tenkt å saksøke åtte vindprosjekter. Det vil koste penger. Skulle Motvind tape flere saker, kan det kreve mer penger i kassen.

– Vi har i alle fall nok penger til å holde det gående med søksmålene om Øyfjellet og Vardafjell. Vi ser også at når det skjer noe provoserende som omtales i mediene, så kommer gavene til oss, sier Salen.

Les også

Vindkraftmotstandere på Haramsøya varsler rettslige skritt

– Møter ignoranse

Motstanden kan også koste penger for den enkelte. Motvind har etterlyst folk som vil bryte ferdselsforbudet på Haramsøya.

Det kan ifølge politiet gi bøter og få konsekvenser for jobbvalg, utdanning og fremtidige reiser.

Styrelederen vil ikke selv oppfordre til å bryte loven.

– Det er en veldig vanskelig sak, det der. Vi har jo prøvd lovlige og demokratiske midler, vi har klaget så langt det går. Men vi føler at vi møter ignoranse og stengte dører. Det står veldig mye på spill her. Skal man legge seg ned, eller skal man ta kampen? spør Salen.

Les også

NVE sier nei til å utsette vindkraftfrister

– Kan være nødbrems

Filosof og professor Andreas Føllesdal ved Universitetet i Oslo sier at det er lang tradisjon for sivil ulydighet. Han viser blant annet til protestene mot Alta-vannkraftverket på 70-tallet, og sier at det offentlige noen ganger bommer.

– Da kan sivil ulydighet være en form for nødbrems, hvor man tyr til ulovlige, men ikkevoldelige midler. Da kan man vise at man respekterer rettsstaten, men at man mener at noe er galt med den, sier Føllesdal til E24.

Det betyr ikke nødvendigvis at de som protesterer alltid har rett, og det er heller ikke sikkert at engasjementet mot vindkraft vil vedvare over tid. Men noen ganger kan det være behov for systemendringer hvis folk føler at de ikke blir tatt hensyn til i høringsprosessene, påpeker han.

– Hvis folk får inntrykk av at alt er forhåndsbestemt, og at det bare skal protokollføres at alle parter har blitt hørt, så kan det skape engasjement, sier Føllesdal.

Dette er vindkraften som er bygget ut så langt (grønne sirkler) og er under bygging (lysegrønne sirkler) i Norge. 14 vindkraftverk er for tiden under bygging.

– Kan være lærerikt

Professoren understreker også at politikerne må føre en helhetlig politikk, tross press fra grupper med fokus på én sak. De må få budsjettene til å gå opp og veie miljøhensyn mot andre viktige hensyn, som å sikre nok kraft.

– Vil du si at en slik bevegelse er positivt for demokratiet?

– Denne typen reaksjoner tror jeg er gunstige for demokratiet på lang sikt. I alle fall så vidt de skjer innenfor en ikkevoldelig ramme, sier Føllesdal.

– Det er en sak som krever at vi tenker gjennom hvilke rammer og prosesser vi skal ha for at flertallsdemokratiet skal være verdt vår respekt. Sånn sett kan dette være lærerikt, sier professoren.

Les også

Norge leter etter miljøløsning for vindkraftblader

– Mye har gått feil

– Mye har gått feil, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindbransjens organisasjon, Norwea.

Han mener at Norge vil trenge både vind- og vannkraft, men at kraftbransjen og myndighetene ikke har vært flinke nok til å kommunisere dette.

– Der har bransjen sviktet, det er det ikke tvil om, sier han.

Aasheim mener at også politikerne må tørre å si at Norge trenger mer vindkraft for å nå klimamålene.

– Det har fått feste seg en oppfatning av at vi bygger nærmest for moro skyld, bare for å frakte strøm til Tyskland så de skal få bedre klimasamvittighet. Men grunnen til at vi bygger ut mye vindkraft nå er at et enstemmig Storting stemte for det, og fordi det er behov for kraften hvis vi skal elektrifisere Norge og skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Aasheim.

Les også

LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

Aasheim tror mye av motstanden kan spores tilbake til NVEs nasjonale vindkraftramme fra i fjor, hvor 13 områder ble trukket frem som aktuelle for vindkraft. Mange aktører reagerte og fryktet nedbygging av disse områdene.

– Intensjonene var gode, men det ble dessverre mageplask. Det som skulle dempe konfliktene, førte i stedet til det motsatte, sier Aasheim.

Det bygges også ut svært mye vindkraft for tiden, påpeker han.

– Og vi vet fra forskning at de som har et prosjekt under bygging lokalt, er de som er mest mot vindkraft. De mest positive er dem som har hatt et prosjekt i drift en tid, sier Aasheim.

Ønsker bredere engasjement

Greenpeace-leder Frode Pleym har merket seg veksten i antallet Motvind-medlemmer. Han tolker det som et positivt tegn at folk engasjerer seg for lokal natur.

– Vi ser gjerne at de som er engasjert mot vindkraft også har et bredere engasjement for klima- og naturspørsmål. Men det at folk engasjerer seg for natur eller klima som de opplever er truet, det er i utgangspunktet en positiv ting, sier han til E24.

– Men dette er også komplekst. Vi må jo ha energi, utfordringen er det å balansere utbygging av energi og tiltak for energisparing opp mot det å nå klimamålene, sier Pleym.

Les også

Politiet forlenger oppholdsforbud ved vindkraftanlegg på Frøya

Publisert:
Gå til e24.no