USA-smellen: Reagerer på Equinor-hemmelighold

Sentrale stortingspolitikere reagerer på at Equinor ikke vil oppgi hvor mye tidligere USA-sjef Bill Maloney faktisk tjente. Åpenhet om lederlønninger er et viktig prinsipp for statseide selskap, påpeker Geir Pollestad (Sp).

Øystein Løseth, til venstre, var styreleder og Eldar Sætre konsernsjef da USA-sjef Bill Maloney sprengte bonustaket i selskapet.
 • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Equinor vil ikke opplyse hvor mye tidligere konserndirektør Bill Maloney faktisk fikk i lønn av selskapet i 2015 – året da USA-satsingen virkelig fikk seg en knekk.

Ifølge siste stortingsmelding om statlig eierskap – og staten eier 67 prosent av Equinor – står åpenhet om godtgjørelsen til ledende ansatte helt sentralt. Og som det også blir påpekt: Allmennaksjeselskaper skal etter loven legge fram sin lederlønnserklæring på generalforsamlingen.

I mai 2016 la daværende styreleder Øystein Løseth i Equinor (da Statoil) fram erklæring om lederlønn for generalforsamlingen. Men den var feil, har selskapet nå innrømmet overfor Aftenbladet/E24.

Konserndirektør Maloney hadde på grunn av «en teknisk feil» fått utbetalt for mye lønn året før. Han har betalt tilbake en betydelig sum, men talsperson Bård Glad Pedersen vil ikke si hvor mye eller komme med flere detaljer om saken.

– Dette er resultatet av en avtale med Maloney etter at han forlot selskapet og vi ønsker derfor ikke å gi ytterligere informasjon om dette, sa talsperson Bård Glad Pedersen.

Men dette holder ikke hverken for leder Geir Pollestad i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) eller leder Ketil Kjenseth (V) i energi- og miljøkomiteen samme sted.

– Et viktig prinsipp i selskap der staten er majoritetseier, er åpenhet om lederlønninger. Og da forutsettes det informasjon om det som faktisk er lønningene. Jeg vil mene at hvis det først er opplyst om et beløp som siden er justert, så er det få grunner til å holde det justerte beløpet hemmelig. Og all den tid det endelige beløpet er lavere enn det som først ble oppgitt, så burde det ikke være noen negative sider ved dette, hverken for ham eller selskapet, sier Pollestad, som også har vært saksordfører for eierskapsmeldingen under behandlingen på Stortinget.

Les også

Stor uro i Equinor etter Sætre-beskjed

Styreleder Øystein Løseth under generalforsamlingen til daværende Statoil i mai 2016. Han la da fram en feilaktig erklæring om lederlønn i selskapet.
Geir Pollestad (Sp) viser til at åpenhet om lederlønninger er et viktig prinsipp for statseide selskap. Han skjønner ikke hvorfor Equinor opplyser om feil lederlønn, men ikke vil si noe om riktig lønn.

Equinors daværende sjef for satsingen i USA, Bill Maloney, sprengte bonustaket i selskapet i 2015.

Samme år som selskapets aktivitet i USA og Canada ble skrevet ned i verdi med nesten 30 milliarder kroner, fikk Maloney totalt 14,4 millioner kroner i lønn fra Equinor.

9,25 millioner kroner av disse var bonus – altså prestasjonsbasert lønn – halvparten i kontanter og halvparten i aksjer.

Maloney sluttet i selskapet i juli og ble erstattet av Torgrim Reitan – som fikk som oppdrag å rydde opp da han reiste over til Houston for å ta over sjefsstolen.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Bonus til tanta til Pollestad

Pollestad påpeker at lederlønninger er noe Stortinget har vist ekstra interesse for og er et sentralt punkt i de eierføringene som blir gitt til departementene.

– Da må vi få informasjon for å kunne vurdere nivået på lønningene. Dette er bare ett nytt eksempel på at det er grunn for å se nærmere på USA-aktivitetene til Equinor, som selskapet gjør selv og som Riksrevisjonen har varslet at den vil gjøre. Når en skal se på pengebruken her, er lønninger et sentralt punkt, sier Pollestad.

Selv er han skeptisk til prestasjonsbasert lønn og mener det er omstridt om bonusordninger har effekt på ledere sin innsats.

– Mitt inntrykk er at det fortsatt er en kultur i deler av næringslivet å gi hverandre inntekter som ikke henger på greip. Å tjene penger i oljenæringen når ett fat olje kostet 120 dollar? Ja, skulle nok sikkert tanta mi greid også, sier Pollestad.

Les også

DN: Riksrevisjonen skal undersøke statens Equinors-eierskap

Les også

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

– Mangel på åpenhet

For leder Ketil Kjenseth (V) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er det helt sentralt at Equinor nå i praksis viser det selskapet har predikert om åpenhet.

– Olje- og energiministeren har gitt en redegjørelse om USA-satsingen til Equinor. Den er oversendt komiteen, og vi skal behandle den når vi trer sammen igjen til høsten. Men foreløpig har det vært vanskelig å få oversikt, fordi det har kommet stadig ny informasjon og det har vært mangel på åpenhet, sier Kjenseth.

Han forventer ganske omfattende diskusjoner framover om statens eierskap i Equinor. Hvor stor skal eierandelen være? Hvilket departement skal forvalte eierskapet – skal det fortsatt være Olje- og energidepartementet? Skal selskapet deles opp – i Norge og internasjonalt, eller i fossil og fornybar energi?

– For at vi skal kunne gå inn i dette og se på veien videre, må vi få en så god oversikt som mulig. Her hører avlønningsregimer inn, med bonuser og slikt som en del av dette.

Les også

Flere partier krever at Equinor selger seg ned i utlandet

Ingen nåde

For Kjenseth holder det ikke at Equinor ikke vil opplyse om hva konserndirektøren med ansvar for USA-satsingen, Bill Maloney, fikk i lønn i 2015 – det året hvor problemene virkelig vokste seg store og han ble erstattet.

– Jeg forventer at når Equinor påberoper seg større åpenhet, kan ikke vi vise noen nåde når de ikke vil komme med nye opplysninger. Selskapet må bidra til å vise hele regningen. Ellers blir det veldig vanskelig å gå videre med tillit til at vi har fått alle opplysninger og at de har ryddet opp. Nå sier de litt a, men slett ikke b. Ligger det noen avtaler bak dette? Vi aner ikke. Her må de legge kortene på bordet, sier Kjenseth.

Aftenbladet har spurt tidligere Equinor-styreleder Øystein Løseth om en kommentar til at han la fram en feilaktig lederlønnserklæring for generalforsamlingen. Lønseth vil ikke kommentere saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Ketil Kjenseth
 3. Geir Pollestad
 4. Olje- og energidepartementet
 5. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. Statsråden må svare om Equinor-lønn

 2. Equinor nekter å informere hovedeier om lederlønn

 3. Han ledet Equinors USA-fiasko – og knuste bonustaket

 4. Lukket stortingshøring om Equinors USA-eventyr

 5. Staten kritisk til Hydro-toppenes bonusordninger