Vattenfall kjøper norske havvindprosjekter

Energikjempen Vattenfall kjøper 85 prosent av to store flytende havvindprosjekter som norske Zephyr planlegger i svensk del av Skagerrak.

Dette bildet er fra Vattenfalls britiske havvindprosjekt Kentish Flats.
Publisert:

Vattenfall kjøper 85 prosent av Zephyr-prosjektene Vidar og Poseidon i den svenske delen av Skagerrak. Partene opplyser ikke om prisen.

– Det er stort å få være med å realisere den svenske havvindsatsingen, sier Zephyr-sjef Olav Rommetveit ifølge en melding.

– Svensk industri i dette området har store ambisjoner innen elektrifisering og vekst. Store havvindprosjekter som Poseidon og Vidar vil bidra til at industrien når sine mål til beste for både klimaet og forretningen, sier Rommetveit.

Hvis saksbehandling og miljøutredninger går etter planen vil de to prosjektene kunne være i drift i 2031, ifølge Zephyrs nettsider. Prosjektene skal bestå av om lag 60 til 90 turbiner hver, med en høyde på inntil 340 meter.

Prosjektene er på 1.400 megawatt hver, og dermed blant de virkelig store vindprosjektene. De skal ligge på dypt vann og være basert på flytende fundamenter, ikke bunnfaste turbiner.

Den årlige kraftproduksjonen fra de to anleggene er anslått til 10,5 terawattimer (TWh). Til sammenligning er Sveriges totale strømforbruk for tiden på rundt 140 TWh per år, ifølge Energimyndigheten.

Les også

Norsk vindaktør om svensk milliardgrep: – Veldig positivt

– Stor og seriøs partner

Zephyr ble etablert i 2006 og har hovedkontor i Sarpsborg. Selskapet har utviklet og bygget ut vindkraft på rundt 800 megawatt. Zephyr har totalt 20 ansatte, og har siden 2020 bygget opp et kontor i svenske Göteborg.

Selskapets administrerende direktør er fornøyd med å få Vattenfall inn som hovedeier i prosjektene. Vattenfall har de siste årene satt i gang flere havvindprosjekter, og har også vist interesse for å satse i Norge.

– Det er veldig gledelig å få inn Vattenfall som et statlig eid energiselskap i disse prosjektene, sier Rommetveit til E24.

– Det er en stor og seriøs partner som har mye erfaring med havvind og som kjenner det svenske kraftsystemet. Vi ser på det som en ideell partner å utvikle disse prosjektene sammen med, sier han.

Zephyr har blant annet utviklet og har ansvaret for driften av vindkraftverket Guleslettene, som eies av Blackrock. Nå selger selskapet 85 prosent av to prosjekter for flytende havvind i den svenske delen av Skagerak til Vattenfall.
Les også

Øker takten for fossilfritt jern og stål: Trenger 12 prosent av svensk strøm i 2030

– Stor etterspørsel

Sør-Sverige har i likhet med Sør-Norge slitt med dyr strøm i det siste, og økt kraftproduksjon vil kunne bidra til å dempe utslagene i prisene.

Begge land har signalisert behov for mer strømproduksjon for å elektrifisere industrien og bygge ut ny kraftkrevende aktivitet.

Vattenfall påpeker at havvindprosjektene selskapet skal bygge ut sammen med Zephyr vil gi mer kraft inn i det sørlige Sverige.

– Disse prosjektene vil gi et betydelig volum av fornybar energi i et område med stor etterspørsel, sier Helene Biström, leder for forretningsområdet vind i Vattenfall ifølge Zephyrs melding.

– De vil også støtte vår utvikling av den viktige flytende teknologien, samt muliggjøre energiproduksjon på steder lenger unna land, sier hun.

Svensk industri har planer som kan gi kraftig økt strømforbruk. Blant annet har LKAB sagt at selskapet vil trenge 20 TWh i 2030, 50 TWh i 2040 og 70 TWh i 2050 som et ledd i å omstille svensk jern- og stålproduksjon til å bli fossilfri.

Satset på Sverige

Dette er de seks punktene hvor Svenska kraftnät vil legge til rette for å koble havvind til det svenske elnettet.

Zephyr eies av kraftselskapene Østfold Energi, Glitre Energi og Vardar, og har utviklet en rekke norske vindkraftprosjekter. Blant disse er Guleslettene, Dalsbotnfjellet, Tellenes og Haram.

Etter at Norge satte landbasert vindkraft på pause i 2019, begynte selskapet å utvikle svenske vindprosjekter på lands og til havs.

Prosjektene hvor Vattenfall nå blir hovedeier ligger i Skagerrak, mellom 25 og 27 kilometer utenfor Sveriges vestkyst.

Anlegget Vidar ligger nær norsk sone, om lag 35 kilometer fra norskekysten. Poseidon ligger mellom svenske Göteborg og Skagen helt nord i Danmark.

– Vi er veldig fornøyde med at vi sammen med Vattenfall nå kan fortsette utviklingen av Poseidon- og Vidar-prosjektene. Dette sikrer vår langsiktige satsing på flytende havvind, sier Rommetveit ifølge meldingen.

Raser mot vindmølle-planer i Skagerrak: – En miksmaster med vinger

Bygger kraftnett til havs

Svenska kraftnät, som driver de største linjene i det svenske kraftnettet, planlegger å bruke mellom 30 milliarder og 42 milliarder svenske kroner på å bygge ut et kraftnett til havs, for å legge til rette for utbygging av havvind.

Dette kan gi muligheter for å bygge ut havvind som kan levere 40 TWh strøm i året, opplyste selskapet i forrige uke.

Havvinden skal kobles opp mot seks ulike punkter.

– Ett av disse punktene ligger like ved Poseidon utenfor Göteborg. Vi er veldig fornøyde med at det ligger et punkt der. Jeg regner med at det blir en søknadsprosess på tilknytningen, sier Rommetveit.

– Men hvis et eller begge prosjektene kan koble seg på, så vil man spare mye på utbygging?

– Nettilkobling offshore medfører store kostnader, så det ville være en stor besparelse for prosjektet, sier Rommetveit.

Les også

Avviser havvind-kritikk: – Overhodet ingen krig i regjeringen

Les også

Sverige med store havvindplaner: Vil bygge mye mer enn Norge

Les også

Går sammen med Ferd og Arendals Fossekompani: Vattenfall inn i norsk havvind

Publisert:
Gå til e24.no