Så mye eier styrene i børskjempene: Mener Equinor-styret burde eid mer

I de ti største selskapene på Oslo Børs er styremedlemmene i oljegiganten Equinor blant dem som eier minst . – Et veldig svakt tegn, sier analysesjef.

STORE FORSKJELLER: Det varierer hvor mye styremedlemmene i de største børsselskapene eier. Equinor-styret er nesten på bunn av listen.
Publisert: Publisert:

I sin årsrapport for 2019 regner Equinor opp 13 personer som har vært medlemmer av styret i fjor.

Disse eide i snitt aksjer for 315.000 kroner ved nyttår (se tabell nedenfor).

Det er godt under snittet for styrene i de fleste andre av Børsens ti største selskaper, inkludert blant andre Orkla, Mowi, DNB, Telenor og Yara.

Av de ti største selskapene på Oslo Børs er det bare nykommeren Adevinta, som er kontrollert av Schibsted, som har lavere aksjeeierskap per styremedlem enn Equinor.

Det viser en oversikt som E24 har utarbeidet.

E24 har hentet tallene fra selskapenes egne årsrapporter, og fordelt det totale aksjeeierskapet på alle som var styremedlemmer i løpet av 2019.

«Skin in the game»

Orkla og Mowi skiller seg spesielt ut i oversikten, siden styrelederne Stein Erik Hagen og Ole-Eirik Lerøy selv sitter på betydelige aksjeposter.

Ved nyttår eide Orklas styremedlemmer i snitt aksjer for 3,18 milliarder kroner, mens Mowi-styret i snitt eide aksjer for 34,4 millioner kroner.

Også hvis Hagen holdes utenom vil Orkla-styret ligge høyere enn mange av de andre selskapene. De andre styremedlemmene i Orkla eier i snitt aksjer for drøye 1,3 millioner kroner i selskapet.

Investor Jan Petter Sissener.

– Jeg syns det er viktig at styre og ledelse har «skin in the game» på linje med aksjonærene, sier investor Jan Petter Sissener til E24.

Med det mener han at det er et viktig signal at styremedlemmene selv tar økonomisk risiko ved å plassere sine egne penger i selskapet.

– Da gjør de mer fornuftige investeringer over tid, og særlig styrene opptrer da mer som eiernes representanter, sier Sissener.

Les på E24+

Oslo vest er best i Equinor-styret

– Det gir en trygghet

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet er enig:

– Det at ledelsen og styret selv er villige til å satse penger på selskapet, det er meget viktig. Det gir en trygghet for aksjonærfellesskapet, for du vet at ledelsen og styret trekker i samme retning, sier Johannesen til E24.

– Hvis styremedlemmene eier mye så vil man kanskje anta at de er litt mer vaktbikkje, sier han.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet.

Equinor-aksjer for 4,1 millioner

I Norges største selskap, Equinor, eide fjorårets gamle og nye styremedlemmer til sammen aksjer for 4,1 millioner kroner ved nyttår. Ansattrepresentantenes aksjer står for om lag halvparten av dette.

Av de aksjonærvalgte representantene var styreleder Jon Erik Reinhardsen den i Equinor-styret som satt på flest aksjer ved nyttår. Han eide da 4.584 aksjer til en verdi av 804.000 kroner.

Fire av de ni aksjonærvalgte styremedlemmene i Equinor i fjor eide ingen aksjer i selskapet; Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Roy Franklin og Jonathan Lewis.

– Vi syns jo det er veldig, veldig trist, sier Sissener.

– Jeg tror særlig i Equinor og andre statseide bedrifter så kommer du inn i styret fordi du er politisk korrekt, og ikke fordi du nødvendigvis har en kompetanse. Derfor mener jeg staten er en dårlig eier, sier Sissener.

Les også

Venstre-topp vil utrede å flytte eierskapet av Equinor fra Tina Bru (H) til Iselin Nybø (V)

– Et veldig svakt tegn

Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie syns ikke det er positivt at Equinor-styret sitter på lavere aksjeverdier enn andre styrer.

– Det er et veldig svakt tegn. Det ville være et sterkt signal hvis styremedlemmene, som vanligvis har solid og etablert økonomi, kjøper aksjer for et betydelig beløp og dermed sitter i samme båt som aksjonærene, sier Lunde til E24.

Han frykter at styremedlemmer som ikke selv eier aksjer og tar risiko, kan forsøke å unngå kontroversielle avgjørelser eller gå mot strømmen i styret.

– Mange søker seg til styreverv etter et langt yrkesliv. Et styreverv som Equinor gir stor prestisje, og det gir deg et honorar. Med andre ord har man et incentiv til å sitte stille i båten og unngå store kontroverser, men uten aksjer deler man ikke oppside og risiko med aksjonærene, sier han.

Han frykter for eksempel at styret fristes til å si ja til fornybarprosjekter fordi det er «populært», og skygge unna omstridte oljeprosjekter selv om det kan være det mest lønnsomme for eierne.

– Hvis du selv har store investeringer i selskapet, så blir det viktigere for deg å forvalte verdiene og legge inn større innsats i å identifisere trusler og muligheter og stille spørsmål ved etablerte sannheter, sier han.

Les på E24+

Sp-lederen: – Altfor mye Oslo-fokus i maktapparatet

Mener honorar bør gå til aksjer

Analysesjefen i Carnegie mener at styrehonoraret i Equinor burde vært betydelig høyere. Deler av det burde vært koblet til aksjer med bindingstid, mener han.

Man kan gjerne si at dagens ordning er i sosialdemokratisk ånd, men i realiteten tilter det selskapet kraftig over mot å være administrasjonsstyrt, sier Lunde.

– Det er mye snakk om mangfold i styrer, med fokus på kjønn, legning, alder eller bosted. Styret i Equinor består åpenbart av mange dyktige mennesker, men det er svært konformt, nesten alle har gjort karriere som «embetsmenn» i større industribedrifter, men hvor er entreprenørene og risikotagerne med et snev av «skin in the game», spør Lunde.

Les også

Helge Lund tar ansvar etter USA-fadese – oljeministere peker på Equinor

– Ikke vært naturlig

Bjørn Tore Godal har sittet i Equinor-styret i ti år, og eier ingen aksjer i selskapet. Han forklarer til E24 at det uansett ikke ville hatt noe å si for jobben han gjør.

Bjørn Tore Godal er styremedlem i Equinor. Han eier ingen aksjer i selskapet.

– For meg har det ikke vært naturlig. Jeg oppfatter meg som en tillitsvalgt på vegne av eierne, sier Godal.

– Tør du å gå mot konsensus når du ikke selv har aksjer?

– For meg spiller det absolutt ingen rolle. For meg er det å være styrerepresentant et tillitsverv på vegne av eierne. Hvis de ikke er fornøyde med den jobben jeg gjør, så kan de skifte meg ut, sier han.

– Mitt eierskap eller manglende eierskap av aksjer har ikke noe med dette å gjøre, legger han til.

E24 har ikke fått noen kommentar fra Equinors styreleder om saken.

«Det er ikke noe krav om at styremedlemmene skal eie aksjer i Equinor. Styrehonoraret utbetales heller ikke i form av aksjer», skriver Equinor i en kort kommentar til E24.

Les også

Lukket stortingshøring om Equinors USA-eventyr

– Tegn på at de har tro på selskapet

For dem som kjøper og selger aksjer på Børsen kan det være et viktig signal når konsernledelse og styremedlemmer handler i eget selskap.

– Hvis et styremedlem kjøper aksjer, så er det et tegn på at de har tro på selskapet, sier Geir Linløkken i Investtech til E24.

Investtech driver blant annet med teknisk analyse, og har et innsidebarometer som viser hvordan innsideaktørene handler med aksjer i eget selskap.

– Det som er litt oppsiktsvekkende for Equinor er at det bare er én handel blant innsiderne det siste året, nemlig styrets nestleder Jeroen van der Veer som kjøpte aksjer i mars. Fravær av handler gjør at Equinor fremstår ganske nøytralt, mens mange andre selskaper er positive fordi flere innsidere kjøper, sier Linløkken.

Les også

Lei hjemme-alene-fester – Mímir vil ha full kontroll med Equinor

Mange innsidekjøp for tiden

Det er for tiden svært mange i ledelsen og styrene i norske børsselskaper som kjøper aksjer i eget selskap. Siste måned var det ifølge Investtech 98 kjøp blant innsidere, og bare syv salg. Det er nesten dobbelt så mange kjøp som på samme tid i fjor, ifølge Linløkken.

– Ser man på et selskap som Scatec, er det maksimalt positivt på innsidehandler på vårt innsidebarometer. Det samme gjelder Telenor, sier han.

– Også Mowi er positivt, styremedlem Alf-Helge Aarskog kjøpte nylig aksjer for 1,5 millioner kroner, og det er et klart kjøpssignal. DNB er også positivt, der har det vært to handler nylig, sier Linløkken.

Publisert:
Gå til e24.no