Lundin Petroleum investerer 550 mill. i norsk vannkraft

Oljeselskapet Lundin har gjort vanvittige oljefunn på norsk sokkel og har etablert seg som en viktig spiller på norsk sokkel. Nå går selskapet inn i fornybar energi og sikrer seg eierskap i en del av den norske vannkraften.

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum
Publisert:

Oljeselskapet Lundin Petroleum og deres norske virksomhet er aller mest kjent for å ha gjort store oljefunn på norsk sokkel, inkludert Edvard Grieg, Johan Sverdrup og Alta/Gohta.

Nå kommer selskapet med en nyhet som markerer et strategisk taktskifte: De investerer 60 millioner dollar (550 millioner kroner) i norsk vannkraft over tre år til og med 2021.

Lundin Petroleum-sjef Alex Schneiter varslet at selskapet vurderte å begynne med fornybarinvesteringer i et intervju med E24 i september.

I sin kvartalsrapport omtaler selskapet sin «Plan for bærekraftig energi» der de varsler en ny avtale med Sognekraft om å kjøpe 50 prosent av vannkraftprosjektet Leikanger. Avtalen ble inngått i oktober. Når vannkraftverket etter planen kommer i full drift i 2021 vil det produsere 208 gigawattimer årlig, 104 av disse vil tilfalle Lundin.

Lundin vil være en ren finansiell investor og skal ikke drifte anlegget.

Lundin opplyser at de vil bruke rundt 500 gigawattimer kraft årlig fra og med 2022 i det nordiske kraftmarkedet. Strømmen går til å dekke selskapets eierandel i blant annet Johan Sverdrup-, Edvard Grieg-, Ivar Aasen- og Solveig-feltene.

Det meste av strømmen de kjøper i markedet er fornybar, men ikke alt. Derfor investerer selskapet nå i egen strømproduksjon for å sikre at de kun bruker fornybar strøm:

– Dette vil mer en avsette vårt ikke-fornybare energiforbruk nødvendig for vår netto andel av Johan Sverdrup-fase 1, skriver selskapet.

Lundin opplyser at rundt 15 prosent av driftskostnadene på Johan Sverdrup er knyttet til strømregningen på kraften de får gjennom sjøkabelen fra land. Ved å kjøpe egen kraftproduksjon tror Lundin de får sikret seg mot store prissvingninger.

Sognekraft opplyser at Leikanger-prosjektet som «tidenes satsing» i selskapet og at det innebærer en investering på om lag 800 millioner kroner (2017-kroner før nettkostnader og en del andre kostnader) for å gi kraftproduksjon tilsvarende årsforbruket til 10.000 husstander.

Sverdrup-olje og økte prognoser

Oljeselskapet Lundin blir på samme måte som partnerne Total, Petoro og Aker BP, og operatøren Equinor, kraftig påvirket av Johan Sverdrup-feltet.

Særlig for Lundin og Aker BP vil det merkes at det gigantiske nye oljefeltet kom i produksjon 5. oktober. Tredje kvartal som løper til slutten av september blir dermed Lundins siste kvartal før de nye store inntektene strømmer inn i kassen (og regnearkene).

– Jeg er fornøyd med å kunne annonsere nok et veldig sterkt kvartal operasjonelt og finansielt. Selskapets produksjon er nå på over 120.000 fat per dag og som et resultat av at Edvard Grieg-feltet fortsetter å overlevere, og som følge av en tidligere oppstart og raskere opptrapping av pre-drill-brønnene på Johan Sverdrup, øker vi guidingen vår for året, sier konsernsjef Alex Schneiter i en uttalelse.

  • Lundin oppjusterer nemlig produksjonsprognosen sin for hele 2019 fra 75.000–95.000 fat per dag til 90.000–95.000 fat per dag. De fjerner med andre ord noe av bufferen de la inn i bunnen av estimatet sitt ettersom Sverdrup nå er i produksjon.
  • Selskapet reduserer også investeringsprognosen sin for 2019 fra 785 til 730 millioner dollar.
  • Prognosene for letekostnader på 325 millioner dollar og prognosen for produksjonskostnadene på 4,25 dollar per fat er de samme som før.

Regnskapet for tredje kvartal viser at inntektene til Lundin falt fra 596,6 til 450,5 millioner dollar mot samme periode i fjor. Det er noe under analytikernes forventning på 466 millioner dollar, ifølge konsensustall fra InFront.

Lundin økte produksjonen sin fra 78.200 til 82.700 fat per dag mot tredje kvartal i fjor, men opplevde som resten av bransjen at prisene var lavere, noe som bidrar til fallet i inntekter. Lundin solgte oljen sin for 61,44 dollar per fat i snitt i tredje kvartal, ned fra 74,09 dollar per fat ett år tidligere. Prisen på gass og NGL var også lavere.

Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 476,8 til 411,3 millioner dollar, noe som var bedre enn de 393 millionene som var ventet.

EBITDA-tallet til Lundin inkluderer ikke selskapets gevinst på 756,7 millioner dollar, som de fikk da de solgte 2,6 prosent i Johan Sverdrup-feltet til Equinor gjennom aksjehandelen som ble kjent i sommer.

Resultat etter skatt økte fra 56,7 til 519,9 millioner dollar, over forventningen på 454 millioner dollar. Tar man ut gevinsten fra Sverdrup-salget hadde Lundin et underskudd på 236,8 millioner dollar i kvartalet.

Lundin Petroleum Q3
Les også

– Det er helt klart en anti-olje og gass-atmosfære nå

Publisert:
Gå til e24.no