Nasdaq vil ta opp kampen med Nord Pool: – Strømprisene har vært preget av en monopolsituasjon

Råvarebørsen Nasdaq Commodities har søkt om konsesjon til å gå inn i det fysiske kraftmarkedet. Nord Pool ønsker konkurransen velkommen.

INN I NYTT MARKED: Å gå inn i markedet for fysisk krafthandel vil være Nasdaq Commodities' hovedsatsing den kommende tiden.
Publisert:

– Det vi går inn i er markeder hvor det har vært naturlige monopoler. Prisingen bærer naturlig noe preg av det, så vår ambisjon er å komme inn og gi et mer konkurransedyktig og komplett tilbud til både kjøperne og selgerne som opererer i det fysiske day ahead-markedet i dag, sier Nasdaq Commodities-sjef Georg Aasen til E24.

Råvarebørsen har allerede fått konsesjon i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Nå jobber de med det samme i Frankrike og Norge.

– Dette er en stor satsing for oss. På europeisk nivå er det substansielle verdier som omsettes i spotmarkedet og vi mener det er gode muligheter for å kunne konkurrere seg inn og ta markedsandeler, sier Aasen.

Day ahead-markedet er hovedmarkedet for krafthandel i Norden. Mesteparten av dette handles på Nord Pool. Kraft som produseres i Norge, og i de øvrige landene som er med i samme marked, selges her til spotpriser som settes hver dag utifra tilbud og etterspørsel.

Men gjennom nye EU-regler vil Nord Pool få konkurranse.

Skal garantere samme likviditet

Nasdaq Commodities har levert søknad om konsesjon til NVE. Aasen forteller at denne nå avhenger av Stortingets behandling av energiloven.

Her er EUs CACM-forordning, som omhandler kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering, foreslått innført. Denne vil åpne for at flere børser får kjempe om markedsandeler i spotmarkedet.

– I Norden har det vært et monopolmarked med Nord Pool som eneste aktør, men CACM-forordningen åpner for økt konkurranse ved å skape en felles ordrebok for lisensierte kraftbørser, sier Aasen.

Det betyr at en kraftselger eller -kjøper vil være garantert å møte den samme likviditeten uavhengig av hvilken kraftbørs man velger å benytte seg av.

Å unngå at likviditeten blir fragmentert er svært viktig, poengterer Aasen.

Les også

Nasdaq: – Kjempebrunosten skal vise at vi forstår det særegne ved Norge

Oppstart neste år

Tidslinjen for Nasdaq Commodities inntreden i det fysiske kraftmarkedet er ennå litt uavklart. Det har vært ambisjoner om å starte opp før sommeren, men det virker urealistisk i Aasens øyne.

– I en situasjon der flere markedsplasser leverer inn bud til en felles ordrebok, må man ha oppgjørsavtaler mellom de respektive børsene og deres oppgjørssentraler. Strukturen for dette er ikke i mål ennå. Vi jobber nå med å ferdigstille vår tekniske løsning og ser for oss å være operative tidlig i 2020, sier han.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Stina Johansen i Nord Pool.

Nord Pool gleder seg

Monopolet til Nord Pool, som eies av Statnett og de respektive selskapene i de øvrige landene i Norden og Baltikum, er altså kommet til veis ende.

– Vi ønsker konkurranse velkommen og vil med dette bare bli enda mer skjerpet til å levere gode løsninger til kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

Hun fortsetter:

– Nord Pool har drevet det fysiske kraftmarkedet siden det ble åpnet i Norge og Norden på nittitallet – dette er kjernekompetansen vår og som vi skal fortsette å utvikle handelsløsninger sammen med kundene våre, både her i Norge og Norden. At det åpnes for konkurranse gir også oss muligheten til å åpne markeder i store deler av Sentral-Europa fra mai i år. Det gleder vi oss til!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om