Regjeringen får pepper: Mener havvind langt fra blir konfliktfritt

Olje- og energiministeren blir kritisert av store deler av opposisjonen på Stortinget etter uttalelser om at det ikke er et marked for havvind, at det er for dyrt, og at teknologien er for umoden.

OSLO 20190424. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Publisert:

Høyt konfliktnivå rundt vindkraft til havs, rask utvikling av offshore vindkraft og behov for omstilling fra petroleumsnæringen gjør havkraft til en het potet politisk.

Mens Ap, Sp, SV og MDG tar til ordet for at staten må bruke mer penger for å utvikle vindproduksjon til havs, så svarer olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) at regjeringen ikke vil subsidiere havvind.

– Vi er for lønnsom utbygging av fornybar energi til havs. For vindkraft til havs ser vi en teknologiutvikling og lavere kostnader. Derfor er det slik at Olje- og energidepartementet forbereder åpning av ett eller to områder for vind, sier Freiberg.

Les også

Freiberg: – Ikke marked for havvind i Norge

Kritiserer

Dette ble møtt med kritikk fra Ap, SV, Sp og MDG under Stortingets spørretime før påske, der de alle mente at regjeringen tar en passiv rolle i å utvikle havvindindustrien.

– Jeg mener det er et større potensial enn det statsråden her gir uttrykk for. Her mener jeg det er rom for en betydelig mer aktivt industripolitikk, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide.

Eide peker på perspektivmeldingen til regjeringen, som sier at oljen fra slutten av 2020-tallet vil avta, at grunnrenteskattene den norske staten mottar blir mindre, og at leverandørindustrien vil få mindre å gjøre på grunn av lavere aktivitet på norsk sokkel.

– Her kan vi ta en proaktiv industripolitisk tilnærming, og gjøre dette til noe Norge bør satse på når vi vet at det vi lever av i dag ikke vil kunne gi oss de samme inntektene et stykke inn i fremtiden, sier Eide videre.

Les også

Rapport: Verden kan bli utslippsfri innen 2050

Høyt konfliktnivå

Freiberg sier at det er viktig at vi finner en rett balanse mellom verdiskaping og utbygging av fornybar energi på den ene siden, og hensynet til naturmangfold, friluftsliv, lokalbefolkning og så videre på den andre siden.

Både Ap og Sp peker på at havvind kan føre til mindre konflikter enn vi har sett for landbasert vindkraft.

– Vi har i det siste vært vitne til flere konflikter om vindkraft på land. Ser ikke statsråden at han kan spare seg selv for veldig mange problematiske arealkonflikter på land, dersom regjeringen bidrar på å få ned kostnadene på norsk havvind? spurte Sandra Borch (Sp) fra talerstolen.

Freiberg svarte at han slettes ikke er sikker på at havvind gir særlig lavere konfliktnivå enn vindkraft på land.

– Havet har også sine brukere. Jeg anbefaler å ta en reise langs kysten, og snakke med dem som bruker havet hver dag til å brødfø seg og sine lokalsamfunn. Da vil man oppdage at det er ikke problemfritt å ha dette til havs heller.

Les også

Omstridt vindprosjekt på Frøya: Ber staten gripe inn

Mener subsidiering vil drive opp prisene

På spørsmål fra SV om hvilke økonomiske gulrøtter regjeringen vil bruke for å få til havvind, svarte Freiberg at regjeringen er for lønnsom utbygging av vindkraft.

– Det betyr at det skal gjøres uten subsidier. Men så har vi et virkemiddelapparat for utvikling av industri, som fungerer veldig bra, sa Freiberg, og pekte på Enova.

spørsmål fra SV svarte Freiberg at statlig subsidiering av havvind kan drive strømprisene kraftig opp.

– Jeg viser her til prosjektet Equinor har omsøkt som sitt demonstrasjonsprosjekt, der man trenger 2,5 milliarder i subsidier for å realisere det prosjektet. Det forteller noe om lønnsomheten i forhold til denne typen prosjekter i dag, sa han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om