Disse avgjør hvilke skadde oljearbeidere som får penger fra Staten

Et ukjent antall oljearbeidere har blitt skadet på jobb i årenes løp. Nå er kommisjonen som skal vurdere hvem som får kompensasjon klar.

Oljearbeidere som ble skadet av løsemidler og kjemikalier på jobb, kan få kompensasjon fra Staten. Her oljearbeidere i sving på Ekofisk-feltet på 1970-tallet.
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Aftenbladet har gjennom flere år skrevet om kampen som løsemiddel- og kjemikalieskadde oljearbeidere – såkalt langtidsskadde oljearbeidere - har ført mot staten.

De mener at de har fått arbeidsrelaterte skader og helseplager som følge av arbeid i oljebransjen i den såkalte pionertiden – som varte fram til 1990, ut fra definisjonen som ble satt i saken om kampen nordsjødykkere frontet mot staten for å ha blitt skadet for oljevirksomheten.

I mai ble det klart at regjeringen fikk i oppgave å nedsette en kommisjon som skal jobbe fram en kompensasjonsordning for skadde oljearbeidere som kan ha blitt skadet på jobb. Kommisjonen skal altså ta stilling til om det er grunnlag for å gi skadde oljearbeidere penger fra Staten for å bøte på det oljearbeiderne har blitt utsatt for.

Les på E24+

Oljearbeidere ga alt for Norge, nå vil de ha revansj i Strasbourg

Høyre stemte mot

Stortinget vedtok dette mot stemmene til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. Partiene som støttet skadde oljearbeidere og sørget for flertall var Ap, Frp, Sp, SV, Rødt og MDG.

I slutten av forrige uke la Arbeids- og sosialdepartementet fram hvem som skal sitte i den oppnevnte kommisjonen. Fagforbundet Safe har i en årrekke jobbet utrettelig for å støtte de skadde oljepionerene. Safe er representert i kommisjonen ved yrkeshygieniker Halvor Erikstein fra Sandnes.

Kommisjonen skal bestå av fageksperter, partene i oljenæringen og organisasjoner som representerer oljearbeiderne. Arbeidet med rapporten skal være ferdig innen 31. desember 2022.

Ledes av Høyre-mann

Kommisjonen ledes av lege Geir Riise. Han har blant annet være bedriftslege i og sjefslege i Statoil Han var i Statoil fra 1988 til 1998. Fra 2009 har han vært generalsekretær i Den norske legeforening.

Riise har også hatt ulike verv i Høyre; både i Unge Høyre og Høyre på 1970- og 1980-tallet.

Les på E24+

Ekofisk-direktøren møtte igjen kolleger han visste var ti år yngre enn ham. Nå så de ut som de var 30 år eldre

Her er kommisjonen:

 • Leder: Lege Geir Riise, Oslo
 • Øvrige medlemmer:
  Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa, Bergen
  Professor, jurist Ingunn Ikdahl, Oslo
  Rådgiver Live-Merete Solheim, Norsk Olje og gass og Norsk Industri, Sola
  Pensjonist Irene Sandhåland, Industri Energi, Karmøy
  Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE, Sandnes
  Leder Runar Nilsen, Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Kvinesdal

I forbindelse med kommisjonsutnevnelsen uttalte Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, H, følgende i en pressemelding:

– Gjennom flere år har vi jobbet for å få mer kunnskap om konsekvensene tidligere oljearbeidere har opplevd som følge av jobben. Vi vet at enkelte kan ha fått helseplager på grunn av forhold i arbeidsmiljøet, og at noen dessverre opplever at de ikke får den oppfølgingen de fortjener. Dette skal kommisjonen se på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også

Oppreisning etter tiår med kamp: - Nå har vi kommet i mål

Sak til Strasbourg

Samtidig og uavhengig med at saken med de kjemikalieskadde oljearbeiderne går mot en avrunding hjemme i Norge, fortsetter kampen for tidligere oljearbeider, Bjarna Kapstad. Kapstad har frontet saken for kjemikalieskadde oljearbeidere siden han ble arbeidsufør i 1998, i en alder av 44 år.

For Kapstad, som en rekke andre tidligere oljearbeidere, har kampen ikke i første rekke bestått i at skadene er knyttet til arbeidet som oljearbeider. Men at mange av ulike grunner har blitt nektet yrkesskadeerstatning. De har derfor gått mange runder i det norske rettssystemet mot diverse forsikringsselskap.

Les også

Ekofisk-kameratenes kamp for oppreisning opp i Stortinget

I juni skrev Aftenbladet om Kapstad som nå har tatt saken sin til Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Hensikten er å få belyst og stilt spørsmål om behandlingen av Kapstad og andre kjemikalieskadde oljearbeideres behandling av norske myndigheter.     

– I Strasbourg ønsker vi å rette opp den uretten som er skjedd i det norske rettssystemet, uttalte Kapstad da til Aftenbladet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepris
 2. AftenbladetE24
 3. Stavanger
 4. Arbeidsmiljø
 5. Safe

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Han ble arrestert for å være sørafrikansk spion. Nå er Kåre Vagle agent for et nytt olje­partis suksess

 2. Norsk olje og gass-rapport: Globale klimagassutslipp kan øke ved norsk produksjonskutt

 3. Betalt innhold

  Erlend Riveland trodde sjefen skulle permittere ham fra oljejobben. Så skjedde noe uventet.

 4. Listhaug nekter å støtte regjeringens oljeskatteendring: – Aldri

 5. Mener Arbeiderpartiet bløffer om energihovedstaden