Foreslår kullgrep i Tyskland: Kan øke norsk strømpris

Tysk kullkommisjon anbefaler raskere utfasing av kullkraften. Klimagrepet vil kunne løfte både tyske og norske strømpriser, men bare med noen øre, tror Wattsight.

RASKERE UTFASING: Den tyske kullkommisjonen anbefaler enda raskere utfasing av kullkraften i Tyskland. Strengere klimapolitikk i de store europeiske landene kan bidra til høyere strømpriser de neste årene, tror analytikerne i Wattsight. Bildet viser Unipers kullkraftverk i Hanau.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Forrige helg kom det en rapport fra en bred tysk kullkommisjon, som anbefalte at landet skal gå enda raskere frem med utfasingen av kullkraft.

Blir forslagene vedtatt vil de kunne løfte tyske strømpriser med rundt tre øre kilowattimen til drøye 51 øre kilowattimen i 2023.

Det anslår analyseselskapet Wattsight, som kontrolleres av Arendals Fossekompani.

Det vil i så fall også kunne få følger for nordiske strømpriser, siden Norge og Norden er knyttet til land som Danmark, Tyskland og Nederland gjennom mellomlandsforbindelser.

Norske priser vil fortsatt være blant de laveste i Europa, men også her vil de kunne stige.

– Dette er del av det grønne skiftet i Europa, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

Les også: (+) Scatec Solar satser på 20 år med solskinn i noen av verdens minst stabile økonomier

Kan løfte norske priser

Han vektlegger at anbefalingene fra kullkommisjonen skal behandles politisk før de blir til endelige mål, men sier at rådene legger sterke føringer.

En oppgang vil også kunne løfte nordiske kraftpriser (i denne sammenhengen snakker vi kun om kraftleddet i strømprisen, men på vanlige folks strømregning kommer også statlige avgifter og nettleie i tillegg).

– Det vil kunne bidra til å løfte de nordiske prisene. Jo mer vi kobler oss til Europa med kabler, jo likere blir prisene og slike europeiske endringer får utslag også i Norden, sier Lilleholt.

– Hvor mye slår dette ut i Norden?

– Dette kan kanskje bety en prisoppgang mellom én og to euro per megawattime (rundt 1–2 øre kilowattimen, journ.anm.) de neste fem årene. Det betyr noe, men det er ikke ekstremt. Det betyr kanskje mer følelsesmessig enn praktisk, sier han.

TIDLIGERE SVENSKEID: Bildet viser kullkraftverket Lippendorf i tyske Sachsen, som tidligere var eid av svenske Vattenfall.

Høyere anslag enn markedet

Strømprisen i Tyskland løftet seg etter at rapporten fra kullkommisjonen ble lagt frem, ifølge Lilleholt. Men markedet i Norden ser så langt ikke ut til å ha priset inn endringene som er på gang i det europeiske kraftmarkedet.

Wattsight anslår at kraftprisen kan bli rundt ti øre kilowattimen høyere de neste årene enn det markedet forventer så langt, om man ser på prisene på kontrakter for leveranse om noen år.

– Om vi skal løfte blikket litt frem i tid, så forventer vi en strømpris i Norden på rundt 43 euro per megawattime for leveranse i 2023, mens markedet så langt venter en pris på 33 euro i samme periode. Tyske priser for 2023 ligger på rundt 50 euro per megawattime, sier Lilleholt.

Mens vanlige forbrukere som regel regner kraftforbruket i kilowattime, handles kraften på Nord Pool og andre børser vanligvis i større enheter, og den handles i euro. En pris på 43 euro per megawattime tilsvarer for tiden omtrent 42 øre per kilowattimen.

Les også

Tross dyreste strøm på åtte år i 2018: Norge har Europas laveste strømpriser

Statnett spår høyere prisnivå

Nettoperatøren Statnett, som driver sentralnettet eller «motorveiene» i det norske kraftnettet, har tidligere kommet med lignende anslag. De viser at kraftprisen i Norge vil etablere seg på et noe høyere nivå de neste årene, etter flere år med lave priser på rundt 30 øre kilowattimen.

Ifølge en langsiktig markedsanalyse Statnett la frem nylig, vil kraftprisen trolig toppe seg i årene etter 2020, og ligge på rundt 40 øre kilowattimen frem til 2030. Deretter er den ventet å falle fordi det bygges ut svært mye fornybar energi.

– Vi har allerede en relativt rask utfasing av kull inne i vårt scenario – blant annet halvering av tysk kull og lignitt (brunkull, journ.anm.) innen 2030, skriver kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett i en e-post til E24.

– Men utfasing av kullkraft slik kommisjonen har foreslått vil trekke opp prisene isolert sett, mest sannsynlig også målt mot vår basisprognose. Her er det imidlertid mye som er usikkert, blant annet rundt hva som vil erstatte kullkraften, sier Gilje.

(Saken fortsetter under figuren.)

HØYERE PRISER: Dette er nettoperatøren Statnetts anslag for kraftprisen i Sør-Norge fra 2018 til 2040, alt etter hvilket scenario som slår ut.

Høye norske priser

I vinter har strømprisene i Norge og Norden ligget på rundt det dobbelte av nivået i tidligere år, og prisene i januar har ligget på godt over 50 øre kilowattimen utenom avgifter og nettleie. I korte perioder har prisen vært oppe i over én krone kilowattimen.

I slutten av januar falt prisene imidlertid fra toppnivåene tidligere i måneden til noe under 60 øre kilowattimen, etter at værvarslene har spådd noe mildere vær i Norden.

– Den prisen vi ser nå er ikke høyere enn det vi må forvente fremover. Vi tror at markedsprisene blir høyere enn det markedet forventer om vi ser et par år frem i tid, sier Lilleholt.

Les også

Ekstraregning for næringslivet: Disse rammes av den rekorddyre strømmen

Han sier at den tyske kommisjonen foreslår ganske ekstreme endringer allerede frem til 2022. I denne perioden skal dagens kapasitet på 20.000 megawatt innen steinkull kuttes til 15.000 megawatt, mens produksjonskapasiteten innen brunkull skal ned fra 18.000 megawatt til 15.000 megawatt.

– Frem til 2030 anbefaler de en halvering av dagens kapasitet, sier kraftanalytikeren.

Fornybart kan dempe prisene

Et raskere grønt skifte enn ventet i Tyskland trenger ikke være så negativt for strømkundene på lang sikt. Hvis utbyggingen av fornybar energi trappes enda mer opp, kan det på sikt bidra til å dempe prisene i markedet, ifølge Lilleholt.

– Blant annet er det planer om at på beliggenheten til de brunkullanleggene som fases ut skal det settes opp enorme solkraftanlegg. Der ligger infrastrukturen allerede klar i form av veier og kraftlinjer, sier han.

– Finnes det noe lignende skifte i energisektoren i noe land?

– Det som skjer nå er relativt ekstremt. Det er snakk om en svært kort tidsperiode der man skal snu opp ned på hele Europas kraftforsyning, sier Lilleholt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
  2. Energi
  3. Fornybar energi
  4. Tyskland

Flere artikler

  1. Nytt hopp i strømprisen: Varer resten av uken

  2. Venter fortsatt høy strømpris: Kan få flere pristopper

  3. Mer vindkraft demper prisene: Spår lavere strømpriser etter 2030

  4. Oljebransjen skal sluke store mengder strøm: Tror likevel strømprisen faller

  5. Januar-strømmen kan koste deg 800 kroner ekstra: I dag er strømprisen skyhøy