Hovedverneombud hardt ut mot Statoil-sikkerhet

Hans Fjære Øvrum, vara for koordinerende hovedverneombud på norsk sokkel i Statoil, advarer mot kostnadsfokuset i selskapet. Han frykter det går ut over sikkerheten.

BEKYMRET: Hans Fjære Øvrum, vara for koordinerende hovedverneombud i Statoil, er bekymret for de pågående kostnadsbesparelsene i selskapet. Han frykter en storulykke.
 • Mathias Klingenberg
Publisert:

– Økonomene har tatt over styrerommet, sier Øvrum til E24.

De siste årene har han vært vitne til en utvikling han ikke liker.

– Sikkerhetsarbeidet er satt under press, og dette er ingen karamellfabrikk. Vi sitter på noe som potensielt er bomber, sier han.

I midten av juni bekreftet Statoil at de skal kutte opp mot 1.500 faste stillinger og redusere antallet konsulenter med 525. Dette er det siste i en rekke tiltak selskapet har gjort for å effektivisere produksjonen (se faktaboks om Statoils sparemål).

– Vi gjør dette for å kunne gjøre mer med mindre, sa informasjonsdirektør Jannik Lindbæk til E24 i juni.

Øvrum sier at Statoil nå kutter flatt over hele linjen og frykter at det vil svekke sikkerheten på norsk sokkel.

Han advarer om at det kan ende i en ulykke som i verste fall tar liv.

– Ledelsen styrer etter hva de blir målt på. Men man klarer ikke måle en hendelse som ikke skjer. En ulykke vi forhindrer med godt HMS-arbeid, får vi dermed ikke målt. Sikkerhet blir bare en kostnad, mener Øvrum.

– Men hvis du tror sikkerhet koster, prøv en ulykke. En hendelse, for eksempel BP-ulykken i Mexico-golfen i 2010, kan velte et middels stort oljeselskap som Statoil, legger han til.

HMS-strid

For HMS-arbeidet har også blitt påvirket av oljebremsen som har ført til mange tusen oppsigelser i norsk oljesektor.

 • Det siste halvannet året har arbeidsgiver og ansatte i Statoil kranglet om hvordan man skal redusere antall HMS-koordinatorer på Gullfaks A og C (se faktaboks). Konflikten har forplantet seg helt opp til Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet.
 • Etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 etablerte næringen årlige beredskapstreninger for søk- og redningslag. I fjor endret imidlertid Norsk olje og gass frekvensen for repetisjonskurset av disse øvelsene fra 12 til 24 måneder. Øvrum frykter dette er noe som vil gjøre at evnen til å takle store ulykkeshendelser blir dårligere.

Samtidig pågår det nå en het debatt om fremtiden for verneombudet. Øvrum ønsker ikke å gå i detalj om diskusjonene ettersom dialogen fortsatt pågår, men sier at den går ut på detaljstyring av tid som verneombudene får lov til bruke på verneombudsarbeidet.

Ledelsen vil ifølge Øvrum påføre verneombudet oppgaver som truer ombudets frie og uavhengige rolle.

Statoil sier imidlertid at de ikke trenger verneombud som er fristilt i like stor grad, på grunn av mindre aktivitet på de forskjellige installasjonene.

Ved årsskiftet påpekte Petroleumstilsynet at arbeidstagermedvirkningen ved endringsprosesser ikke var god nok.

– En konflikt mellom sikkerhet og økonomi

Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS), mener sakene er interessante fra et sikkerhetsteoretisk perspektiv.

– Disse sakene må nok sees i sammenheng med den økonomiske tilstand oljevirksomheten er i for øyeblikket.

I 2011 var han med i ekspertutvalget som gransket nestenulykken på Gullfaks C i 2010. I tillegg var han i 2013 leder for ekspertutvalget som gikk igjennom tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet.

– Situasjonen norsk sokkel befinner seg i, vil medføre at den iboende konflikten mellom sikkerhet og effektivitet blir satt på prøve, sier Engen.

Trekker linjer til Piper Alpha

Denne måneden er det 27 år siden Piper Alpha-ulykken.

169 personer ble drept i en eksplosjon etterfulgt av en brann på oljeplattformen i Nordsjøen. Øvrum trekker linjer mellom årsakene til denne ulykken og dagens situasjon.

– Manns minne er kun siste kvartal for økonomer. Tidligere satt vi sikkerheten i høysete, men pendelen svinger den andre veien nå som kostnadsreduksjonene er blitt hovedfokus. Mange små svekkelser kan føre til en stor ulykke, det var det som førte til Piper Alpha-ulykken, sier Øvrum.

Bjørn Asle Teige, YS-leder i Statoil, er også bekymret for de mange endringene selskapet har vært igjennom det siste året.

– Jeg er usikker på om vi går for fort fram med å redusere på ting. Når vi gjør så mange endringer samtidig og parallelt, kan vi få en dominoeffekt der vi ikke ser alle konsekvensene av det vi gjør. Derfor er jeg bekymret for den totale utviklingen, altså at totalrisikoen øker, sier Teige.

– Sikkerheten har aldri vært bedre

Ole Andreas Engen
Hans Fjære Øvrum
Morten Eek, kommunikasjonssjef i Statoil.

Morten Eek, kommunikasjonssjef i Statoil, forteller at selskapet er nødt til å gjøre endringer, men at han ikke ser noen motsetning mellom sikkerhet og effektivisering.

– Tvert imot er dette et arbeid som gjøres for at norsk sokkel fortsatt skal være en trygg arbeidsplass som også er konkurransedyktig i mange ti år fremover. Det er helt nødvendig basert på kostnadsveksten industrien har hatt de senere år, og sett opp imot at oljeprisen er halvert på et år, sier han.

Eek viser til Petroleumstilsynets rapport for risikonivået på norsk sokkel i 2014. Denne rapporten tar for seg ulike innrapporterte hendelser gitt av selskaper, arbeidstagerorganisasjoner og myndigheter. Blant annet konkluderer rapporten med at storulykke indikatoren er på sitt laveste nivå siden år 2000 – da man startet med å lage rapportene. Eek sier også at Statoils egne statistikker så langt i år forteller om en nedgang i uønskede hendelser sett opp mot fjoråret.

– Antall alvorlige hendelser er redusert med 64 prosent, antall personskader er redusert med 33 prosent, og antall alvorlige olje- og gasslekkasjer er halvert. Fakta er at sikkerheten har aldri vært bedre i sektoren enn den er i dag. Så skal vi være ydmyke for at det ikke ligger noen fremtidig garanti i oppnådde resultater. Men vi må bygge videre på et veldig godt utgangspunkt så langt, ved å styre risiko og prioritere de riktige tiltakene, sier Eek.

– Gode statistikker kan medføre større risiko

Øvrum slår tilbake.

– Statoil henviser til gode statistikker. Det er egentlig like dumt som å si at jeg har kjørt bil i 20 år uten en hendelse. Hvis man kolliderer i morgen er det ikke mye verdt. Tvert imot kan gode statistikker medføre at man tar større risiko fordi man er så «god» på å håndtere risiko. Sikkerhet er ferskvare og det hjelper ikke å se i speilet, sier Øvrum.

Eek ønsker ikke å gå inn på hva han tenker om at Øvrum går ut på denne måten, men mener dialogen med ansattrepresentanter og vernetjenesten er god.

– Vi slakker ikke på kravene

Odd Rune Skilbrei, fungerende direktør i Petroleumstilsynet, sier at de ikke per dags dato har indikasjoner på at risikoen i norsk oljeindustri er på vei i en uakseptabel retning.

– Det er ennå tidlig å si noe om. Vi er oppmerksomme på den mulige risikoen som ligger der og har aktiviteter opp mot det.

Han understreker at sikkerheten er selskapenes eget ansvar.

– Vi har forventninger til oljebransjen om at kostnadsjusteringer ikke bare opprettholder dagens sikkerhetsnivå, men at de forbedrer det. Vi slakker ikke på kravene, sier Skilbrei.

Engen ved UiS ønsker ikke å ta stilling til de konkrete konfliktene omtalt i denne saken, men sier at han forventer flere konfrontasjoner mellom leirene etter hvert som oljeselskapene bruker sparekniven.

– Heldigvis er systemet robust, med et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstager og myndighet. Det vil alltid være en konflikt mellom sikkerhet og økonomi, men det norske systemet er bygget for å ivareta dette forholdet, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Fryktkultur fører til at leverandørene gjør alt for å beholde kontrakten

 2. Betalt innhold

  – Fryktkultur fører til at leverandørene gjør alt for å beholde kontrakten

 3. Betalt innhold

  Statoil forklarer seg for Petroleumstilsynet – igjen

 4. Betalt innhold

  – En belastning å si fra om sikkerheten

 5. Betalt innhold

  – Equinor fortsetter kuttene, før vi har sett konsekvensene av de forrige