Oljedirektør spår kortvarig investeringsboom: – Gir grunn til bekymring

Oljebransjen vil investere 122 milliarder kroner utenom leting i 2018, en svak oppgang fra året før, spår Oljedirektoratet. Bekymringen er at det går nedover igjen fra 2021.

SPÅR ØKNING: Oljedirektoratet mener at investeringene i felt i drift og utbygginger vil øke svakt i år, etter flere års nedgang.

Foto: Espen Rønnevik Woldcam - Statoil ASA
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Det kommer frem i forbindelse med rapporten «Sokkelåret 2017» som ble lagt frem torsdag.

Les mer: Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen

Oljedirektoratet spår at investeringene på norsk sokkel – utenom leting – vil øke marginalt til 122 milliarder kroner i 2018.

– Det ventes ytterligere vekst i investeringene fra 2018 til 2019. For leteaktiviteten ventes en moderat vekst de nærmeste årene, skriver Oljedirektoratet.

Men oljedirektør Bente Nyland advarer om at investeringene trolig vil falle igjen fra tidlig på 2020-tallet, særlig hvis det ikke gjøres nye, store funn som kan gi grunnlag for nye utbygginger etter de prosjektene som står i kø nå.

– Til tross for mange nye utbyggingsprosjekter de nærmeste årene vil investeringene etter hvert falle på grunn av mangel på nye prosjekter, sier Nyland.

– Dette gir grunn til bekymring. Derfor er det viktig at det blir gjort nye funn, og at det jobbes iherdig med prosjekter for økt utvinning fra dagens felt, sier Nyland.

Les mer: Færre store oljeprosjekter på 2020-tallet: – Det er bekymringsfullt

Les også

Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen

Venter ny nedgang

Oljedirektør Bente Nyland la frem tallene i Stavanger torsdag, og kunne fastslå at økningen blant annet skyldes betydelige investeringer i utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup, inkludert fase to av prosjektet.

– Etter flere år med fallende investeringer flater nedgangen ut, og det forventes at investeringene i år vil ligge rundt 122 milliarder kroner, som er marginalt høyere enn i fjor, sier Nyland.

Les også

Venter færre store prosjekter: – En ny fase for oljebransjen

I 2019 og 2020 venter Oljedirektoratet at investeringene utenom leting vil stige til rundt 140 milliarder kroner.

Fremdriften i prosjektene kan gå noe saktere det første investeringsåret enn det oljeselskapene har lagt opp til i sine investeringsanslag, påpeker direktoratet.

En rekke prosjekter er på trappene, inkludert Johan Castberg, Snorre Expansion og Njord. Før jul ble det levert en rekke utbyggingsplaner, inkludert mellomstore prosjekter som Fenja og Yme.

Les mer: Nye PUDer: Bygger ut Fenja og gjenoppliver Yme

MIDLERTIDIG OPPGANG: Slik venter Oljedirektoratet at investeringene på norsk sokkel vil utvikle seg de neste årene. Disse tallene inkluderer ikke leteinvesteringer.

Foto: Oljedirektoratet

Advarer om fall

Produksjonen på norsk sokkel har nå økt gjennom de siste fire årene, til 4,07 millioner fat per dag i 2017, og direktoratet venter videre økning frem mot 2023.

Les mer: Venter færre store prosjekter: – En ny fase for oljebransjen

Les også

Færre store oljeprosjekter på 2020-tallet: – Det er bekymringsfullt

Må gjøre nye funn

Det gjøres nemlig få store funn på sokkelen for tiden, og gjennomsnittsfunnene har blitt mindre og mindre for hvert tiår som har gått.

– De siste årene har ressurstilveksten fra nye funn vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye større funn, vil dette medføre redusert investeringsaktivitet på mellomlang sikt, understreker direktoratet.

Oljebransjen har kuttet kostnadene kraftig de siste årene, og nye feltutbygginger er ifølge Oljedirektoratet blitt mye billigere. Også drifts- og letekostnadene har falt.

Oljedirektøren minner likevel om at det er store ressurser til stede i reservoarene, hvis man bare gjør en innsats for å finne dem og hente ut.

– Det er liten tvil om at det fortsatt er store muligheter på norsk sokkel, sier Nyland.

Ulike regnestykker

Regnestykkene og metodene spriker mellom de ulike miljøene som gir prognoser for oljeinvesteringene, inkludert Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Norsk olje og gass.

I Statistisk sentralbyrås kvartalsmessige rundspørring blant oljeselskapene, som i motsetning til Oljedirektoratet også tar med tallene for leting, blir investeringene i år anslått til 144,3 milliarder kroner, ned fra 150,8 milliarder i 2017.

SSB har understreket at dette tallet trolig blir oppjustert etter at flere utbyggingsplaner ble levert på slutten av året. Byrået teller først med de planlagte investeringene etter at utbyggingsplan er levert til regjeringen.

Les mer: Venter høyere oljeinvesteringer

Les også

Norsk olje og gass spår ny oljefest

Forventer fortsatt fall

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass forventer fortsatt nedgang i investeringene i 2018. Med sin metode anslår de at investeringene stiger fra 151 milliarder i 2017 til 143,3 milliarder kroner i 2018, før de stiger til 153 milliarder i 2019 og nær 160 milliarder i 2020.

Les mer: Ny oljerapport: Bunn i 2018, så to års fest

Norges Bank forventer derimot oppgang i oljeinvesteringene både i 2018, 2019 og 2020, og mener bunnåret var 2017.

– For de neste årene venter vi at investeringene vil ta seg opp, drevet av nedgangen i kostnadsnivået og utsiktene for oljeprisen, skrev Norges Bank i sin pengepolitiske rapport i desember.

Les også

Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen

Les også

Trump dropper plan om oljeleting utenfor Florida

Les også

Ser muligheter for norske seismikkselskaper i Trumps massive oljeplan

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Oljebransjen
 3. Oljedirektoratet
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Bekymret for 2020-tallet

 2. Olje- og gassproduksjonen falt i fjor: Venter opptur på sokkelen

 3. Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  – Aldri tidligere er det blitt solgt så mye norsk gass som i 2017

 6. Svake oljetall kan svekke kronen