Statoil skuffer: Resultatet nesten halvert

Statoil klarer ikke å innfri forventningene i et tøft oljemarked, og nå kuttes investeringsbudsjettet igjen. Selskapet kan likevel glede seg over at tradingvirksomheten går så det griner. 

Publisert:

FORNEBU (E24): Da Statoil-sjef Eldar Sætre onsdag startet sin kvartalspresentasjon, manglet det ikke på selvironien da han skulle beskrive den usikre markedssituasjonen Statoil nå står oppe i:

– Da jeg sto her for ett år siden hadde jeg akkurat blitt utnevnt som konstituert konsernsjef og oljeprisene hadde akkurat begynt å falle. De fleste trodde nok begge deler skulle være av kortvarig karakter, men jeg er fortsatt her og prisene er fortsatt lave, sa Sætre og fortsatte:

– Jeg tror vi vil være kloke hvis vi forbereder oss på at prisene vil være lave en god stund fremover.

Statoil hadde i tredje kvartal et justert resultat på 16,7 milliarder kroner. Det er nesten en halvering fra samme tid i fjor, da tallet lå på 30,9 milliarder.

Tallet er også lavere enn de 17,5 milliardene som var ventet fra analytikernes side. Ved forrige kvartalsrapport leverte Statoil noe bedre enn fryktet.

Det ujusterte resultatet endte med et underskudd på 2,8 milliarder kroner. Dermed har Statoil gått med et underskudd på 28,2 milliarder i årets ni første måneder.

Utenlandsk tap

– Vi fortsetter å redusere de underliggende driftskostnadene og leverer et kvartal med god drift og solide resultater fra markedsføring og trading. Våre finansielle resultater ble påvirket av lave oljepriser også i tredje kvartal, sier konsernsjef Eldar Sætre i kvartalsrapporten.

Som Statoil-sjefen også påpeker, så er det markedsførings, prosessering og fornybar-virksomheten som igjen leverer. Dette er enheten hos Statoil som har ansvar for raffinering, kjøp og salg, og de hadde et justert resultat på seks milliarder kroner.

Det er en milliard bedre enn ventet, og er opp fra 4,4 milliarder for ett år siden. Denne enheten har jevnlig levert svært gode tall mens oljeprisen har falt og markedene har vært urolige.

Like bra går det ikke i den internasjonale virksomheten. Den gikk hele 4,2 milliarder i underskudd (justert), noe som nesten er dobbelt så dårlig som ventet. For ett år siden gikk denne enheten 3,5 milliarder i pluss. Det har lenge vært kjent at det er virksomheten i Nord-Amerika som sliter tungt.

Les også

Oljeanalytiker: Oljeindustrien må kutte mer enn ventet

Statoil utnevnte nylig tidligere finansdirektør Torgrim Reitan til å bli USA-sjef, og han har for kort siden tatt over jobben for å bedre resultatene der.

Her hjemme kan den norske virksomheten vise til et justert resultat på 15,5 milliarder kroner, 300 millioner bedre enn ventet. Resultatet er ned fra 23,2 milliarder som selskapet hadde i tredje kvartal i fjor, noe som ikke er så verst, med tanke på at oljeprisen har falt så mye.

(saken fortsetter under bildet.)

LEGGER FREM TALLENES TALE: Statoil-sjef Eldar Sætre holder presentasjon onsdag morgen. Her fra et besøk på Oseberg-plattformen.

Kutter investeringene – igjen

Statoil gjentar nå grepet fra sin forrige kvartalsrapport i slutten av juli. Da kuttet de årets investeringsbudsjett fra 18 til 17,5 milliarder kroner, og pekte på at den svake kronen var hovedårsaken.

Les også

Statoil gir Aibel kontrakt for 600 millioner

Nå senkes imidlertid investeringsbudsjettet for 2015 med én milliard dollar til.

– Resultatene gir grunnlag for å øke prognosene for produksjonsvekst i 2015 til over tre prosent, og en nedjustering av forventede investeringer med én milliard dollar til omkring 16,5 milliarder dollar. Vi har en sterk kontantstrøm gitt dagens markedssituasjon og en solid finansiell posisjon med en netto gjeldsgrad på 24 prosent, sier Eldar Sætre.

Samtidig som investeringene kuttes mener selskapet de altså skal klare å produsere mer enn planlagt. Analytikerne hadde i snitt ventet en produksjon av olje og gass på 1,89 millioner fat dagen. Nå leverer Statoil en produksjon på 1,91 millioner fat dagen. Det er en økning på fire prosent fra samme periode i fjor.

– Økningen skyldtes hovedsakelig forbedret utnyttelse av gassverdikjeden for å skape verdi fra norsk sokkel, samt oppstart og opptrapping av produksjon på ulike felt, skriver selskapet.

Les også

40.000 liter olje sluppet ut på Statfjord-feltet

Overskridelser

Når det kommer til feltene kan Statoil glede seg over at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen ligger an til å bli rundt syv prosent billigere enn planlagt.

Utbyggingen av Mariner-feltet på britisk sokkel og Aasta Hansteen på norsk sokkel har derimot blitt utsatt, som tidligere omtalt. Det betyr at disse ikke kommer i drift i 2017, men i andre halvdel av 2018.

– Det oppdaterte kostnadsestimatet for Aasta Hansteen er økt med omkring ni prosent siden planen for utbygging og drift (PUD) ble lagt fram. I tillegg kommer en valutaeffekt på 2,4 milliarder kroner som samlet gir et kostnadsestimat på om lag 37 milliarder kroner. For Mariner er kostnadsøkningen i overkant av 10 prosent sammenlignet med opprinnelig plan, skriver Statoil.

Les også

Oljeanalytiker: Oljeindustrien må kutte mer enn ventet

Les også

Aibel vant ny kontrakt på gigantfeltet

Les også

Statoil-oppsagte i USA måtte gå på dagen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om