Lundin Petroleum med ferske resultater fra Barentshavet: Tror de kan hente opp mer olje fra Alta-funnet

Selv om boringen ved Gohta-funnet i Barentshavet skuffet i fjor, fortsetter nabofunnet Alta å levere resultater for Lundin Petroleum. Nå ønsker oljeselskapet å gå videre med konseptstudier og varsler at ressursestimatet trolig blir jekket opp etter nyttår.

Boreriggen Leiv Eiriksson på oppdrag for Lundin Petroleum i Barentshavet
  • Marius Lorentzen
Publisert:

– Resultatene er så langt bedre enn forventet, sier administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway til E24.

Tirsdag morgen kunne oljeselskapet legge de ferske resultatene fra sommerens boring ved Alta-funnet i bordet. I tillegg til en avgrensningsbrønn gjennomførte man en produksjonstest på drøye to måneder fra den samme brønnen.

Brønnen (7220/11-5) som ble boret ligger bare fire kilometer fra det opprinnelige Alta-funnet fra oktober 2014, og er den femte brønnen som er boret rundt funnet. I en melding opplyser Oljedirektoratet at man påtraff en gasskolonne med god reservoarkvalitet under boringen.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway

– Vår forståelse av dette kompliserte karbonatreservoaret er nå betydelig forbedret, og utviklingen av reservoartypen vil være den første i sitt slag i Norge. Vi vil nå fokusere innsatsen vår mot en klargjøring av veien mot kommersialisering, sier konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum i en uttalelse.

I testperioden ble det ifølge selskapet produsert 7.500 fat olje per dag i de første 30 dagene, før man deretter skrudde opp volumet til det Leiv Eiriksson-riggen har kapasitet til, og produserte 18.000 fat per dag de siste 23 dagene.

Den produserte oljen skal etter hvert fraktes med tankskipet Teekay Scott Spirit ned til oljeterminalen på Mongstad og selges. Ettersom oljen ikke er solgt i markedet ennå vil ikke Lundin kommentere salgsprisen spesifikt.

Legger man en oljepris på 75 dollar til grunn med dagens dollarkurs, ender man opp med et konservativt estimat som tilsier at Lundin og lisenspartnerne får inn om lag 400 millioner kroner i salgsinntekter for de rundt 640.000 fatene med olje.

– Det er jo en pen liten inntekt, sier Færøvik fornøyd.

Les også

Oljeselskapet Lundin mener de har knekt geologisk nøtt: Jekker opp estimatene for Rolvsnes-funnet

Ressursestimatet blir trolig jekket opp

Selve inntektene fra produksjonstesten er imidlertid som en ekstra bonus å regne, for boringen og testproduksjonen ble gjort for å få mer kunnskap og data, slik at man kan ta et steg videre mot en fremtidig utbygging av Alta- og Gohta-funnene.

Det viktigste man ønsket å gjøre i årets test var å kunne påvise bærekraftige produksjonsrater fra det som kalles karstifisert karbonat, som Alta-funnet består av. Resultatene fra årets test gjør at man nå er betydelig mer komfortabel med produksjonsegenskapene man vil få på Alta-funnet, forklarer Lundin Norway-sjefen og fortsetter:

– Dette er første gang vi som selskap borer en så lang, horisontal brønn i dette helt
spesielle reservoaret med karstifisert karbonat. Det er også første gang dette er gjort på norsk sokkel, sier Færøvik, som forklarer at det var veldig viktig å få dette til fordi man vil utvinne olje fra funnet med slike horisontale brønner.

Ikke bare er resultatene fra testen bedre enn ventet, men selskapet forventer også at de vil kunne oppjustere ressursestimatet for Alta-funnet når de kommer med sin årlige revidering på starten av 2019.

Selskapet hadde tidligere et estimat på at Alta- og Gohta-funnene kunne inneholde 216 til 584 millioner fat, men dette ble nedjustert til 115 til 390 millioner fat i starten av 2018 som følge av fjorårets skuffende leteresultat fra Gohta.

Hvor mye Lundin regner med at de kan øke estimatene vil Kristin Færøvik foreløpig ikke indikere.

– Usikkerheten er redusert, men tall for volum får vi komme tilbake til når vi er ferdig med det grundige stykke analysearbeid som nå skal gjøres. Vi går nok ikke ut med det før tidlig i 2019, sier Færøvik.

– Det er et stort team som har gjort en kjempejobb og jeg er utrolig stolt av det vi har fått til, fortsetter Lundin Norway-sjefen, og forklarer at boringen og testen foregikk uten hendelser som påvirket mennesker eller miljøet.

Under produksjonstesten har man både hentet inn produksjonsdata og tatt prøver, inkludert produksjonslogging. Ifølge Lundin indikerer trykkdataene samme trykkregime som i de tidligere brønnene, noe som bekrefter at det er god kommunikasjons over hele Alta-strukturen.

Les også

E24-podden på ONS: Her tror letesjefene fremtidens fat finnes på norsk sokkel

Vil gå videre med konseptstudier

Når boreoperasjonen og testen nå er ferdig vil man bruke dataene derfra sammen med Topseis-seismikkdataene for å avklare arbeidsprogrammet for 2019. Det innebærer blant annet å beslutte om det trengs flere avgrensningsbrønner rundt Alta-funnet.

Lundin kommer også til å foreslå for lisenspartnerne DEA og Idemitsu at man bør gå videre med mer detaljerte feltutviklingsstudier, men en beslutning vil bli tatt i desember.

Lundin og de andre selskapene har ikke endelig fastsatt boreprogrammet for 2019, og i mellomtiden skal Leiv Eiriksson-riggen ned til Norskehavet for å bore Silfari-brønnen på Frøyhøyden for Lundin. Deretter skal den tilbake til Barentshavet for å bore Setter-Pointer-brønnen (7121/1-2 S-brønnen i lisens PL767 der Lundin er operatør) like ved Snøhvit-feltet en gang over nyttår.

Lundin og partnerne har foreløpig ikke landet et endelig konsept for hvordan en utbygging vil se ut, men havdypet på rundt 380 meter gjør at man vil ha en subsea-installasjon med en tilhørende flytende produksjons- og lagringsenhet. Om det blir et skip eller en flytende plattform er ikke avklart:

– Hva slags type flytende innretning man velger vil bli en del av vurderingene som skal gjøres fremover, sier Færøvik.

Det som er klart er at Gohta-funnet like ved Alta vil bli bygget ut samtidig, som en satellitt med tilkobling tilbake til Alta.

– Vi må nok lage en utbyggingsplan som tar hensyn til begge funnene, sier Færøvik.

Om man kan forvente en produksjonsstart et sted rundt 2023 eller 2024, vil Lundin Norway-sjefen foreløpig ikke konkretisere, annet enn å peke på at de ligger etter Johan Castberg-prosjektet på tidslinjen. Equinor skal etter planen sette Castberg i produksjon i 2022.

– Hvordan passer Filicudi-funnet inn i planene, blir det da en satellittutbygging som eventuelt vil komme senere?

– For Filicudi har vi ikke konkrete planer nå, sier Færøvik.

Les også

Har funnet olje og gass for 188 mrd. hittil i år

Les også

– Oljeselskapene må ikke begynne å sende ut umodne prosjekter igjen

Les også

Tror Sætre må betale mer til leverandørene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Lundin Petroleum
  2. Barentshavet

Flere artikler

  1. Leteskuffelse i Norskehavet

  2. Stor skuffelse for Lundin i Barentshavet

  3. Lundin om Alta-skuffelsen: – Vi går litt i letemodus

  4. Schlumberger sikrer milliardkontrakt fra Lundin

  5. Fant bare oljespor i Pointer-Setter