Kull- og oljebruken må kuttes drastisk: – Mulig, men svært krevende

Nesten alt olje- og kullforbruk må kuttes på 30 år for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier Cicero etter FNs klimapanels nye rapport.

MÅ REDUSERES: En fersk rapport fra FNs klimapanel sier at det kreves omfattende endringer for å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Ifølge Cicero senter for klimaforskning betyr det at bruken av olje og kull nærmest må kuttes totalt i løpet av de neste 30 årene. Dette er tyske RWEs kullkraftverk Neurath i Nordrhein-Westphalen

Foto: RWE
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det å begrense global oppvarming til 1,5 grader vil kreve raske og omfattende endringer av en type vi aldri har sett før, i alle deler av samfunnet.

Det sier FNs klimapanel i en fersk rapport som ble lagt frem natt til mandag.

Innen 2030 må menneskeskapte CO₂-utslipp falle med 45 prosent fra 2010-nivået, og verden må bli utslippsnøytral innen 2050 for å nå målet, ifølge rapporten.

Hvis ikke målet nås, vil verden kunne miste noen av sine økosystemer, advarer forfatterne av rapporten.

1,5-gradersmålet vil kunne få betydelige konsekvenser for verdens forbruk av fossil energi, ifølge Cicero senter for klimaforskning.

Det kan også gi forretningsmuligheter for klimavennlig industri, blant annet fordi det må bygges ut betydelige mengder fornybar energi som sol og vind, kjernekraft og anlegg for CO₂-fangst for å nå målet.

– Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved Cicero, i en melding.

Rapporten presenteres også i Oslo mandag. Du kan se pressekonferansen direkte via Miljødirektoratets nettsider.

Må kutte olje- og kullbruk

Cicero har laget en liste over hvilke endringer som kreves for å nå målet:


Andelen av global strøm som kommer fra fornybare kilder som sol og vind må øke fra dagens 25 prosent til 50–60 prosent innen 2030 og 60–80 prosent innen 2050
 I alle scenarioer må andelen kjernekraft økes kraftig. De mest ekstreme tilfellene legger opp til at andelen nær dobles innen 2030 og tredobles innen 2050
 Forbruket av olje må kuttes opp mot 40 prosent innen 2030, og opp mot 90 prosent innen 2050
Forbruket av gass må mer enn halveres innen 2050 i de fleste av FNs scenarioer
 Forbruket av kull må kuttes med inntil 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050
Industriens utslipp må kuttes med 75–90 prosent innen 2050. Effektivisering av dagens prosesser vil ikke være tilstrekkelig

Les også

Mener Oljefondet kan håndtere infrastruktur-risiko: – Må gjøres ordentlig

Trenger mye CO₂-fangst

For å nå målet må det blant annet bygges ut enorme mengder anlegg for CO₂-rensing, som kan fange CO₂ fra luften og lagre den under bakken.

I et scenario hvor verden fortsetter å benytte mye fossil energi vil det måtte fanges 1.218 milliarder tonn CO₂, eller rundt 30 år av dagens globale utslipp, ifølge Cicero.

– Negative utslipp innebærer at vi tar karbon ut av luften og lagrer den. Det kan skje ved å vokse større skoger eller produsere elektrisitet ved å brenne biomasse samtidig som vi fanger og lagrer CO₂-utslippene, sier forsker ved CICERO Asbjørn Torvanger.

Norge har lagt bort sin prestisjetunge «månelanding» med fullskala CO₂-rensing på Mongstad fordi det ble for dyrt og usikkert, men satser tungt på CO₂-fangst på sementfabrikken Norcem i Brevik og forbrenningsanlegget Klemetsrud i Oslo.

Les mer: Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO₂-fangst

Satte mål i 2015

Målet om å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå ble satt da de fleste av verdens land ble enige om klimaavtalen i Paris sent i 2015.

Allerede er verden rundt én grad varmere enn førindustriell tid, etter at forbruk av kull, olje og gass har bidratt til å sende milliarder av tonn av drivhusgassen CO₂ opp i atmosfæren.

– Et av budskapene som kommer veldig tydelig frem i denne rapporten er at vi allerede ser konsekvensene av oppvarming på én grad Celsius gjennom mer ekstremt vær, stigende havnivå og at havisen i Arktis reduseres, sier Panmao Zhai, en av lederne av arbeidsgruppe 1 i FNs klimapanel.

Mister økosystemer

Blant antagelsene i rapporten er at 99 prosent av alle korallrev vil forsvinne hvis verden blir to grader varmere, mens «bare» 70–90 prosent vil gå tapt hvis verden i snitt blir 1,5 grader varmere enn den var før den industrielle revolusjon.

– Alt av ekstra oppvarming har betydning, særlig siden oppvarming på 1,5 grader eller mer øker risikoen knyttet til langvarige eller permanente endringer, som tapet av noen økosystemer, sier Hans-Otto Pörtner, leder for arbeidsgruppe 2 i klimapanelet.

Klimapanelets ferske rapport danner noe av grunnlaget for videre diskusjoner i Polen i desember, da Parisavtalen skal gjennomgås.

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft
 2. Solenergi
 3. Fornybar energi
 4. Klima

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Elvestuen med mål om drastiske klimagasskutt i Norge

 2. Elvestuen med mål om drastiske klimagasskutt i Norge

 3. Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

 6. IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko