Nytt rekordår for norsk gass

Norges eksport av gass gjennom rør til Europa satte i fjor ny rekord for andre år på rad, og endte på 108,56 milliarder kubikkmeter, ifølge operatøren Gassco.

NY REKORD: Norsk gasseksport til Europa setter nok en gang rekord, ifølge operatøren Gassco. Dette er ett av de europeiske anleggene som tar imot norsk gass, i tyske Emden. Her startet Gassco også opp et nytt anlegg til flere milliarder kroner i fjor, for å kunne fortsette å pumpe gass til europeiske forbrukere.

Foto: Gassco
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Dette er andre år på rad med rekordhøy gasseksport fra Norge til Europa.

Det sier operatøren Gassco, som har ansvaret for driften av gassnettet.

Fjorårets gasseksport gjennom rør til Europa endte på 108,56 milliarder kubikkmeter, en ørliten vekst fra 108,44 milliarder kubikkmeter året før.

– Det sier at norsk gass er viktig for Europa og for at Europa skal nå sine klimamål, sier Gassco-direktør Frode Leversund til E24.

– Det er også hyggelig å se at norsk gass er konkurransedyktig, med høy pålitelighet, sier han.

Gassco-tallene gjelder kun eksport av gass gjennom rør, og ikke eksport av flytende naturgass (LNG) fra Statoils anlegg på Melkøya i Hammerfest.

Gassco-direktøren sier at norsk gasseksport avhenger av en rekke aktører, ikke bare operatøren selv.

I tillegg til de 350 ansatte i Gassco inkluderer det også leverandørindustrien, operatørene av norske gassfelt og ikke minst de over femti feltene som leverer gassen.

Gassco rørgasseksport 2006–2016

Foto: Gassco

Tross konkurranse fra flytende naturgass og subsidiert fornybar energi, holder norsk gasseksport seg høy. De siste to årene ligger eksporten betydelig over nivået fra 2014, da det ble eksportert 101,1 milliarder kubikkmeter norsk gass til Europa.

– Jeg vil ikke love noen eksportrekord også i år, men jeg er ganske sikker på at vi vil ligge på høyt og stabilt nivå også i 2017, sier Leversund.

Gassco kan også glede seg over lite trøbbel. Tilgjengeligheten for å kunne levere gass i transportsystemet, såkalt regularitet, var på 99,71 prosent, en oppgang fra 99,38 prosent året før.

Les også

IEA spår full gass – men ikke i Norge

Brukes til oppvarming

Gassen som eksporteres fra Norge fraktes gjennom rør fra felt på sokkelen og fra prosessanlegg og terminaler på land til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia, hvor den fraktes videre til europeiske forbrukere.

I Europa brukes gassen i industrien og til å produsere elektrisitet i gasskraftverk, men husholdninger står for mesteparten av det europeiske forbruket, gjennom oppvarming av hus og matlaging med gassfyrte komfyrer.

Gassco-direktør Frode Leversund

Foto: Gassco

Det norske systemet for gasseksport er på nesten 8.000 kilometer rørledninger, noe som tilsvarer strekningen Oslo-Beijing, ifølge Oljedirektoratet.

Mye vedlikehold

– Økningen skjer i et år hvor vi har mye vedlikehold på norsk sokkel. Selv om eksporten ikke er betydelig høyere enn i fjor, så er det et godt signal, sier Leversund.

– Hvor mye vedlikehold har det vært?

– 2016 var et ganske omfattende år for vedlikehold. Hvis du ser på vedlikeholdsprogrammet for norsk sokkel, så koordinerer Gassco alle felt, landanlegg, rørsystemer og terminaler som stenges for vedlikehold. Vedlikeholdsprogrammet varierer etter hvilken frekvens de ulike installasjonene har for vedlikehold, sier han.

KAN FALLE: Eksporten av norsk gass gjennom gassrørene til Europa satte enda en ny rekord i 2016, men i årene fremover kan det bli mindre gass tilgjengelig. Grafen viser Oljedirektoratets forventninger til tilgjengelig salgsgass fra norske felt mellom 2016 og 2035.

Foto: Oljedirektoratet

– Viktig med nye funn

Ifølge Gassco-direktøren har det norske gassystemet kapasitet til å holde eksporten på dagens nivå de neste årene, inkludert både infrastrukturen og feltene som skal levere gassen. Men etterspørselen styres av markedet, og av behovet for nedkjøling og oppvarming av europeiske hjem.

Les også

Har ikke skjedd på over 60 år: USA gir full gass

På sikt trengs det likevel mer gass. Anslag fra Oljedirektoratet viser en svak nedgang i norske gassvolumer etter 2020, og i løpet av det neste tiåret må det finnes mye ny gass hvis eksporten skal forbli høy.

– Langsiktig, hvis du tenker 2030 og 2040, så er vi avhengig av å finne mer volumer på norsk sokkel for å opprettholde eksporten på dagens nivå. Det er nettopp derfor det er omfattende leteprogrammer, også i 2017, sier Leversund.

– Det er viktig å gjøre nye funn i 2017, 2018 og 2019, legger han til.

Ingen nye rør

I tillegg til å drive Norges massive nett av gassrørledninger har Gassco også ansvaret for planleggingen av fremtidige gassrør, prosessanlegg og mottaksterminaler.

– Ut fra de funnene som ligger i dag, så er den norske infrastrukturen tilstrekkelig. Men vi gjør jo områdevurderinger både i Norskehavet og nordover. Basert på ethvert funn vil vi vurdere behovet. Det gjør vi løpende, basert på hvilket volumgrunnlag som ligger i det enkelte område.

Les også

Feltnedstengning kan gi boost for Norge: Danmark og Polen vurderer norsk gassrør

Det siste større gassrørprosjektet på norsk sokkel så langt er Polarled, som kostet rundt 7,5 milliarder kroner ifølge Statoil.

– Polarled åpner opp en ny provins i Norskehavet, og det er viktig at vi får fylt opp dette med nye volumer, sier Leversund.

– Og så følger vi utviklingen i Barentshavet med spenning. Det er ikke per i dag tatt beslutning om nye rørledninger etter Polarled, sier han.

GASSENS SPAGHETTI: Dette er en oversikt over det omfattende norske nettverket av gassrør til Europa.

Foto: Oljedirektoratet
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Equinor
 3. Forbrukerspørsmål
 4. Gasskraft
 5. Nordsjøen
 6. Oljebransjen
 7. Oljedirektoratet

Flere artikler

 1. Fersk Gassco-rapport: Barentshavet-rør kan koste opptil 35,5 milliarder

 2. Betalt innhold

  Rekordår for norsk gasseksport

 3. Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

 4. Lav gasspris og økt usikkerhet: Tror Norge vil holde igjen

 5. Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen