Henter inn to nye fraktskip fra 2020: Statoil gir gass innen LPG

Statoil leier inn to nye, store gassfraktskip fra 2020. Målet er å styrke handelen med LPG og tjene på økende asiatisk etterspørsel.

NYE SKIP: Fra 2020 skal to nye skip fra belgiske Exmar frakte LPG for Statoil, som ønsker å tjene penger på økt etterspørsel i Asia. Statoil selger både LPG som er kjøpt fra tredjeparter og egen LPG, blant annet fra Kårstø-anlegget i Rogaland.

Foto: Markus Johansson, Bitmap/Statoil
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Før jul inngikk Statoil avtale med det belgiske rederiet Exmar om drift og leie av to store gassfraktskip, Very Large Gas Carriers (VLGC).

Nybyggene skal leveres innen 2020 og får en kapasitet på 79.500 kubikkmeter hver.

Det er overkapasitet i verftsbransjen og lave renter, og derfor et gunstig tidspunkt for å sikre seg ekstra skipskapasitet, ifølge Statoils shippingdirektør Kjetil Johnsen.

– Dette er skip som på grunn av ny design, med maskin, skrog og propeller, er veldig effektive. Vi anslår også at CO2-utslippene er redusert med 20-30 prosent sammenlignet med skip bygget i 2013, sier Johnsen til E24.

– Dette er mer drivstoffeffektive skip som reduserer driftskostnadene. Det bygger opp under vår arbitrasjehandel, sier han.

Statoils driver såkalt arbitrasjehandel ved å kjøpe og selge petroleumsprodukter, og utnytte forskjellene i priser mellom ulike markeder. Selskapet selger egenprodusert LPG fra Mongstad og Kårstø, men kjøper og selger også LPG fra andre aktører.

STYRKER FLÅTEN: Kjetil Johnsen, direktør for shipping, skipsteknologi og vetting i Statoil

Foto: Statoil

– Vi vil bruke disse skipene til å frakte LPG fra egen produksjon, men også tredjepartsvolumer. USA og spesielt golfkysten har økt LPG-produksjonen, med eksport til Asia. Dette er en virksomhet vi tar del i per i dag, og som disse skipene vil være en del av, sier Johnsen.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) er en samlebetegnelse for flere petroleumsprodukter. Blant disse er propan og butan, som er råstoff i petrokjemisk produksjon, som plast, polymerer og fibre. LPG brukes også innen matlaging, oppvarming og transport.

Statoil anslår markedet for LPG fraktet på skip til på rundt 95 millioner tonn per år, og tror det vil vokse, særlig i Asia. Selskapet hevder å ha rundt 10 prosent av det globale markedet for skipsfraktet butan og propan.

Les også

Første gang på 60 år: Nå er USA netto gasseksportør

Tror på videre vekst

Det har vært overskudd på LPG i markedet, blant annet på grunn av stor produksjon av skifergass i USA, men markedet er ifølge Statoil mer balansert nå.

Med tilgang på to nye, moderne gassfraktskip for LPG i tillegg til de fire selskapet har tilgang til fra før vil det være gode muligheter for å tjene penger, ifølge Johnsen.

– Vi har ambisjon om å bygge opp vår internasjonale virksomhet og ta del i de arbitrasjehandlene som finnes. Vi ser at LPG-importen i Asia har økt, og vi tror den kommer til å øke videre, sier han.

– Disse skipene vil gå inn og danne en ryggrad i denne forretningen, sier han.

Les også

Null appetitt på nye offshoreskip

Også IEA spår vekst

Det internasjonale energibyrået IEA tror at etterspørselen etter LPG vil øke de neste tiårene.

Årsaken er blant annet at bruken av LPG til petrokjemisk industri vokser, og at utviklingsland i større grad vil skifte til bruk av LPG til erstatning for vedfyring, kull og parafin til bruk i matlaging.

Exmar skal bygge, eie og drive de to nye skipene, mens Statoil leier dem inn på en langsiktig avtale, i en periode på fem år med opsjoner.

– Vi har i dag en stor «time charter»-portefølje, altså skip på langsiktige kontrakter. Det er 60-65 skip i hele porteføljen, og i tillegg bruker vi spotmarkedet for å dekke våre transportbehov, sier Johnsen.

– Vi har mellom om lag 3.000 seilinger i året, så det betyr mellom 80 og 90 seilinger på ethvert tidspunkt, med både råolje, kondensater, raffinerte produkter, LPG og LNG. Det er en vesentlig portefølje, sier han.

Les også

Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

Studerer LPG til skipsdrift

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har innført strengere utslippsregler fra 2020, og dette gjør også LPG aktuelt som drivstoff på skip.

Statoil inngikk nylig et samarbeid med japanske Astomos, eid av Idemitsu og Mitsubishi, om en studie av LPG som drivstoff.

– I shippingbransjen ser man på muligheten for alternativt drivstoff, sier Johnsen.

– Nå gjelder det å finne ut den tekniske modenheten og hvilke segmenter dette kan fungere i. Det er ikke sånn at alle drivstoff passer til alle skip. Etter at IMOs 2020-regler kom har nok industrien fått øynene opp for dette, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Equinor

Flere artikler

 1. Statoil skal vokse kraftig i Brasil: Vil eksportere norske kostnadskutt

 2. Stor scrubber-effekt for skip i tynget tørrlastmarked

 3. Betalt innhold

  Denne giganten har fraktet Equinor-olje for 120 milliarder

 4. Annonsørinnhold

 5. Skal bygge verdens første frakteskip drevet av hydrogen

 6. Tankkjempe vil tjene på nye utslippskrav: – Går fra null til stor etterspørsel