Frykter for tilliten til Petroleumstilsynet: Ap ønsker uavhengige tilsyn

Arbeiderpartiet ønsker at Petroleumstilsynet skal få gjøre uavhengige tilsyn, for å styrke tilliten etter kritikk fra Riksrevisjonen og bekymringer fra fagforeningen Safe.

BEDRE TILSYN: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) vil styrke Petroleumstilsynet, blant annet ved at det skal få gjøre uavhengige tilsyn. Hun er bekymret etter at ansatte har uttrykt bekymring for Petroleumstilsynets evne til å kontrollere bransjen etter krass kritikk i en rapport fra Riksrevisjonen i forrige måned.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

For en måned siden gikk Riksrevisjonen ut med kritikk av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i oljebransjen.

Nå sier Arbeiderpartiet at det ønsker å gi tilsynet et nytt virkemiddel, nemlig muligheten til å gjøre uavhengige tilsyn.

I dag finansieres tilsynene på plattformer av oljeselskapene, og tilsynet må planlegge tilsynene og be selskapene å gjøre plass i helikoptrene. Ifølge tilsynet selv baserer dagens system seg på at myndighetene ikke kan «inspisere» kvalitet inn i industrien.

– Jeg tror Ptil trenger å styrkes i det viktige arbeidet de gjør for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, sier stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) til E24.

Les også: (+) Oljefunnet som gjorde mygger til giganter

Ønsker uavhengige tilsyn

Arbeiderpartiet vil at statsråden skal be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn og sørge for finansieringen av dette. Hvordan disse uavhengige tilsynene skal foregå, må bli opp til tilsynet selv, ifølge Liadal.

– Det har jeg tillit til at Ptil kan finne gode ordninger, sier hun.

Hun har nå stilt spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om hvordan statsråden vil følge opp Stortingets ønske om at Petroleumstilsynet skal ta i bruk hele bredden av virkemidler.

I tillegg vil stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) utfordre regjeringen til å la Petroleumstilsynet få gjennomføre uavhengige tilsyn i Stortingets spørretime neste uke.

Krass kritikk av tilsynet

Det skapte reaksjoner da Riksrevisjonen kom med kritikk av Ptil i en omfattende rapport den 15. januar. Arbeiderpartiet frykter at konklusjonene skaper usikkerhet rundt dagens tillitsbaserte system hvor Ptil stoler på at selskapene rydder opp selv når tilsynet har avdekket feil og mangler.

«Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig», konkluderer Riksrevisjonen.

Les mer: Riksrevisjonen med hard kritikk av Petroleumstilsynet

– Det som tillitsvalgte og ansatte har kritisert er at det har vært utilstrekkelige tilsyn, og at kritiske tilbakemeldinger ikke har blitt fulgt opp. Det fører til at den tillitsbaserte modellen for petroleumsvirksomheten svekkes, sier Liadal.

– Nå som ansatte og ikke minst tillitsvalgte sier at de har mistet troen på Petroleumstilsynet, så betyr det at folkevalgte må på banen og utfordre regjeringen på om Ptil har nok ressurser og hvordan tilsynet utføres og om det kan forbedres, legger hun til.

Arbeids- og sosialdepartementet viser til svar statsråd Anniken Hauglie har gitt i mediene tidligere om at Ptil skal ta i bruk hele bredden av virkemidler om nødvendig, og sier at departementet vil svare Stortinget før det svarer mediene.

– Fortjente tilbakemeldingen

Liadal viser blant annet til bekymringene fra fagforeningen Safe, hvor enkeltrepresentanter har sagt til Dagens Næringsliv at de ikke har tillit til Ptil-sjef Anne Myhrvold.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst går ikke like langt, men også hun er bekymret over tilsynet med oljenæringen.

– Petroleumstilsynet fortjente tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen. Den står vi fullt ut bak, sier Rysst til E24.

– Hva tenker du om at Ap ønsker uavhengige tilsyn?

– Det støtter vi. De planlagte tilsynene som er nå skaper bare skinnprosesser og festtaler, sier Rysst.

– Ikke reell håndheving

Anne Myhrvold tiltrådte som direktør i Petroleumstilsynet 1. mai 2013 for en periode på seks år. Lederen i fagforeningen Safe forventer at departementet gjør en grundig jobb når det skal vurdere hvem som skal sitte som Ptil-direktør i de neste seks årene.

– Anne Myhrvold har bygd tillit til fagforeningene, men vi mener at vi ikke har sett en reell håndheving av sanksjonsmulighetene. Dette gjelder ikke minst Goliat-saken, men også andre tilfeller hvor festtalene fra bedriftene ikke ble fulgt opp. Blant annet har vi sett på Mongstad at det ble sagt at det var ryddet opp, men da man så etter så var ikke feilene korrigert fullt ut, sier Rysst.

– Departementet må sikre at den personen som velges kan bidra til å skape dialog og håndheve reglene, men også har ryggrad til å stå imot departementet. Det er flere tilfeller hvor departementet har overstyrt Ptils faglige råd, sier Rysst.

Har tatt grep

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet vil ikke umiddelbart støtte Arbeiderpartiets forslag. Hun sier at det å gjøre uanmeldte tilsyn offshore er ikke så lett å gjennomføre, siden man er avhengig av å ta helikopter offshore.

– Det jeg er mest opptatt av er at tilsynene våre skal ha effekt. Hvis selskapene gjør sine forberedelser og forbedrer forholdene når vi varsler tilsyn, så er det en effekt, sier Myhrvold til E24.

– Det er klart at et uanmeldt tilsyn vil kunne avdekke flere feil. Men det viktigste er at man får til en forbedring. Det er ikke feilen i seg selv som er det viktigste, men det er det at selskapene har systemer for å forbedre seg, sier hun.

Myhrvold antyder at hun er skeptisk til et system hvor selskapene forbedrer sikkerheten fordi de er redde for å bli tatt, heller enn et system hvor tilsynet jobber for å overbevise selskapene om at bedre sikkerhet er i deres egen interesse, også økonomisk.

Samtidig har Petroleumstilsynet tatt grep for å bli strengere når det gjelder å sikre at feil blir rettet som de skal.

– Vi ser at det er behov for å stramme grepet. Vi er i gang med dette, blant annet gjør vi flere verifikasjoner, vi sjekker at selskaper har lukket avvik etter våre tilsyn og vi bruker virkemidlene ved behov, sier Myhrvold.

– Et spesielt prosjekt

Når det gjelder kritikken fra fagforeningen Safe sier Myhrvold at dialog med fagforeningene er helt vesentlig for at tilsynet skal gjøre en god jobb.

– Jeg mener vi har en god dialog, og det må vi fortsette med. Jeg har i min periode etablert årlige møter med ledelsen i hver av fagforeningene, og vi hører hva de er opptatt av. Det hadde vi ikke tidligere, sier hun.

Myhrvold omtaler Goliat-feltet i Barentshavet som et «veldig krevende prosjekt» når det gjelder tilsynets håndheving av regelverket og bruken av reaksjonsmidler.

– Vi har brukt andre virkemidler mot Goliat enn ellers, men vi skulle kanskje ha reagert tydeligere og raskere. Vi har stanset Goliat og tatt grep, men det har vært et spesielt prosjekt, sier Myhrvold.

– Vi tror at når Safe og andre ser på hvordan vi har fulgt opp selskapene det siste året, så er det varslet og gitt flere pålegg etter at feil ikke har blitt fulgt opp. Så vi har tatt i bruk strengere virkemidler, sier Myhrvold.

– Slik fungerer demokratiet

Myhrvold ønsker ikke å ha noen egen mening rundt det at åremålet hennes som direktør for Petroleumstilsynet utløper i mai.

– Når det gjelder hva som skal skje med åremålet, så er det opp til departementet, sier hun.

– Når det gjelder å stå mot departementet, så hender det at selskaper klager på våre svar, og da kan departementet enten gi oss medhold eller gå mot Ptils svar. Det er slik Norge fungerer på alle områder, og det er ikke spesielt for Ptil at departementet kan overprøve. Slik fungerer demokratiet, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet tar kritikken på alvor

 2. Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

 3. Betalt innhold

  Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

 4. Oljearbeidere: – Tilliten på norsk sokkel må gjenvinnes

 5. Mener Petroleumstilsynet bør granskes etter ny oljesmell for Equinor