Håper å unngå omikron-sprekk for CO₂-fangst: – Vi tok varselet seriøst

Før jul advarte Norcem regjeringen om at omikron kan gi ytterligere sprekk og forsinkelse av CO₂-fangsten på sementfabrikken i Brevik. – Vår vurdering så langt er at fremdriften holder, sier Norcem-direktør.

Per Brevik er direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, og har ansvaret for selskapets satsing på CO₂-fangst på Norcem-anlegget i Brevik.
Publisert:

I november skrev E24 at CO₂-fangstprosjektet hos Norcem Heidelbergs sementfabrikk i Brevik ville sprekke med 912 millioner kroner til 4,146 milliarder kroner, ifølge et anslag med en sikkerhetsmargin på 50 prosent (P50).

Selskapet pekte på årsaker som økte kostnader i markedet, uforutsette funn knyttet til grunnarbeid og rivning av gamle bygninger, og økte kostnader grunnet corona.

Før jul fikk Norcem imidlertid en advarsel om at omikron-varianten av coronaviruset potensielt kunne føre til ytterligere utsettelser og kostnadsoverskridelser.

Advarselen kom i en e-post fra Aker Carbon Capture, som leverer fangstteknologien til Brevik-anlegget. Den 15. desember skrev selskapet til Norcem og pekte på at det er risiko for at en klausul i kontrakten knyttet til corona kan bli utløst på grunn av den nye, raskt spredende omikron-varianten.

«Kontraktøren anser at det er høy risiko for utsettelser og økte kostnader som direkte konsekvens av covid-19-pandemien», skrev Aker Carbon Capture.

Dagen etter sendte Norcem advarselen videre til Olje- og energidepartementet, for å holde dem oppdatert.

«Dette kan absolutt få effekter», skriver direktør Per Brevik i Heidelberg Norcem i e-posten 16. desember. «Vi har klart det brukbart frem til nå, men effektene av omikron kan bli tøffe».

Les også

CO₂-fangstanlegg sprekker med nær én milliard

– Tok varselet seriøst

Overfor E24 er Brevik imidlertid optimistisk til at de verste effektene av omikron kan unngås.

– Aker har ikke varslet oss om noe konkret. Det er jo pandemi, og den kom før avtalen ble signert, så det er en paragraf i avtalen om hvordan kostnader og forsinkelser eventuelt skal håndteres, sier Brevik til E24.

– Da brevet kom før jul, visste vi mindre om omikron enn i dag. Men vi tok varselet seriøst og oversendte det til departementet umiddelbart, sier Brevik.

Han peker på at selskapet kan be om å få økt maksimalbudsjettet hvis det skulle komme eventuelle ekstrakostnader knyttet til corona. Men så langt er det ingen tegn på ytterligere forsinkelser og overskridelser, tross varselet.

– Vår vurdering så langt er at fremdriften holder. I de estimatene som ble utarbeidet i oktober, har vi prøvd å ta hensyn til alle de forholdene som vi kjente på det tidspunktet, sier Brevik.

Han sier at en tredjepartsrevisjon akkurat er avsluttet, og at det skal være én til i de kommende ukene, begge etter initiativ fra departementet.

– I henhold til avtalene så er det slik at når dersom estimatene viser en kostnadsøkning utover et visst nivå, så skal partene snakke sammen og forsøke å finne løsninger. Tredjepartsrevisjonene er en del av denne prosessen, sier han.

– Du skriver i en e-post til departementet at det kan få effekter?

– Vi har en tett og god dialog med departementet. Covid-19 generelt, og omikron spesielt, vil kunne påvirke prosjektet. Vi må ta til etterretning det som våre venner i Aker orienterer oss om, og forholde oss til det. Generelt har vi stort fokus på å hindre smitteutbrudd av corona i bedriften, sier Brevik.

Her på sementanlegget Norcem Brevik skal Aker Carbon Capture fange CO2, som deretter skal fraktes på skip til Vestlandet for lagring i Equinors CO2-lager Northern Lights.

Bekrefter ny kvalitetssikring

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet bekrefter at CO₂-fangstprosjektet nå blir kvalitetssikret.

– Olje- og energidepartementet gjennomfører nå, gjennom ekstern kvalitetssikrer, en grundig kvalitetssikring av de oppdaterte estimatene til Norcem, skriver Vik i en e-post til E24.

– Kvalitetssikreren vil ta høyde for varselet fra Aker Carbon Capture. Det er for tidlig å si hvilken virkning varselet eventuelt vil ha. Kvalitetssikringen planlegges fullført i februar, skriver Vik.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Ikke registrert betydelige negative forstyrrelser

Aker Carbon Capture sier at det så langt ikke er noen tegn til nye overskridelser, til tross for spredningen av omikron.

«Aker Carbon Captures leveranser til Brevik-prosjektet følger planen, og selskapet har ikke registrert betydelige negative forstyrrelser for prosjektet på grunn av den siste nedstengningen før jul», skriver Ivar Simensen i eierselskapet Aker Horizons i en e-post til E24.

Aker trekker frem at aktørene etter hvert har lang erfaring med å håndtere coronakrisen, med gode rutiner for hjemmekontor, videomøter og karantene. Det er likevel viktig å varsle når det oppstår muligheter for forsinkelser, påpeker Simensen.

«Ifølge kontrakten skal ACC varsle kunden også om situasjoner som representerer potensielle konsekvenser for tidsplan og kostnadsramme. Dette ble gjort 15.12, da deler av Norge stengte ned igjen på grunn av omikron», skriver han.

Publisert:
Gå til e24.no