Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på Martin Linge-feltet

Petroleumstilsynet har funnet ni regelbrudd på Martin Linge-feltet, der Equinor er operatør.

Jan Arne Wold / Equinor
  • Ine Brunborg
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Petroleumstilsynet (Ptil) melder at de har funnet alvorlige regelbrudd under kontroll av Martin Linge-feltet.

Martin Linge-feltet er under utbygging, med Equinor som operatør.

Nå varsler Ptil at de vil pålegge Equinor å ordne opp i feilene.

Til sammen har Petroleumstilsynet funnet ni brudd på regelverket. I tillegg har tilsynet kategorisert tre funn som «forbedringspunkter».

Equinor-talsmann Fredrik Jebsen Bråten sier at Equinor vil komme med et svar innen Ptils frist den 15. januar.

– Vi tar dette til etterretning. Vi skal etterkomme de påleggene som kommer og levere en plan innen den fristen vi har fått, sier Bråten til E24.

– Dette peker på utfordringer som vi selv har identifisert og jobber med å utbedre. Dette påpeker også Ptil i rapporten. Dette er en prosess som har pågått etter at vi tok over prosjektet, vi skal sette disse systemene i stand etter kravene. Vi er ikke overrasket over det som kommer frem, og er kjent med disse problemstillingene, sier Bråten.

Les også

Equinor har lagt bak seg et marerittår. Pandemien var langt ifra eneste problem.

Nesten dobbelt så dyrt som anslått

– Hva sier dette om hvor uferdig Martin Linge var da Equinor overtok?

– Vi kjenner til de utfordringene som har vært med Martin Linge. Det er tatt høyde for dette i de planene vi har, sier Bråten.

– Vi har planer for å utbedre kontroll-, overvåknings- og sikkerhetssystemet SAS. Før vi starter opp skal alle systemer på innretningen fungere etter våre krav. Dette er problemstillinger som vi er kjent med og som vi jobber med å utbedre, legger han til.

Martin Linge-prosjektet har hatt en rekke utfordringer etter at Equinor overtok operatørskapet for prosjektet fra Total.

Prosjektet sprakk i fjor med ytterligere 3,56 milliarder og er nå nesten dobbelt så dyrt som opprinnelig anslått. I statsbudsjettet for 2021 ble kostnaden anslått til nesten 61 milliarder kroner.

– Dette endrer ikke våre utsikter. Det er et krevende prosjekt, men vi skal jobbe med å gjøre det så robust som mulig over levetiden, sier Bråten.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) oppga i fjor til Stortinget at Martin Linge trolig vil gå med tap. Hun vil likevel at prosjektet skal fullføres, for å hente ut de verdiene som ligger i bakken.

Les også

Ferske oljetall: Store nye overskridelser i Barentshavet og Nordsjøen

Avvik i sikkerhetssystemer

I dagens melding skriver Ptil at avvikene blant annet gjelder oversikten over blokkerte sikkerhetsfunksjoner, utformingen av alarmsystem i kontrollrommet, og pålitelig deteksjon av gass.

Tilsynet skriver også at de har funnet forbedringspunkter knyttet til kompetanse innenfor industrielle kontrollsystemer, og at de har funnet mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram.

Les også

Oljeministeren med nye tall til Stortinget: Martin Linge-feltet forventes å gå med tap

Fulgte opp feil

Kontrollen av feltet ble gjennomført fra 20. oktober til 6. november i fjor. Den ble gjort for å følge opp observasjoner tilsynet gjorde da de var på tennkildekontroll på Martin Linge i august.

Den gang ble det funnet avvik i rutinene for å overlevere informasjon ved skiftbytte. Dette har ikke blitt håndtert «i tråd med selskapets tilbakemeldinger,» og er en del av bakgrunnen for dagens varsel, ifølge meldingen.

Equinor har nå fått pålegg om å sikre at nødvendig informasjon om sikkerhetssystemer blir gitt ved vaktbytter.

Selskapet pålegges også sette opp en status i kontrollrommet for sikkerhetssystemer som er blokkert. Equinor pålegges også å sikre at relevant personal alltid vet om statusen for sikkerhetssystemene ved overbroing og utkobling.

Sterkt kritisk Bellona

Ifølge Bellona-leder Frederic Hauge tolker rapporten fra Ptil slik at Equinor har rapportert at de har rettet feil på Martin Linge, men at feilene likevel ikke har vært rettet. Han mener dette er med på å bryte ned den tilliten som det norske tilsynssystemet er basert på.

– En ting er disse alvorlige avvikene som Ptil nå har påpekt. Men nå er Equinor igjen tatt i å si til Ptil at avvik er utbedret, og så er de ikke det. Jeg mener at nå har vi så mange eksempler på denne typen forsøk på svindel at nå må Ptil anmelde dette til politiet, sier Hauge.

– Når det er påpekt et avvik og Equinor har sagt at det er utbedret, og så er det ikke det, så er det et forsøk på å lure myndighetene. Dette har vi sett på Mongstad og Melkøya, og nå skjer det også på Martin Linge, sier han.

Equinors talsmann vil ikke svare på Hauges påstander om svindel.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Bråten.

Publisert:

Flere artikler

  1. Tilsyn gir pålegg til Equinor etter Castberg-gransking: – Har identifisert alvorlige brudd på regelverket

  2. Tilsyn fant «alvorlige brudd» etter Melkøya-brann

  3. Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

  4. Flere regelbrudd ved Statfjord B

  5. Ptil fant alvorlig regelbrudd på Goliat-plattformen