Blir operatør på Wisting: Equinor og OMV inngår samarbeid

Gjennom en ny samarbeidsavtale med OMV setter Equinor seg i førersetet i utbyggingen av oljefunnet Wisting i Barentshavet, og de får en viktig plass rundt bordet for konseptutviklingen av Iris/Hades-funnet i Norskehavet. Hvordan funnene skal bygges ut og når de blir klare er fortsatt uklart.

UNDERTEGNET AVTALE: Her skriver OMVs oppstrømsdirektør Johann Pleininger (t.v.) og Equinors Norgessjef Arne Sigve Nylund under samarbeidsavtalene. Bak står (f.v.) Knut Egil Mauseth administrerende direktør for OMV Norge AS, Asbjørn Løve, direktør for partneropererte felt i Equinor og Torger Rød, Equinors prosjektdirektør for Teknologi, prosjekt og boring.
Publisert:

– Wisting er et stort og viktig funn, og Barentshavet er en viktig provins for oss. Her tror vi at vi har fått til det beste for begge parter, ja kanskje er det slik at én pluss én av og til blir tre, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor til E24.

Han har denne uken undertegnet en samarbeidsavtale med det østerrikske olje- og gasselskapet OMV som innebærer at Equinor overtar som operatør under utbyggingen av Wisting funnet.

OMV skal fortsatt skal være operatør i driftsfasen og eierandelene blir de samme som i dag.

I tillegg har de blitt enige om å sammen utvikle et konsept for å bygge ut Iris/Hades-funnet i Norskehavet, men her forblir OMV operatør, ifølge en melding onsdag.

Hvis alt går som planlagt og myndighetene godkjenner det vil Equinor ta over operatørskapet på Wisting i tredje kvartal i år.

– Jeg vil legge til at vi er veldig glade for å ha fått på plass dette samarbeidet og OMV er en aktør som har en klar og tydelig langsiktig satsing på norsk sokkel, sier Nylund.

− Et tett samarbeid mellom de største eierne i disse to lisensene er basert på den ekspertisen vi har hver for oss, og disse avtalene vil styrke mangfoldet på norsk sokkel. Vi vil begge dele kompetanse og sikre kontinuitet I disse prosjektene, sier Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrømsvirksomhet i OMV, i en uttalelse.

Les også

Regjeringen godkjenner oljeprosjekter til 16 milliarder: – Uten denne næringen hadde norsk økonomi vært noe ganske annet

Tar styringen i Barentshavet

Med denne avtalen fester Equinor grepet om utbyggingen av det som nå seiler opp som det neste oljefeltet i Barentshavet. Fra før er gassfeltet Snøhvit og oljefeltet Goliat i drift i havområdet.

Equinor har hatt flere store letekampanjer i Barentshavet over flere år, men selskapet har ikke gjort noen virkelig store nye funn der på lenge. Unntaket er Johan Castberg som nå er under utbygging og funnene på Skruis og Kayak som ligger like ved og trolig blir koblet til som satellitter.

Samtidig har OMV så sent som i januar jekket opp ressursestimatet for Wisting med nye 90 millioner fat slik at totalestimatet nå ligger på 350 til 440 millioner fat.

Mangelen på egne funn og OMVs oppjusteringer har dermed bidratt til at Equinors eierandel i Wisting bare blir mer og mer attraktiv.

Equinor har over tid både posisjonert seg i Wisting-lisensen og i området rundt. Mens OMV eier 25 prosent av Wisting har Equinor økt sin eierandel til 35 prosent gjennom en avtale med Tullow Oil (i lisens PL537), og de har kjøpt seg opp til en eierandel på 55 prosent i nabolisensen (PL855).

Uklar tidsramme

Selv om Equinor i henhold til avtalen skal bli operatør for utbyggingen av Wisting, så skal det være OMV-folk plassert sentralt i ledende posisjoner i prosessen knyttet til undergrunn, boring og forberedelser til driftsfasen.

– Vi har hatt en prosess med OMV en stund for å se på samarbeidsmuligheter og vi tror vi kan si vi begge er glade for dette. Vi tar her det beste fra begge selskapene for å få til gode prosjekter, sier Arne Sigve Nylund i Equinor.

OMV Norge-sjef Knut Mauseth har tidligere i år uttalt til E24 at man planla et konseptvalg neste år for Wisting. Valget står mellom en rundt flytende produksjonsplattform som på Goliat, eller et produksjonsskip som på Johan Castberg.

Samtidig har Equinor-ledelsen kommet med klare signaler at de nå ser muligheter for å gjenbruke erfaringer og løsninger fra utbyggingen av Johan Castberg på flere kommende prosjekter. De har ikke nevnt Wisting spesifikt, men har pekt på Bay du Nord i Canada og Rosebank, som begge er på planleggingstadie.

At Equinor også ser muligheter for å kunne bruke en lignende løsning på Wisting er dermed ikke usannsynlig. Arne Sigve Nylund sier at prosessen fortsatt er på et tidlig stadium og at man ikke har valgt løsning:

– Vi er i det vi kaller DG1-prosess nå og konseptvalget er en del av DG2. Det er gjort mye bra arbeid i Wisting-prosjektet av OMV hittil, og nå skal vi bruke tid på å få frem et godt konsept. Men det er for tidlig å si noe om hva det blir eller tidsplan, sier Nylund.

Les mer: Østerrikske OMV seiler opp som den neste utbyggeren i Barentshavet

Samarbeid i Norskehavet

Samarbeidet mellom Equinor og OMV gjelder også Hades/Iris-funnet, som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, men her skal OMV altså fortsatt være operatør.

– På Maria-feltet har man en lignende modell, der et annet selskap står for utbyggingen som operatør mens vi bidrar med tilknytningen tilbake til en plattform, sier Nylund.

Det er ennå ikke klart når Hades/Ires kan være klart. Noe av det som må avklares er om satellittfeltet skal kobles opp mot Morvin (som er en satellitt koblet mot Åsgard-feltet), Kristin-feltet, Heidrun-feltet eller direkte på Åsgard-feltet.

Equinor peker på at de er operatør på alle disse feltene.

Selskapene vil ifølge avtalen samarbeide om å finne den beste løsningen for å knytte Hades/Iris-funnet til infrastrukturen i området.

Les også

Lundin-sjef om Oljefondets ventede nedsalg: – Gjør meg opprørt

Les også

Høyre-Stefan utfordrer Equinor-Eldar: Elektrifiser Melkøya!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om