IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

Norges oljeproduksjon skal stige de neste årene, før den vil falle frem mot 2040, ifølge ferske anslag fra energibyrået IEA. Gassproduksjonen er også ventet å falle fremover.

MIDLERTIDIG VEKST: Oljekjempen Johan Sverdrup i Nordsjøen vil bidra til et oppsving i norsk oljeproduksjon de neste årene, ifølge anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Først etter 2025 venter IEA at norsk oljeproduksjon skal falle videre.

Helge Mikalsen
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

«Produksjonen i Norge øker frem til 2025, da store prosjekter som Johan Sverdrup kommer i produksjon: dette prosjektet alene står for mer enn en fjerdedel av totalproduksjonen i 2025», skriver Det internasjonale energibyrået (IEA).

«Til tross for noen nye oljeutbygginger og utvidelser, faller totalproduksjonen med rundt to prosent i snitt mellom 2025 og 2040», legger byrået til.

Gassproduksjonen i Norge anslås å falle noe tidligere enn oljen, og allerede før 2025. I snitt skal norsk gassproduksjon falle med 1,3 prosent i året de neste to tiårene, til 95 milliarder kubikkmeter i 2040, ifølge IEA.

Anslagene kommer fra den ferske rapporten «World Energy Outlook 2019», og er en del av rapportens sentrale scenario «Stated Policies».

Les også

Spår ny norsk oljetopp i 2024–20 år etter rekorden

Venter at etterspørselen øker

Det er verdt å understreke at «Stated Policies»-scenarioet legger til grunn eksisterende planer for global energi- og klimapolitikk, og forutsetter en oppgang i global energibruk på én prosent årlig til 2040.

Scenarioet legger også til grunn at globale CO2-utslipp fortsetter å stige frem til 2040, og at Parisavtalen brytes.

IEA har også utarbeidet et bærekraftsscenario (Sustainable Development Scenario), hvor det legger til grunn at klimamålene nås. Slår det til, vil det kunne føre til at Norges olje- og gassproduksjon utvikler seg annerledes.

Byrået lager ikke egne anslag for Norge for dette scenarioet, men bærekraftsscenarioet legger til grunn at global gassproduksjon faller fra 3.937 milliarder kubikkmeter i 2018 til 3.854 milliarder kubikkmeter i 2040.

Slik det ligger an nå, vil oljeforbruket trolig stige fra dagens 97 millioner fat per dag til rundt 106 millioner fat per dag i 2040, drevet av fortsatt oppgang i USAs produksjon av skiferolje, anslår IEA i det sentrale «Stated Policies»-scenarioet.

Det vil kreve høyere oljepriser enn dagens rundt 60 dollar fatet. IEA anslår at oljeprisen må stige til 88 dollar fatet i 2030 og 103 dollar fatet i 2040 for at tilbudet skal møte etterspørselen i det sentrale scenarioet. I bærekraftsscenarioet trengs det mindre olje, og der blir oljeprisen på rundt 60 dollar fatet frem til 2040.

ULIKE RETNINGER: Oljeetterspørselen i 2040 varierer mellom 67 millioner fat og 120 millioner fat i det mest «klimavennlige» og det mest «klimapessimistiske» scenarioet i IEAs World Energy Outlook-rapport. Anslaget for oljeprisen i 2040 varierer mellom 59 dollar fatet i bærekraftsscenarioet og 134 dollar fatet i scenarioet med høyest oljebruk.

Det internasjonale energibyrået (IEA)
Les også

Store omveltninger for norsk sokkel: – Det er meldt flere handler

Dette er oljeproduksjonen

Tidligere har også det norske konsulentselskapet Rystad Energy spådd at den samlede norske olje- og gassproduksjonen vil få en opptur de neste årene og nå en ny rekord i 2024. Gassproduksjonen skal derimot ligge noenlunde stabilt, ifølge selskapet.

Det har skapt bekymring blant politikere og den norske olje- og gassnæringen at det er ventet få nye, store olje- og gassprosjekter utover 2020-tallet. Det kan føre til lavere investeringer i bransjen og ramme aktiviteten i deler av leverandørindustrien.

Les også

Venter færre store prosjekter: – En ny fase for oljebransjen

Har løftet gassanslaget

Gassproduksjonen er likevel løftet fra tidligere anslag. For eksempel anslo IEA i 2016 at norsk gassproduksjon ville være på 98 milliarder kubikkmeter i 2025, mens anslaget for samme år nå er på 120 milliarder kubikkmeter.

Dette er IEAs anslag for norsk gassproduksjon:

 • 2000: 53 milliarder kubikkmeter
 • 2018: 126 milliarder kubikkmeter
 • 2025: 120 milliarder kubikkmeter
 • 2030: 108 milliarder kubikkmeter
 • 2035: 97 milliarder kubikkmeter
 • 2040: 95 milliarder kubikkmeter
Les også

Oljedirektør spår kortvarig investeringsboom: – Gir grunn til bekymring

Havvind og Afrika

IEA har tidligere offentliggjort delrapporter fra den omfattende 810-siders rapporten «World Energy Outlook» om havvind og Afrika.

I havvindrapporten skrev byrået at havvind har potensial til å dekke hele strømbehovet i Europa, USA og Kina, og det skal investeres tusenvis av milliarder kroner frem til 2040.

I Afrika-rapporten skrev IEA at afrikanske land vil bli en viktig kilde til energietterspørsel frem til 2040, noe som blant annet kan gi muligheter for solkraftutbyggere. IEA advarte også oljeland i Afrika og Midtøsten mot å lene seg for tungt på olje- og gassinntekter, som kan rammes av det grønne skiftet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljeproduksjon
 2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 3. Norge
 4. Gass

Flere artikler

 1. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

 2. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

 3. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

 4. Annonsørinnhold

 5. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

 6. Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år