Oljeselskapet Okea setter bremsene på

Oljeselskapet Okea forbereder seg nå på å stå gjennom corona- og oljeprisstormen. Selskapet setter prosjekter på vent og kutter en rekke kostnader, men selskapet mener de er godt rustet økonomisk.

Arkivbilde fra Okeas base ofr Draugen-feltet i Kristiansund

Marius Lorentzen / E24
 • Marius Lorentzen
Publisert:

En rekke oljeselskaper har begynt å sette bremsene på for å håndtere corona-krisen og det bratte fallet i oljeprisen.

ExxonMobil, ConocoPhillips, DNO og Equinor er blant selskapene som har varslet grep – og nå kommer det norske oljeselskapet Okea med sin kriseplan.

Innstrammingene som nå iverksettes av oljeselskapene vil få betydelige konsekvenser for store deler av norsk leverandørindustri.

«Den nåværende situasjonen påvirker hele bransjen, og ikke bare Okea». Selskapet skriver at de tror konsolideringen av små og mellomstore aktører på norsk sokkel bare vil gå enda raskere som følge av situasjonen i oljenæringen nå.

I børsmeldingen opplyser selskapet blant annet:

 • At utbyggingen av Yme-feltet, der Repsol er operatør, fortsetter etter opprinnelig tidsplan og at man fortsatt ligger an til å starte produksjonen i andre halvår 2020

«Vi jobber tett med operatøren Repsol og partnerne for å forstå og begrense konsekvensene av ulike restriksjoner (særlig reiserestriksjoner) som er iverksatt grunnet covid-19-pandemien», skriver Okea, med referanse til coronaviruset.

Selskapet varsler i tillegg at de nå tar grep for å redusere kostnadene, inkludert «utsettelsen av ikke-essensielle aktiviteter til 2021 eller senere». Selskapet vil blant annet:

 • «Utsette alle beslutninger om prosjektsanksjonering som bore- og seismikkprogrammer»
 • «Kansellere sanksjonerte planer der det er mulig og der det er enighet med lisenspartnerne.

Disse grepene vil ifølge Okea redusere blant annet letekostnadene til selskapet med 90 prosent ut 2020.

Børsmelding fra Okea

Involvert i flere prosjekter

Egentlig skulle Okea gjennomføre et ganske offensivt program i år, med to letebrønner sør for Grevling-funnet i andre halvdel av 2020. Okea og partnerne skulle i tillegg gjøre et konseptvalg for utbyggingen av Grevling og Storskrymten i løpet av året.

Okea er også med i Neptunes utbygging av Gjøa P1-satellitten til Gøa-feltet, som i henhold til opprinnelig plan skal komme i produksjon innen mars 2021. Der skulle det bores to produksjonsbrønner mot slutten av 2020, samt en letebrønn i samme områder.

Okea er et relativt fersk oljeselskap som ble startet av blant andre oljenestor (og tidligere Det norske-sjef) Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

I 2018 tok de et stort seg opp da de kjøpte feltandeler fra Shell for 4,5 milliarder kroner, inkludert Draugen – der Okea er operatør.

Selskapet ble børsnotert i Oslo sommeren 2019, i en periode som også var litt urolig i finansmarkedet.

Har sikret oljeprisen frem til våren

Fallet i oljeprisen får betydelige konsekvenser for oljeselskapenes inntekter, både nå og i tiden fremover.

Okea peker samtidig på at deres viktigste felt, Draugen, har en produksjonskostnad på under 20 dollar per fat. Det betyr at det altså fortsatt tjener penger på driften selv om oljeprisen nå ligger mellom 25 og 30 dollar.

I tillegg opplyser selskapet at de har prissikret den neste oljeleveransen fra Draugen i mai til like under 50 dollar per fat, slik at selskapet vil få betydelig bedre betalt enn det markedsprisen akkurat nå skulle tilsi.

«Selskapet har for tiden en betydelig kontantreserve på 1,2 milliarder kroner» og «Okea er i en veldig sterk finansiell posisjon», skriver selskapet.

Selskapet legger til at de ved slutten av 2019 refinansierte et av obligasjonslånene sine og erstattet den med en ny kredittfasilitet. Selskapet har dermed ingen låneforfall i obligasjonslån før 2023 og ingen refinansieringsbehov på kort sikt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Okea
 2. Oljebransjen
 3. Coronaviruset
 4. Leverandørindustri
 5. Repsol
 6. Operatører
 7. Oljepris

Flere artikler

 1. Okea reverserer deler av Yme-tapet: – Tidslinjen mot oppstart er betydelig risikoredusert

 2. Ferske oljetall: Store nye overskridelser i Barentshavet og Nordsjøen

 3. Lundin vil sette fart på oljeprosjekter etter skattepakken: – Nå skal vi gjøre det vi kan

 4. Okea tror produksjonskutt øker risiko for å havne i lånebrudd

 5. Venter høyere oljeinvesteringer i 2021