Russiske Rosneft har kvernet dataene på nytt: – Vi har fornyet tro på Barentshavet

Det har vært flere skuffende leteresultater i Barentshavet, men etter å ha kvernet dataene på nytt har den russiske oljegiganten Rosneft fornyet tro på at man kan gjøre storfunn – inkludert gass nok til å utløse nye rørledninger.

Halfdan Millang sjef for Rosnefts norske datterselskap
Publisert: Publisert:

Tirsdag denne uken gikk fristen ut for å levere inn søknader til årets lisensrunde på norsk sokkel – kjent som TFO 2019.

Dagen før fristen gikk ut deltok flere av aktørene fra oljenæringen som er engasjert i Barentshavet i en paneldebatt i Oslo der Levert-rapporten ble lagt frem.

Der løftet en av de sentrale aktørene i Barentshavet litt på sløret:

– Vi har en fornyet tro på Barentshavet og vi tror også det kan gjøres funn som kan utløse utbygging av infrastruktur for gass, sa Halfdan Millang, sjef for russiske Rosnefts norske virksomhet, RN Nordic Oil.

Millang understreket samtidig usikkerheten som er knyttet til leting.

Årsaken til at Norge-sjefen i Rosneft nå er mer optimistisk er at selskapet har gjennomført en stor regionalstudie av Barentshavet, på tvers av landegrensen mot Russland, for å vurdere potensialet i det enorme havområdet. Og de ser nå nye muligheter på den norske siden:

– Vi har tro på å se på en del av disse områdene med nye øyne, sier Millang til E24.

Les på E24+

Investtech: Disse to aksjene sier kjøp på Oslo Børs

– Ny analyse

Rosneft har per i dag ingen lisenser på norsk sokkel, men selskapet har vært til stede i Norge lenge. På russisk side av delelinjen sitter selskapet med en rekke interesser.

Til tross for av flere skuffende leteresultater i Barentshavet de siste årene er Rosneft altså optimistiske på at det skal kunne gjøres store funn.

Bare i år har prospekter som Gjøkåsen og Korpfjell ikke gitt de oljefunnene mange hadde håpet på. Samtidig er det gjort mindre funn rundt det kommende Johan Castberg-feltet som Sputnik, Skruis og Kayak, og ressursestimatet for Wisting-funnet er kraftig oppjustert.

– Etter at vi fikk de forskjellige resultatene, inkludert Korpfjell, Gjøkåsen og flere, så følte vi et behov for å gå gjennom dataene på nytt. Så vi har hatt en grundig gjennomgang av alt arbeidet som er gjort de siste fem til seks årene, med ny analyse, sier Rosneft Norge-sjefen.

Han skryter at leteteamet i selskapet og forteller at de har utviklet nye letemodeller som selskapet har diskutert med Oljedirektoratet. Direktoratet har flere ganger uttalt at de estimerer at mesteparten av de fortsatt ikke-oppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet:

Les også

Tror LNG vil gi varige, lave europeiske gasspriser: – Det er positivt for konkurransekraften

– Vi kommer til det samme estimatet som direktoratet for hvor mye ressurser som gjenstår å finne i Barentshavet, sier Millang i Rosneft.

– Er det snakk om de samme strukturene som man har boret i eller er det andre områder?

– Ja, begge deler. Uten å gå for mye i detalj ser vi både på nye områder og områder som er sett på tidligere, med litt nye øyne, sier Millang og fortsetter:

– Men det er klart det er stor risiko knyttet til leteaktivitet, men vi har en fornyet tro på Barentshavet. Vi håper å få stukket noen hull i bakken naturligvis.

Millang og Rosneft har rekruttert Arnt-Eirik Rørnes som letesjef i den norske virksomheten. Rørnes har erfaring fra leteavdelingen i Equinor i både Norge og Venezuela, samt Dong Energy (det tidligere danske oljeselskapet som ble solgt i forbindelse med omdannelsen til Ørsted).

Tror gass-knuten kan bli løst

Det var gassfeltet Snøhvit som for over 10 år siden ble det første feltet som ble åpnet i Barentshavet.

I etterkant har oljefeltet Goliat kommet i produksjon, mens Equinor har satt i gang byggingen av oljefeltet Johan Castberg og utbyggingen av Wisting og Alta/Gohta planlegges.

Det har imidlertid ikke blitt gjort nye gassfunn som har endt i noen utbygging. Oljeselskapene er mest interessert i olje i Barentshavet rett og slett fordi det mangler infrastruktur for å frakte gassen ut av området.

På Snøhvit-feltet sendes gassen inn til Melkøya der den kjøles ned til flytende form og fraktes av gårde til markedet som LNG. Nå vurderer Goliat-operatøren Vår Energi hva de skal gjøre med gassen som finnes i Goliat, og valget står trolig mellom en rørledning til Melkøya eller en mindre LNG-fabrikk til i Hammerfest-regionen.

I Rosneft tror de imidlertid at det kan finne store, nye gassfunn:

– Vi mener at det er et potensial for å finne gassvolumer i såpass betydelig størrelse at det vil utløse en infrastrukturutbygging, sier Halfdan Millang.

– Og for å forsvare det må du finne mye?

– Ja, sier Millang og fortsetter:

– Da snakker jeg om infrastruktur i Norge, og ikke en rørledning til Melkøya, men en rørledning sørover til Nyhamna og resten av den norske gassinfrastrukturen.

Å bruke den nye Polarled-rørledningen som strekker seg fra Nyhamna i Møre og Romsdal og opp til det nye Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet er neppe aktuelt:

– Volumene man trenger for å utløse en utbygging av infrastruktur er så store at det ikke vil være nok kapasitet i Polarled, selv om noe kanskje kunne rutes der, sier Millang.

Han poengterer at planlegging av en rørledning uansett ligger langt frem i tid, og at det naturligvis er prisgitt at man finner så mye gass.

Har ingen lisenser – ennå

Rosneft søkte senest i fjor på lisenser på norsk sokkel, men da oljeministeren presenterte vinnerne i januar i år var ikke Rosneft på listen over selskapene som ble tilbudt lisenser.

Dermed har selskapet per i dag ingen eierandel i lisenser på norsk sokkel, ifølge data fra Oljedirektoratet.

– Søker dere i år?

– Det får du snart vite, sier Millang til E24 med et smil.

Vanligvis pleier norske myndigheter å offentliggjøre søkerlisten i starten av september.

– Er det aktuelt for dere å ikke bare være partner, men også operatør for leteboring?

– Ja, det er ambisjonen, men jeg vil altså ikke si noe nå om hva vi søker om i denne runden, sier Millang.

Ingen av de andre oljeselskapene vil offentlig bekrefte om, og eventuelt hva de søker på i årets runde, men det er sannsynlig at selskaper som Equinor, Lundin, Vår Energi, Aker BP og OMV kan bli å finne på søkerlistene.

Særlig de tre første har vært gjengangere på å få tak i lisenser i Barentshavet.

Aker BP har også lisenser i området og østerrikske OMV sitter på det store Wisting-funnet som planlegger å bygge ut i samarbeid med Equinor.

Les også

National Oilwell Varco nedbemanner igjen

Les også

Frykter ikke amerikansk gasskonkurranse

Les også

– Vi har hatt noen aha-opplevelser allerede

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om