Venter oljeinvesteringer på 174 milliarder kroner i 2020

Oljebransjen venter investeringer på 174 milliarder kroner i 2020, fra et tidligere anslag på 172,4 milliarder kroner.

FULL OVERHALING: Njord A-plattformen til Equinor ligger inne til totalrenovering hos Kværner Stord, og skal være klar til produksjon neste år.

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Kjetil Malkenes Hovland
  • Camilla Knudsen
Publisert:

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig som investeringene i 2020 jekkes noe opp, nedjusterer oljebransjen derimot anslagene for investeringer i inneværende år, ifølge den ferske tellingen. Investeringene i 2019 er nå ventet på drøye 182 milliarder kroner.

– Selv om anslaget er en liten nedjustering fra forrige måling indikerer det likevel en vekst på 16 prosent fra året før, skriver SSB.

I forrige oljetelling som ble lagt frem i mai hadde oljebransjen ventet investeringer på 183,8 milliarder kroner i år og 172,4 milliarder kroner til neste år, noe som var en kraftig oppjustering fra tellingen før der igjen.

I den ferske tellingen jekker SSB opp anslaget på neste års investeringer til felt i drift med 4,1 prosent fra forrige måling til 66,3 milliarder. Anslaget for feltutbygginger er økt med 6,2 prosent fra forrige telling til 63,7 milliarder kroner. Det skal også brukes noe mer på nedstengning og fjerning.

Samtidig reduseres anslaget for leting og konseptstudier med 13 prosent til 32,3 milliarder kroner.

Balder X kan bidra

Det er ventet flere utbyggingsplaner senere i år som kan påvirke neste års investeringsnivå.

Blant annet ventes Balder X-prosjektet å bli på rundt 20 milliarder kroner, og Rosenberg-verftet fikk nylig en milliardkontrakt knyttet til prosjektet.

– Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på prosjektet Balder X i høst. Dette er et ganske stort prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år, skriver SSB.

Nordea venter renteheving

Investeringsanslaget for neste år er nær det nivået som var ventet på forhånd.

Nordea Markets hadde ventet oljeinvesteringer på 180 milliarder kroner i 2019 og mellom 175 milliarder og 180 milliarder til neste år. Tallene som er lagt frem er nær dette nivået.

– Dette er veldig godt i tråd med Norges Banks forventning. Tallene for 2019 er litt høyere enn ventet, mens neste år er omtrent som vi så for oss, i hvert fall når det står i teksten at det er mange prosjekter som kommer fremover, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Dette endrer ikke bildet. Oljeinvesteringene gir en kraftig boost i år og vi får forsiktig vekst også neste år, sier han.

Nordea mener Norge er i en unik situasjon på grunn av oljen, og venter en ny renteheving til høsten, selv om flere andre banker mener at hevingene vil la vente på seg til desember, eller at hevingene vil bli avlyst.

– Vi tror fortsatt på renteheving i september og at det kan komme ytterligere en renteheving neste år, fordi Norge med støtte fra oljeinvesteringene er såpass skjermet, men det er vanskelig å si framover med den internasjonale usikkerheten, sier Bruce.

Handelsbanken, som ikke venter flere norske rentehevinger, ventet på forhånd at oljetellingen ville bekrefte en solid vekstimpuls i norsk økonomi i år, men understreket at neste års tall trolig vil forbli usikre frem til neste telling mot slutten av året.

– Det viktigste er at ingenting så langt antyder at oljeinvesteringene vil bli en betydelig demper på veksten neste år, skriver Kristoffer Lomholt i Danske Bank på Twitter.

Kan komme mer

Statistisk sentralbyrå påpeker at investeringene til neste år kan bli høyere enn det som anslås nå. Byrået inkluderer først prosjekter i anslagene når utbyggingsplan er levert.

– Opprettholdes tidsplanene på Balder X og de mindre prosjektene, ligger det likevel, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2020 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå, skriver SSB.

– Det er derfor grunn til å tro at anslagene for 2020 vil heves noe i kommende målinger, særlig når Balder X blir inkludert i undersøkelsen, skriver byrået, som understreker at det fortsatt er usikkerhet knyttet til neste års investeringer.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener næringen har lykkes med å kutte kostnader og bedre lønnsomhet, men etterlyser nye områder i håp om å finne nye prosjekter som kan gi aktivitet på 2020-tallet.

- Vi ser lyst på årene som kommer, men lengre frem i tid vil det være behov for nye prosjekter. Derfor er det avgjørende at vi får tilgang på attraktivt leteareal slik at vi kan finne nye interessante prosjekter, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Tommy Hansen i Norsk olje og gass.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass

Flere artikler

  1. Oljeselskapene anslår større investeringer i år

  2. Oljebransjen venter større investeringer i år

  3. Oljebransjen kutter i anslagene etter coronakrisen

  4. Oljebransjen varsler økte investeringer etter statens krisepakke

  5. Norges Bank om oljeinvesteringene fra 2021: – En naturlig avdemping