Storebrand om olje-lobbyisme mot klimakrav: – Kan ikke få trenere

Verdens største oljeselskaper kjemper fortsatt mot klimakrav, og bruker lite av investeringene sine på fornybar energi, viser en fersk rapport. – Oljeselskaper kan ikke få trenere den globale omstillingen, sier Storebrand.

VIL SELGE: En fersk rapport fra Influence Map viser at de store, globale oljeselskapene bruker lite av pengene sine på omstilling, og at de fortsatt bruker penger på å jobbe mot strengere klimaregler. Storebrand er skeptisk til slik lobbyisme, og mener at verden ikke har tid til at noen trenerer energiomstillingen. Bildet er fra en utstilling på klimatoppmøtet i København i 2009.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Fredag samler mange tusen norske barn og unge seg til en av de største klimademonstrasjonene i Norge noensinne, hvor de vil kreve handling fra regjeringen for å unngå skadelige klimaendringer.

Samme dag legger den britiske tenketanken Influence Map frem en oversikt som viser at fem av de største oljeselskapene i verden fortsatt bruker mye penger på å jobbe mot strengere klimaregler.

Rapporten ser på pengebruken i Shell, BP, Chevron, Total og ExxonMobil. Fortsatt bruker disse selskapene også en veldig liten andel av investeringene sine på fornybar energi og omstilling bort fra fossil energi, påpeker Influence Map.

– Oljeselskaper kan ikke få trenere den globale omstillingen som er nødvendig. Det har vi for dårlig tid til, sier konsernsjef Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management til E24.

– Vi er skeptiske til de oljeselskapene som aktivt jobber for å trenere eller utsette forandringer i bransjen som vi trenger å se for at klimamålene skal nås, selv om det også finnes oljeselskaper som absolutt ikke er i den kategorien, sier han.

– Bør legge press

Storebrand mener at Stortinget bør merke seg innholdet i rapporten. Regjeringen har foreslått at Oljefondet skal selge aksjer i lete- og utviklingsselskaper, men beholde aksjene i de store oljeselskapene. Noe av årsaken er at disse også bygger ut ren energi.

– Selv om det er et positivt signal at noen av oljeselskapene tas ut av Oljefondet, hadde vi gjerne sett at regjeringen gikk lenger i å ta ut også de integrerte selskapene, sier Saugestad.

– Alle som fortsatt skal være investert i disse oljeselskapene, bør legge press på dem for å øke omstillingstakten, legger han til.

Jan Erik Saugestad, direktør for Storebrand Asset Management.

Tidligere har også Greenpeace vært kritiske til at Oljefondet skal beholde aksjene i de store oljeselskapene, og uttrykt skepsis til om oljegigantene beveger seg raskt nok.

Les mer: Kritisk til Jensens oljeaksje-grep: – Meningsløst

I en høring i fjor støttet Storebrand Norges Banks forslag om at Oljefondet burde kvitte seg med alle oljeaksjene, også i de store oljeselskapene, for å redusere Norges samlede risiko for en eventuell varig lavere oljepris.

Bruker mye penger

Siden Parisavtalen om klima ble inngått i 2015 har de fem oljeselskapene Exxon, Shell, BP, Chevron og Total brukt over én milliard dollar på blant annet å markedsføre sin klimainnsats, ifølge rapporten fra Influence Map.

Samtidig bruker de fem største børsnoterte oljeselskapene ifølge rapporten rundt 200 millioner dollar årlig på det Influence Map mener er lobbyvirksomhet for blant annet å få utsatt, blokkert eller påvirket prosesser for å etablere bindende klima- og energimål.

Tenketanken påpeker at selskapene ikke er så åpne om hvordan de bruker penger på lobbyisme hverken på egen kjøl eller gjennom bransjeorganisasjoner. Influence Map har derfor forsøkt å analysere og tallfeste pengebruken deres.

Ville stanse forslag

Ifølge rapporten har blant annet BP gitt 13 millioner dollar til en kampanje, som også Chevron støttet, for å stanse et forslag om en CO₂-skatt i del staten Washington i USA (se figur nederst i saken).

ExxonMobil og andre aktører brukte også to millioner dollar på målrettet reklame på Facebook og Instagram i forbindelse med mellomvalget i USA i fjor høst, blant annet om fordelene ved økt oljeproduksjon og mot ulike forslag til strengere klimaregler, ifølge rapporten.

Oljegigantene gjør i tillegg mye lobbyvirksomhet gjennom organisasjoner som American Petroleum Institute, påpeker Influence Map.

Kritisk til oljeselskapene

– De store oljeselskapene fremstiller seg selv som sentrale spillere i energiomstillingen, mens de driver lobbyvirksomhet for å forsinke, svekke eller bekjempe effektiv klimapolitikk, sier analytiker Edward Collins i Influence Map, som har skrevet rapporten.

– Det er økende enighet om behovet for rask handling innen klima, blant forskere, næringsliv, investorer og sivilsamfunnet. Denne rapporten vil gi dem ammunisjon til å presse på for det industrien har fryktet i flere tiår – effektive og bindende regler for virksomheten deres som trengs for å håndtere en av menneskehetens viktigste utfordringer, sier Collins.

Den dystre rapporten som FNs klimapanel la frem i fjor om hva som kreves for å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå kan bli et vannskille for fossilindustrien, ifølge Influence Map.

Det vil kreve en rask omstilling av energisystemene de neste 10–20 årene, ifølge klimapanelet. Dette vil også kreve inngrep fra det offentlige, og vil også kunne medføre begrensninger i bruken av olje og gass, påpeker Influence Map.

Les mer: Kull- og oljebruken må kuttes drastisk: – Mulig, men svært krevende

– Kan åpenbart gjøre mer

Saugestad i Storebrand Asset Management har tidligere ikke veket unna for å kritisere hverken Oljefondet eller den tyske kullkjempen RWE i klimaspørsmål.

Nå peker han på at bare tre prosent av oljegigantenes investeringer i 2019 går til fornybar energi, av totale investeringsbudsjetter på rundt 115 milliarder dollar.

– De integrerte oljeselskapene kan åpenbart gjøre mer enn de gjør i dag, sier Saugestad.

– Vi har en klar forventning til at de integrerte oljeselskapene jobber for overgang til et lavkarbonsamfunn, og at de jobber for en fornuftig klimaregulering, og ikke mot. De må også legge til rette for mer investering i fornybar energi, legger han til.

Storebrand-toppen sier at verden bare har «11 år igjen til å stanse klimakaos», og at oljeselskapene ikke bør motsette seg reguleringer av produktene de leverer.

– Det er viktig at oljeselskapene spiller en positiv rolle slik at vi får regulering som forsterker det grønne skiftet, og ikke driver lobbyvirksomhet som fører oss i feil retning, sier han.

Arbeiderpartiet støtter regjeringen

Regjeringens forslag om Oljefondets oljeaksjer skal nå behandles av Stortinget, og der vil det få støtte fra det største opposisjonspartiet.

Arbeiderpartiet vil ikke ta til orde for å kaste ut oljeselskaper som Exxon, Shell og BP fra fondet nå, men støtter at Oljefondet bare bør selge rene lete- og utviklingsselskaper i denne omgang.

– Vi kommer til å støtte det som ligger i regjeringens forslag. Vi kommer ikke til å gå lenger enn regjeringen i denne saken, sier Svein Roald Hansen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget til E24.

Les mer: Disse milliardpostene må Oljefondet selge

Les også

Kritisk til Jensens oljeaksje-grep: – Meningsløst

Utreder klimarisikoen

Hansen påpeker at regjeringen også har foreslått en utredning som har gått litt under radaren, og som på sikt kan bidra til flere endringer i Oljefondet.

– Regjeringen foreslår også å be Norges Bank utrede klimarisikoen i fondet. Det er en viktig del av dette, sier Hansen.

Les også

Oljebransjen trapper opp fornybarsatsingen: – Det heteste temaet i industrien nå

Hansen påpeker at regjeringens forslag om å ta ut lete- og utviklingsselskaper fra Oljefondet ikke har noe med klimahensyn å gjøre, men derimot er ment å redusere Norges samlede finansielle risiko i tilfelle det blir varig lavere oljepris.

– Det er en finansiell begrunnelse, sier Hansen.

– Men de store oljeselskapene påvirkes også av oljeprisen?

– Det er riktig at oljeprisen slår ut også i de store oljeselskapene. Men når selskaper som Equinor nå engasjerer seg i fornybar energi, så er ikke det noe vi ønsker å gå ut av, sier Hansen.

Les mer: Oljebransjen trapper opp fornybarsatsingen: – Det heteste temaet i industrien nå

SOSIALE MEDIER: Influence Map kartlegger oljeselskapenes lobbyvirksomhet mot strengere klimaregler. Dette er noen av kampanjene de drev på sosiale medier i USA før fjorårets mellomvalg, ifølge tenketanken.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Klima
  2. Olje og gass
  3. Oljefondet

Flere artikler

  1. Kritisk til Jensens oljeaksje-grep: – Meningsløst

  2. Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjer

  3. Storebrand stemmer mot Equinors omstillingsplan: – Har svakheter

  4. Industri Energi-sjef: – Dette lukter politisk hestehandel

  5. Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjon