Vedum ut mot regjeringens Statkraft-utbytte: Vil redusere elavgiften med 1,3 milliarder

Trygve Slagsvold Vedum mener Siv Jensen utnytter vinterens høye strømpriser og ønsker dobbelt så stort kutt i elavgiften. Fullstendig uten troverdighet, svarer finansministeren.

FOR SMÅ KUTT: Regjeringen går inn for å kutte elavgiften med ett øre, men det er ikke nok for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han ønsker å betale tilbake 1,3 milliarder til norske husholdninger etter vinterens høye strømregninger.
Publisert: Publisert:

I forslaget til revidert statsbudsjett (RNB) økte regjeringen Statkraft-utbyttet med over en milliard kroner, fra 7,36 milliarder i saldert budsjett til 8,44 milliarder.

Det reagerer Senterpartiet på.

– Statkrafts overskudd er en direkte konsekvens av høye strømpriser. Vi mener at pengene bør gå tilbake til forbrukeren og ikke inn i statskassen til «avgiftsdronningen» Siv Jensen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til E24.

I sitt alternative RNB reduserer partiet derfor elavgiften med to øre og gir tiltaket tilbakevirkende kraft til januar. Det skal tilsvare totalt 1,32 milliarder kroner i lavere strømregninger.

– Dette er det største grepet vårt i RNB, sier Vedum.

Revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget fredag.

Les på E24+

Derfor får Norge «elbilsmell» på flere milliarder

34 prosent høyere avgift

Regjeringen har selv gått inn for å kutte elavgiften med ett øre i år. Det er langt fra nok, mener Senterpartiet. De peker på at elavgiften har økt kraftig siden Høyre og Frp kom i regjering i 2013.

Da lå avgiften på 11,61 øre per kilowattime. Ordinær sats for 2019 er 15,58 øre per kilowattime, en økning på 34 prosent.

– Dersom noen tar 100 kroner fra deg, takker du dem ikke for at de ga deg tilbake 20 av dem, sier Vedum.

Finansminister Siv Jensen mener fremstillingen er helt gal.

– Kun én gang tidligere, i 2002, har en regjering redusert elavgiften for husholdningene. I tillegg har vi økt bostøtten for dem med lave inntekter nettopp for å dekke høye strømregninger, sier hun.

Ett høre her og der

Trygve Slagsvold Vedum viser frem følgende regnestykke: Hvis finansminister Siv Jensen hadde holdt elavgiften uendret siden 2013, ville norske husholdninger vært spart for nesten 9 milliarder kroner.

Det tilsvarer 6000 kroner for en husholdning med et årlig strømforbruk på 25.000 kilowattimer – eller en beskjeden tusenlapp i året. Men Slagsvold Vedum avviser at det er snakk om symbolpolitikk.

– Dette er realpolitikk. Regjeringen har prioritert skattekutt til veldig få og samtidig økt avgiftene for veldig mange. Ett øre her og ett øre der kan fort gå under radaren, men over tid blir det penger. Vårt forslag er et lite bidrag i retningen for ikke å øke avgiftsbelastningen mer og mer.

– Hvor skal dere da hente inn denne milliarden?

– De største bidragene kommer fra kutt i EØS-finansieringsordningen på 537 millioner og i byggeplanene av E18 vest for Oslo, tilsvarende 318 millioner, sier Slagsvold Vedum.

25 milliarder mindre

Senterpartiet har de siste årene ved flere anledninger dratt frem begrepet «avgiftsdronning» i sin kritikk av finansministeren.

Det er en karakteristikk Jensen selv avviser.

Les også

Venter 1.000 kroner lavere strømregning

– Skatte- og avgiftsnivået er redusert med 25 milliarder kroner under denne regjeringen. Det har kommet vanlige folk, bilister og pensjonister til gode. Før jul foreslo Vedum å øke skatter og avgifter med 4,3 milliarder kroner, så angrepet hans om økte avgifter er helt uten troverdighet.

Også Siv Jensen peker bakover i tid i sin argumentasjon.

– I flere år mens Senterpartiet satt i regjering var strømprisene for husholdningene høyere enn nå. Men vi så ikke at Senterpartiet kjempet for å senke elavgiften den gang. Elavgiften ble ikke redusert gjennom åtte år med Senterpartiet i regjering. Og Senterpartiet siste hilsen som regjeringsparti var å foreslå å øke elavgiften med 1,12 øre i 2013. Det året hadde også husholdningene høye strømutgifter. Senterpartiets omtanke med dem som sliter med høye strømregninger er derfor lite troverdig, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no