NVE: Kraftkabelen Northconnect vil være lønnsom

Strømkabelen Northconnect vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men strømprisene vil øke, mener Norges vassdrag- og energidirektorat.

Foto: Statnett
 • Ine Brunborg
Publisert:

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vurderer at den planlagte utenlandskabelen Northconnect er et sammfunsøkonomisk lønnsomt prosjekt, som vil gi et overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner i løpet av levetiden på 40 år.

Det kommer frem i en melding tirsdag.

– Dette er et resultat som står seg også når vi endrer forutsetningene for utviklingen i kraftmarkedene fremover. Men det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, legger han til.

Flere aktører involvert

Northconnect er en strømkabel som vil få en effekt på 1.400 MW, og er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Kabelen er et samarbeidsprosjekt, der Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-co står bak. Estimert investeringskostnad er 8,3 milliarder kroner på norsk side.

NVEs analyser av kabelen er basert på direktoratets langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040 og leveres på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Anslår økt nettleie

I dagens melding skriver direktoratet at kabelen vil medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandskabler. NVE anslår at dette kan gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre per kWh.

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper, sier Lund i meldingen.

– Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, fortsetter han.

Les meldingen fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

– Et klimatiltak

– NorthConnect er et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO₂, like mye som en million personbiler slipper ut i året, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i Northconnect i en uttalelse.

– NVEs analyser viser at prosjektet også er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil skape store verdier for det norske fellesskapet, legger han til.

Tidligere har skeptikere, deriblant fagforeningen LO og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, pekt på potensielt høyere strømpriser og en mer krevende konkurransesituasjon for norsk industri som følge av en ekstra kabel. Også Hydro har ønsket å utsette prosjektet.

Northconnect har nå som mål å sette kabelen i drift i 2024.

Tidligere:

Les også

Statnett vil vente med ny britisk strømkabel

Les også

Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. NorthConnect
 2. NVE
 3. Skottland
 4. Vattenfall
 5. Lyse
 6. Statnett
 7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Høyere strømpris med utenlandskabel fra Hardanger

 2. Setter den omstridte NorthConnect-kabelen på vent

 3. Betalt innhold

  Senterpartiet krever svar fra Listhaug om omstridt strømkabel

 4. Annonsørinnhold

 5. Disse konfliktene får en ny oljeminister på bordet

 6. Flertall støtter kraftkabler, ifølge undersøkelse: Men Northconnect-kabelen splitter folket