Sanner endrer oljeselskapenes skatteregler, får kritikk av SSB-direktør

SSBs nye forskningsdirektør Linda Nøstbakken advarer sterkt mot å bruke skattereglene for å stimulere oljeinvesteringene. Finansdepartementet er enig, men foreslår endringer likevel.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil tilføre oljeselskapene 100 milliarder kroner til investeringer i år og neste år. Forgjengerne følger med fra veggen i Finansdepartementet
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Tirsdag legger Finansdepartementet frem detaljene i tiltakene for oljeselskapene. Hovedtrekkene ble lagt frem allerede 30. april.

Oljeselskapenes skatteregler skal endres midlertidig for å stimulere investeringene. Målet er å hindre for brå omstilling i leverandørindustrien på land.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle, sa statsminister Erna Solberg (H) 30. april. Tiltakene skal bidra til at vi ikke «mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen».

– Dette vil dempe fallet, ikke hindre omstilling, sa finansminister Jan Tore Sanner (H). Forslaget vil gi oljeselskapene «mulighet til å investere mer».

Linda Nøstbakken har nettopp gått fra jobb som professor ved Norges Handelshøyskole til jobb som forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Hun reagerer på regjeringens tiltak for å stimulere oljenæringen.

– All er enige om at vi skal omstille oss vekk fra oljen over tid. Politikerne bør ikke bruke skattereglene til å forsinke denne prosessen. Arbeidskraften i leverandørnæringene har høy kompetanse som kan brukes i annen virksomhet, sier hun.

Skaffer penger til å bygge ut

Skattereglene skal endres for prosjekter som blir gjennomført i år og neste år. Skatten blir kraftig redusert på kort sikt, mens den øker omtrent tilsvarende på lang sikt. Men et spesialfradrag blir redusert. Det øker skattegrunnlaget og bidrar til å øke skatten.

Finansdepartementet anslår at tiltakene vil gi oljeselskapene rundt 100 milliarder kroner mer å rutte med i år og neste år.

Næringsorganisasjonen Norsk Olje og Gass skriver at det på grunn av «den store usikkerheten i markedet» ved koronaepidemien «er blitt både dyrere og vanskeligere» å låne penger.

Les også

Oljepanikk på Stortinget

Dyrere for «noen selskaper»

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass utdyper:

– Ingen vet når oljeetterspørselen tar seg opp igjen. Usikkerhet rundt oljeprisen gjør at noen selskaper vil oppleve større kostnader når de skal hente kapital, men dette varierer sterkt fra selskap til selskap. Mange av selskapene på norsk sokkel er store og svært solide og har ikke denne utfordringen i samme grad.

– Dere regner med at oljeprisen tar seg opp igjen slik at de aktuelle prosjektene er lønnsomme?

– Prosjektene vi nå vil sikre, er jobbet med i flere år. Det betyr at man har vurdert lønnsomheten svært nøye, også med lavere oljepriser enn det vi hadde før koronautbruddet, sier Hansen

Les også

Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter i spill

Les også

Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA

Vil lytte til finansnæringen

Nøstbakken mener politikerne bør ta signalene fra finansmarkedet på alvor.

– Når næringen ikke klarer å finansiere sine utbyggingsprosjekter i det vanlige kapitalmarkedet, bør ikke politikerne bruke skattereglene til å stimulere investeringer som ellers ville blitt utsatt eller ikke gjennomført, sier Nøstbakken.

– Men er det ikke viktig å få til en gradvis omstilling bort fra oljen?

– Jo, det er fornuftig. Men de foreslåtte skatteforslagene er dramatiske. For det første betyr de en kraftigere subsidiering som gjør at vi risikerer at ulønnsomme prosjekter blir lønnsomme og dermed igangsatt. For det andre rokker de ved prinsippet om at skattereglene på sokkelen skal være stabile, uavhengig av oljeprisen.

Les også

Norges Bank venter kraftig fall i oljeinvesteringene

Uenige om gjeldende regler

Gode skatteregler for næringslivet betyr at bare prosjekter som er lønnsomme før skatt, fremstår som lønnsomme også etter skatt, slik at de blir gjennomført. Skattereglene skal være «nøytrale».

Finansdepartementet og oljeselskapene har i mange år vært sterkt uenige om hvordan de gjeldende reglene virker. I statsbudsjettet for 2020 har Finansdepartementet beregnet at oljenæringen i fjor fikk skattesubsidier på 12,7 milliarder kroner regnet i forhold til et nøytralt system.

«Dagens petroleumsskatt er investeringsvennlig og vridende i retning av for høy kapitalbruk», skrev Sanner i et svar til Fremskrittspartiet stortingsgruppe i slutten av mars.

Finansdepartementet mener skattesubsidiering fører til sløsing med kapital og arbeidskraft. Hovedårsaken er at investeringsfradragene i skatten etter departementets syn er for altfor høye.

Nøstbakken er helt enig i denne beskrivelsen.

Oljeselskapenes syn er det stikk motsatte: Skattereglene hindrer selskapene i å gjennomføre lønnsomme prosjekter.

– Selskapene som sitter og regner på dette, sier skattereglene hindrer lønnsomme investeringer, sier Hansen i Norsk Olje og Gass.

Johan Sverdrup i Nordsjøen er det siste store prosjektet som er bygd ut med skatteregler Finansdepartementet mener er svært gunstige.

Ikke nok for oljeselskapene

Oljeselskapene er ikke fornøyd med forslaget som ble lagt frem av Sanner 30. april. Den foreslåtte begrensingen i spesialfradraget er uheldig. Fremskynding av fradrag er bra.

– Forslaget gir ikke nok hjelp til prosjekter. Lønnsomme prosjekter blir utsatt eller skrinlagt. Dette er svært uheldig for leverandørindustrien, sier Hansen.

– Finansdepartementet mener skattereglene motiverer til ulønnsomme investeringer?

– Nei. Vi må ta selskapene på alvor. De er soleklare i sine tilbakemeldinger om at det ikke er slik, sier han.

Fra vondt til verre

Næringens opprinnelige forslag var kun å fremskynde fradragene. Om dette forlaget skrev Sanner i svaret til Fremskrittspartiet: «Vridningen i petroleumsskattesystemet ville i tilfelle bli sterkere enn i dagens system, og selskapene ville få sterke incentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer.»

Med rene ord: Et dårlig skattesystem ville blitt enda verre og ført til enda mer sløsing.

Det kan være grunnen til at han prøver seg med en innstramming.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finansdepartementet
  2. Oljeinvesteringer
  3. Jan Tore Sanner
  4. Leverandørindustri

Flere artikler

  1. – Jeg vil ikke ha en kræsjlanding

  2. Professorer frykter at skattekutt vil gi «håpløst ulønnsomme» investeringer i olje

  3. Får oljeskapene skattelette eller skjerpelse? Departementet og selskapene har hvert sitt svar.

  4. Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

  5. Oljekampen drar ut på Stortinget: Finanskomiteen ble advart med «urealistisk» regnestykke