Ap: - Høyre har ingen ambisjoner for Equinor

Arbeiderpartiet mener at olje- og energiminister Tina Bru må bli langt mer offensiv for å sikre kandidater fra Equinor-styret fra ulike deler av landet.

Arbeiderpartiet mener regjeringen må øke påtrykket for å få flere folk fra ulike deler av landet inn i Equinor-styret. Dette bildet er fra produksjonsstart på Johan Sverdrup-feltet i oktober 2019.
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

– Når diskusjonen rundt styrebordet i Equinor blir så dominert av en del, betyr det noe og kan ha påvirkning på flyttingen av kontorfunksjoner fra Stavanger til Oslo. Jeg synes at det er kritikkverdig at de ikke har funnet kandidater fra andre deler av landet. Jeg forventer at Tina Bru tar tak i dette og gjerne setter ned et målrettet prosjekt for å få spilt inn kandidater til Equinor-styret fra hele landet, sier Tvedt Solberg.

Han har nå stilt et skriftlig spørsmål i Stortinget til olje- og energiminister Tina Bru vil gjøre for å sikre større geografisk mangfold i Equinor-styret.

På spørsmål fra Aftenbladet har Tina Bru sagt at det er ønskelig at Equinor ser etter styrekandidater fra hele landet og håper selskapet lykkes i arbeidet med å rekruttere styremedlemmer fra andre deler av landet.

– Finnes folk fra Rogaland

En gjennomgang som Aftenbladet har gjort (se kart) viser at når vi ser bort fra ansatterepresentanter, som fagforbundene velger selv gjennom egne prosesser, og de tre utenlandske statsborgerne, bor fem av fem styremedlemmer i Equinor på Oslo vest.

Også valgkomiteen er bosatt innenfor Stor-Oslo, mens først når vi ser på varamedlemmene finner vi representanter fra distriktet, hvor vararepresentanter henholdsvis har bostedsadresse i Harstad, Notodden og Stathelle.

Les også

Så mye eier styrene i børskjempene: Mener Equinor-styret burde eid mer

Han mener at det helt åpenbart finnes kompetente folk fra Rogaland som kan sitte i Equinor-styret, men at det er mangel på vilje som gjør at Oslo-dominansen i styret er så stor. Nå oppfordrer han regjeringen til å ta ansvar og legger opp til en helt annen strategi.

Videre viser Tvedt Solberg blant annet til at det under den rødgrønne regjeringen ble jobbet bevisst med å finne kandidater fra alle deler av landet til hel- eller deleide statlige selskap. Han mener at Høyre har fått det de har ønsket seg når de ikke har gjort noe bevisst for å få en bredere geografisk sammensetning av Equinor-styret.

Les også

– At Equinor samler ledelsen i Norge, er veldig bra

Aps Torstein Tvedt Solberg mener at olje- og energiminister Tina Bru bør være mer offensiv med tanke på å få et Equinor-styre med større geografisk mangfold.

– Passiv minister

– Svaret fra olje- og energiminister Tina Bru var egentlig veldig passivt og rund i formuleringen. Hun viser ingen vilje til å ta tak i problematikken, sier Torstein Tvedt Solberg om Tina Brus svar på hvordan hun vurderer den store Oslo-dominansen i Equinor-styret.

Selv har Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen i Equinor pekt på at Equinor har et godt styre med mangfoldig bakgrunn.

Equinor ønsker ikke å kommentere saken, men understreker det som valgkomiteens leder Tone Lunde Bakker kommenterte i Aftenbladet mandag.

– Når det gjelder styret i Equinor har vi lagt vekt på god representasjon av begge kjønn, at det er personer både med norsk og internasjonal bakgrunn, at vi har styremedlemmer med ulike bransjeerfaring og personer både med toppledererfaring og styreerfaring fra andre selskaper, har hun uttalt til Aftenbladet.

Les på E24+

– Jeg er redd det foregår en snikflytting av Nordens største selskap bort fra Stavanger til Oslo

Anders Opedal, Equinors nye konsernsjef, er fra Sauda i Rogaland og bor i Sandnes.

– Ikke vektlagt

Tvedt Solberg mener at det må tydelig politikk for å bryte opp i dette og mener at årsaken til at vi har et Equinor-styre med dominans fra Oslo skyldes at Høyre-regjeringen har lagt liten vekt på geografisk spredning.

– Som jeg tidligere har sagt så er det valgkomiteen i Equinor som innstiller til bedriftsforsamlingen ved valg av styremedlemmer. Bedriftsforsamlingen har nå representanter som kommer fra alle fylker mellom Rogaland og Troms og Finnmark. Tar vi med vararepresentanter har bedriftsforsamlingen tre representanter fra Rogaland. Det er generalforsamlingen som velger bedriftsforsamlingen, påpeker olje- og energiminister Tina Bru.

– Valgkomiteen skal vurdere kandidater fra ulike steder i landet, og jeg håper valgkomiteen vil lykkes med å finne gode kandidater framover fra et bredere geografisk nedslagsfelt enn Oslo-området. Alle aksjeeiere i Equinor kan sende inn forslag til styremedlemmer til valgkomiteen fortsetter Tina Bru.

Bedriftsforsamlingen i Equinor består av 12 medlemmer og 6 ansatterepresentanter. En av forsamlingens viktigste oppgaver er å finne styrerepresentanter til Equinor-styret, og den ledes også av valgkomiteens leder, Tone Lunde Bakker.

Bedriftsforsamlingen har videre tre observatører for de ansatte.

Les på E24+

Sp-lederen: – Altfor mye Oslo-fokus i maktapparatet

Olje- og energiminister Tina Bru minner om at byggingen av Equinors gigantbygg på Fornebu kom på plass under de rødgrønnes regjeringstid.

– Tvedt Solberg forstår ikke

Bru framholder dessuten at siden Tvedt Solberg er opptatt av Equinors kontorfunksjoner i Oslo, er det verdt å minne om at kontorbygget på Fornebu ble bygget da de rødgrønne satt i regjering i 2009, og at internasjonal virksomhet i sammenslutningen StatoilHydro i 2007 ble bestemt lagt til Oslo – også under de rødgrønne.

– Når Tvedt Solberg foreslår at jeg skal sette ned et «målrettet prosjekt» for å få spilt inn kandidater til Equinor-styret, så forstår han ikke, eller vil ikke forstå, rollefordelingen mellom eiere og valgkomiteen. Det er valgkomiteen som skal hente inn forslag, vurdere og foreslå kandidater til styret, og deretter skal de velges av bedriftsforsamlingen.

– Jeg er overrasket over at Bru så blankt avviser å ta tak i situasjonen og ikke ser det strukturelle problemet bak skjev styrerepresentasjon. Høyre har tydeligvis ingen ambisjoner for det statlige eierskapet i Equinor. Et prosjekt for målrettet rekruttering fra hele landet må gjelde for arbeidet med samtlige statlige selskap, sier Torstein Tvedt Solberg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepris
 2. Torstein Tvedt Solberg
 3. Tina Bru
 4. Equinor
 5. Stavanger
 6. Oslo
 7. Sentralisering

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Ønsker mindre Oslo-dominans i Equinor-styret

 2. Betalt innhold

  – Jeg er redd det foregår en snikflytting av Nordens største selskap bort fra Stavanger til Oslo

 3. Betalt innhold

  Oslo vest er best i Equinor-styret

 4. Betalt innhold

  MÅLING: Olje og gass taper oppslutning i Rogaland - dette svarer Erna Solberg

 5. Åpner armene for Equinors drømmebygg