Disse feltene skal løfte oljebransjen

Norges Bank tror oljeinvesteringene vil snu oppover neste år – men bare så vidt. Både store og små olje- og gassutbygginger må i så fall gå etter planen.

KUTTER KOSTNADER: Johan Castberg er ett av feltene hvor kostnadskutt har redusert de forventede investeringene kraftig. Norges Bank forventer en rekke utbygginger i de kommende årene, som kan løfte oljebransjens investeringer etter flere års fall. Slik skal Statoils flytende produksjonsskip på Johan Castberg-feltet se ut, ifølge selskapet.

Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Oljenæringen kan gjøre et comeback neste år, men bare så vidt.

Det viser anslag fra Norges Bank, i årets andre utgave av «Pengepolitisk rapport».

I 2018 vil oljebransjen øke sine investeringer for første gang på tre år, og årsveksten vil ta seg ytterligere opp i 2019 og 2020, tror sentralbanken.

Norges Bank venter fortsatt et fall i oljeinvesteringer i år, men kraftig dempet sammenlignet med tidligere anslag. Samtidig nedjusterer banken anslagene for hvor mye oljeinvesteringene vil øke neste år.

I mars ventet Norges Bank at oljeinvesteringene ville stige med 3,4 prosent neste år, men nå er denne veksten kun ventet på 1 prosent.

År20162017201820192020
Juni-anslag (prosent)-16,4-5,215,14,9
Mars-anslag (prosent)-14,7-9,83,45,24,9

Stoler på disse utbyggingene

Noen av utbyggingene som skal drive veksten de neste årene er ifølge Norges Bank fase 1 og 2 av giganten Johan Sverdrup i Nordsjøen, Johan Castberg-feltet i Barentshavet og en utvidelse det 25 år gamle Snorre-feltet i Nordsjøen.

I tillegg kommer en rekke andre prosjekter som sentralbanken lister opp:

Investeringene i nye utbygginger kommer på toppen av investeringer som gjøres i blant annet vedlikehold av eksisterende felt og letevirksomhet.

Oljeinvesteringer sammensetning - tall fra SSB og Norges Bank

Foto: SSB og Norges Bank

Tror på utflating

«Vi anslår at investeringene på felt i drift vil falle med nye 4 milliarder kroner i år og flate ut i 2018», skriver Norges Bank.

«Deretter venter vi at de vil ta seg noe opp igjen siden flere oppgraderinger er blitt lønnsomme etter at kostnadene er redusert», skriver banken.

– Oljeprisfallet har hatt betydelige konsekvenser for at man har tatt kostnader ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Balansepriser for prosjekter – nye felt, men også prosjekter som skal utvide produksjonen på eksisterende felt – har kommet klart ned, sier han.

Umiddelbart kan Norges Banks anslag virke optimistiske, sammenlignet med tidligere anslag fra oljenæringen selv.

Norges Banks tall indikerer et investeringsnivå på rundt 150 milliarder kroner årlig, med en bunn i 2017 til 2018, og med moderat stigning i 2019 og 2020 (se figuren nederst i saken).

Spådde fall til 2018

Oljenæringens organisasjon Norsk olje og gass spådde i desember at oljeinvesteringene ville falle helt frem til 2018, og deretter ligge nokså flatt til 2021.

Les mer: Norsk olje og gass spår oljebunn først i 2018

– Vår prognose viser at investeringsnivået når en bunn i 2018 på i overkant av 130 milliarder 2016-kroner, og deretter blir liggende rundt dette nivået fram til 2021, sier fagsjef for økonomi Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass til E24.

– Norges Bank sine tall er målt i 2017-kroner, mens våre anslag er i 2016-kroner. Selskapene på norsk sokkel har gjort mye for å kutte kostnader i prosjektene, noe som reflekteres i våre anslag, sier han.

Martinsen understreker at fallende kostnader i hvert enkelt prosjekt bidrar til å trekke ned det samlede investeringsnivået.

Norges Bank legger trolig inn en viss kostnadsvekst fra 2016 til 2017, ifølge Martinsen, som også opplyser om at Norges Banks tall gjennomgående ligger noe høyere enn tallene fra Norsk olje og gass.

– Vi bruker en relativt avansert modell utviklet av vår samarbeidspartner Econ for å bestemme kostnadsutviklingen fra år til år i prognosen. Hva Norges Bank har lagt til grunn med hensyn til kostnadsutvikling har jeg ingen informasjon om, sier Martinsen.

NYE UTSIKTER: Sentralbanksjef Øystein Olsen legger frem nye anslag for oljebransjen. Fortsatt tror banken at oljeinvesteringene vil snu noe opp de neste årene.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Comeback for oljen

Knut Sunde i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri mener at utsiktene er ganske bra, både for tradisjonell eksportindustri og for oljenæringen.

– Vi er inne i en rimelig bra sirkel nå, som vi regner med vil fortsette, og så er vi grovt sett ferdig med nedgangen i oljesektoren, sier Sunde til E24.

– Vi ser det spesielt på varsel om masseoppsigelser. Det er nede på et nivå som er før oljekrisen. Så vi er ferdig med det grøvste, selv om det er en og annen bedrift som henger etter, de som ligger litt sent i verdikjeden, sier han.

Han har sett på Norges Banks anslag for oljenæringen, og syns det lover godt for en næring som har slitt med fallende investeringer i tre år på rad, inkludert i år.

– Vi ser at oljeinvesteringene er litt opp i 2018, og mer opp i 2019 og 2020, sier Sunde.

– Vi får nok litt comeback for oljeindustrien nå i årene fremover, sier han.

OLJENS COMEBACK: Disse nyutbyggingene kan bidra til et comeback i petroleumsinvesteringene de neste årene, ifølge Norges Bank.

Foto: Norges Bank
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass
  3. Norges Bank
  4. Nordsjøen

Flere artikler

  1. Fortsatt håp om oljeløft i 2018

  2. Svake oljetall kan svekke kronen

  3. Norsk Industri om oljetall: – Misvisende fra SSB

  4. Jekker opp oljeinvesteringer: Herfra går det oppover

  5. – Venter et saftig tall