Det norske kjøper Svenska-datter

Akers oljeselskap har vært på handletur i Sverige for å sikre seg en større del av norsk sokkel.

PÅ HANDLETUR: I fjor var Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik på handletur ti Houston i USA for å vokse på norsk sokkel. I år har han tatt turen over svenskegrensen i stedet.

Audun Braastad
 • Marius Lorentzen
 • John Thomas Aarø
Publisert:

Oljeselskapet Det norske, der Kjell Inge Røkkes Aker er hovedaksjonær, melder onsdag om at de nå kjøper den norske virksomheten til Svenska Petroleum for 75 millioner dollar.

Det tilsvarer såvidt over 600 millioner norske kroner med dagens kurs.

Dermed slår det Trondheim-baserte selskapet til i en tid der det har vært ganske stille i på kjøps- og salgsfronten i oljenæringen, til tross for at mange selskaper prises billig på grunn av oljeprisen.

Med på kjøpet får de 15 ansatte som nå skal overføres til Det norske, samt 13 lisenser på norsk sokkel (se faktaboks).

– Oppkjøpet markerer at vi har ambisjoner om videre vekst på norsk sokkel, og er et solid bidrag i å bygge Det norske som selskap. Vi styrker med dette våre eierinteresser ytterligere i attraktive funn med potensiell oppside, sier administrerende direktør i Det norske Karl Johnny Hersvik.

Den svenske staten eier halvparten av Svenska Petroleum.

Bruker sparegrisen og kredittkortet

– Dette viser at vi har tro på norsk sokkel. Vi gjør med dette alvor av det vi har sagt vi skal gjøre, som er å bygge et av de ledende, uavhengige oljeselskapene i Nord-Europa, sier direktør for kommunikasjon i Det norske, Rolf Jarle Brøske, til E24.

Han vil ikke å gå nærmere inn på hvor lenge Det norske har jobbet for å i stand avtalen, utover at oljeselskapet har «jobbet med dette i lengre tid».

Men han røper:

– På slutten gikk det raskt.

Det norske skal finansiere kjøpet gjennom penger de har på konto, samt kredittfasiliteter de så langt ikke har trukket av.

Det norske sparer også skatt på «harry-oljehandelen» sin. Svenska Petroleum har nemlig et fremførbart underskudd etter skatt på 130 millioner kroner. Dette planlegger Det norske å trekke fra sin egen skatt for 2015.

I 2014 gikk selskapet 375,6 millioner dollar i minus før skatt (drøye to miliarder kroner) og fikk 96,5 millioner dollar (drøye 600 millioner) i skatterefusjon fra norske myndigheter. Kjøpet av Svenska kommer dermed godt med for å holde skatteregningen nede fremover.

– Viktig å sikre at vi har en god hånd på rattet

Det norske mener oppkjøpet er attraktivt av flere grunner, men én av dem er timingen. Selskapet peker på at investeringsbeslutningen for Krafla/Askja-funnene og Garantiana, som de nå kjøper, er ventet å finne sted i 2018.

På det tidspunktet vil produksjonen fra Det norskes Ivar Aasen-utbygging på Utsirahøyden allerede være i gang.

Rolf Jarle Brøske, direktør for kommunikasjon i Det norske

– Disse nye utbyggingene vil skje etter produksjonsstart på Ivar Aasen, og vil hovedsakelig kunne finansieres av kontantstrømmen fra Johan Sverdrup, sier Hersvik.

Flere av lisensene Det norske nå kjøper, befinner seg i Nordsjøen – et område hvor oljeselskapet er sterkt representert.

– Infrastruktur og kunnskap om området er forhold som er med i beregningen som er gjort forut for kjøpet, og er faktorer som påvirker kostnadsbildet, sier Brøske til E24.

– Har Det norske operatørvisjoner, Brøske?

– For oss er det viktig å sikre at vi har en god hånd på rattet i lisensene som vi opplever som svært interessant.

Utelukker ikke flere kjøp

Den globale oljebransjen inne i en kraftig nedgangsperiode, hovedsakelig som følge av en halvert oljepris sammenlignet med sommeren i fjor. Dette har ført til spekualsjoner om en konsolideringsrunde i oljebransjen, også her hjemme.

Brøske vil imidlertid ikke si om Det norske fikk en «oljebremsrabatt» på kjøpet.

– Vi mener vi har betalt riktig pris, og vi mener at dette var et fornuftig tidspunkt å kjøpe på. Det har ikke vært mange slike transaksjoner i det siste, noe som viser vår vilje til å satse tungt på norsk sokkel, sier han.

– Kan det bli flere oppkjøp fra det norske?

– Med vår sterke tro på norsk sokkel, ønsker vi å bygge Det norske videre. Da er det naturlig å se om det kan være andre attraktive grep å gjøre. Vi jobber hele tiden med å optimalisere porteføljen.

Kjøpte amerikansk virksomhet

Dermed tenker Det norske nå på samme måte som de gjorde da de kjøpte den norske virksomheten til Marathon Oil i fjor.

Da bladde Det norske opp 2,1 milliarder dollar (rundt 12,6 milliarder kroner på den tiden) til det amerikanske selskapet for å sikre seg eksisterende produksjon på norsk sokkel. Gjennom kontantene som genereres fra blant annet Alvheim-feltet, fikk Det norske en strøm av oljeinntekter som de bruker på å finansiere utbyggingen de er med på ute på Utsirahøyden i Nordsjøen (Ivar Aasen, der de er operatør, og på Johan Sverdrup der Statoil er operatør).

Nå bruker de Marathon-strategien igjen, bare i omvendt rekkefølge. Om noen år skal de altså bruke pengene fra Ivar Aasen for å finansiere utbyggingene.

Les også

Det norske dropper problemfelt

Les også

Statoil halverer boreaktiviteten: – Ikke nødvendigvis negativt

Les også

Departementet ville stanse Det norskes Sverdrup-klage

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det norske oljeselskap

Flere artikler

 1. Milliardkjøp for Det norske

 2. Det norske kjøper portefølje for null kroner: – I realiteten får vi betalt for dette

 3. Betalt innhold

  Det norske kjøper svensk oljeselskap

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Det norske kjøper svensk oljeselskap

 6. Milliardnedskrivning for Det Norske