Har ikke skjedd på over 60 år: USA gir full gass

Kraftig økt gasseksport på 2020-tallet vil gjøre USA til nettoeksportør av energi, spår eksperter. Skulle det skje, blir det i så fall for første gang siden 1953, ifølge EIA. Men USA vil fortsatt måtte importere olje...

NYE TIDER: USA har vært netto energiimportør siden 1953, men fallende oljeimport og økende gasseksport vil trolig gjøre USA til nettoeksportør av energi innen 2026, ifølge USAs energiadministrasjon. Dette er Arctic Princess fra Höegh LNG, som blant annet har fraktet LNG fra Melkøya til Litauen for Statoil.

Foto: Hoegh LNG
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Energiadministrasjonen EIA har lagt frem en oppløftende analyse for USA.

Landet blir trolig nettoeksportør av energi i 2026, ifølge EIA.

Årsaken er at oljeimporten faller, mens gasseksporten øker.

Det vil bidra til redusere USAs importregninger. USAs offentlige gjeld er på nær 20.000 milliarder dollar, og noe av årsaken er at landet importerer olje og sender pengene til Midtøsten.

– USA har vært netto energiimportør siden 1953, men fallende energiimport og økende energieksport gjør USA til nettoeksportør av energi innen 2026, sier EIA i sin årlige energirapport.

– Det de tjener på det er at de skaper arbeidsplasser hjemme, og bedrer handelsbalansen ved at importen blir mindre, sier DNB Markets-analytiker Torbjørn Kjus til E24.

– Men det viktigste for amerikanerne er energisikkerheten. Det sikkerhetspolitiske aspektet har opptatt amerikanerne siden andre verdenskrig, sier han.

Les også

Dette tankskipet skapte oljehistorie

Oljeimporten faller

Det siste tiåret har USAs oljeimport falt kraftig, fra 12,5 millioner fat per dag i 2005, særlig på grunn av økt produksjon fra skiferolje. EIA forventer at USAs oljeimport fortsetter å falle frem mot 2040.

Etter at forbudet mot eksport av olje fra USA ble opphevet i slutten av 2015, sendte landet i fjor ut sin første eksportlast med olje siden 1975.

Men med mindre oljeprisen skyter kraftig i været, vil USA fortsatt måtte importere noe olje, sier energiadministrasjonen.

HAR OVERSKUDD: USA kan bli nettoeksportør av energi innen 2026 etter å ha hatt underskudd på energi siden 1953. Det viser anslag fra landets energiadministrasjon EIA, som venter at gasseksporten øker mens oljeimporten faller noe.

Foto: EIA

Øker gasseksporten

Det er en kraftig økning i gassproduksjonen som vil gjøre USA til netto eksportør av energi, ifølge EIA.

Gassproduksjonen ventes å stige med nesten 50 prosent innen 2040, til nær 40 billiarder (eng. quadrillion) britiske varmeenheter, eller om lag 7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Landet kommer til å frakte mer flytende naturgass (LNG) til land langt unna, mens naturgassen i dag hovedsakelig pumpes gjennom rør til Canada og Mexico, anslår EIA.

USA forblir nettoimportør av olje i de fleste scenarioer, med mindre oljeprisen blir svært høy, ifølge EIAs årlige energirapport.

Foto: EIA

Så langt er LNG-eksporten fra USA liten, men EIA anslår at landet kan eksportere rundt 4.000 milliarder kubikkfot LNG (rundt 113 milliarder kubikkmeter) i 2040, noe som tilsvarer omtrent hele Norges eksport til Europa.

– Jeg og mange andre har forventet en stund at gasseksporten fra USA skal kraftig opp. De har ikke nok etterspørsel hjemme til å kunne ta unna alt selv, sier Kjus.

EIAs anslag er i tråd med et tidligere anslag fra Det internasjonale energibyrået IEA i Paris, som viser en vekst i LNG-eksporten fra Nord-Amerika fra 1 milliard kubikkmeter i 2014 til 127 milliarder kubikkmeter i 2040.

Les også

IEA spår full gass - men ikke i Norge

Fortsatt oljeimportør

USA importerer fortsatt rundt fem millioner oljefat per dag, av et totalt forbruk på drøyt 18 millioner fat per dag. Importen anslås å falle videre frem til 2040, ifølge EIA.

Forbruket forventes å holde seg flatt mens produksjonen stiger fra rundt 9 millioner fat per dag til rundt 10 millioner oljefat per dag i 2040. Dermed blir USA fortsatt nettoimportør av olje.

– Jeg tror USA fortsatt vil være nettoimportør av olje i 2040. Men hvis du tar med Canada i det bildet, så blir historien litt annerledes, sier Kjus.

MER EKSPORT: USA kommer til å ha mye gass å eksportere de neste tiårene, men forblir oljeimportør, ifølge EIAs årlige anslag.

Foto: EIA

Relativt billig gass

Gassprisene vil trolig ikke stige like mye som oljeprisen i de neste tiårene, ifølge EIAs anslag.

Prisen, målt ved knutepunktet Henry Hub, ventes å stige gradvis til rundt 5 dollar per millioner britiske varmeenheter (Btu) i 2040, fra et nivå på under tre dollar per Btu nå.

Oljeprisen Brent forventes derimot å stige til 109 dollar fatet i 2040, fra noe over 50 dollar fatet i dag, ifølge EIA.

EIAs ulike anslag for oljeprisen i 2040 varierer derimot kraftig, fra 43 dollar fatet til 226 dollar fatet.

– Jeg lager ikke noe scenario så langt frem, sier Kjus.

– Vi mener at en pris på 60 til 80 dollar fatet er den normaliserte båndet vi må ha på mellomlang sikt. Vi tror fortsatt det vil bli store svingninger i prisen, sier han.

DNB Markets tror på en oljeprisen på 65 dollar i snitt i år og 70 dollar neste år.

– Sjansen for at prisen vil overskyte vårt anslag på 60-80 dollar fatet frem til 2020 er ganske stor, sier Kjus.

Hvis prisene stiger til topps og teknologiutviklingen fortsetter i rasende fart, kan USAs oljeproduksjon stige til nær 17 millioner fat per dag, fra rundt ni millioner fat per dag nå, ifølge EIA.

I det mest pessimistiske scenarioet faller derimot oljeproduksjonen i samme periode, til rundt 7 millioner fat per dag.

Mindre kull

I hovedscenarioet ventes amerikanerne å øke sin energibruk med 5 prosent frem til 2040, med en økende andel naturgass og fornybar energi, mens kullbruken faller dramatisk, til rundt 10 prosent av total energibruk i 2040, fra over 20 prosent da den var på sitt høyeste.

På kort sikt forventer EIA at gassprisene stiger, slik at kullkraften øker sin andel av amerikansk kraftproduksjon og blir den dominerende kraftkilden frem til 2020, med en produksjon på nær 1.500 terawattimer.

Norges totale kraftproduksjon i 2016 var til sammenligning på 148,8 terawattimer.

Gass og fornybar dominerer

På lenger sikt vil gass og fornybar energi passere kull som de viktigste elektrisitetskildene i USA, tror EIA.

Utover 2020-tallet ventes gasskraften igjen bli den dominerende kraftkilden i USA, med en gradvis økning til opp mot 2.000 terawattimer i 2040.

Fra 2020 ventes kullkraften å falle gradvis til under 1.000 terawattimer i 2040. På 2020-tallet blir dessuten kullet passert av fornybar energi, som ventes å øke til nesten 1.500 terawattimer i 2040.

Utslippene av CO2 i USAs energiproduksjon ventes å falle i de fleste scenarioer, fra rundt 6 milliarder tonn årlig på det høyeste før finanskrisen, til rundt 5 milliarder tonn årlig rundt 2040.

Her kan du lese mer om

 1. USA
 2. Olje og gass
 3. Dollar
 4. Fornybar energi
 5. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 6. Energi
 7. Oljebransjen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Fersk rapport fra amerikanske myndigheter: Her venter de økt oljeproduksjon

 2. Kan kutte behovet for nye gasskraftverk: Spår britisk milliardboom i sol og vind

 3. Oljelagrene tømmes mer enn ventet

 4. Annonsørinnhold

 5. Fersk rapport: Slik blir Sverige 100 prosent fornybart

 6. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025