Centrica klar med sitt første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel: Oda-feltet vil koste 5,4 milliarder

Ti år etter at britiske Centrica etablerte seg i Norge er selskapet klare for sin første egenutbygging på norsk sokkel. Går alt etter planen vil Oda-feltet produsere olje om tre år.

NYTT MILLIARDPROSJEKT: Slik ser energiselskapet Centrica for seg at Oda-feltet vil se ut når det skal stå klart i 2019. Feltet skal kobles til plattformen på Ula-feltet (i bakgrunnen).
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Onsdag overleverte det britiske oljeselskapet Centrica søknaden om å få bygge ut Oda-feltet, tidligere kalt Butch. Feltet ble opprinnelig funnet i 2011 og onsdag får olje -og energiminister søknaden i hånden (offisielt kalt PUD - Plan for Utbygging og Drift).

Oda er den første utbyggingen Centrica er med på i Norge der de selv er operatør, og sammen med partnerne i lisensen skal det nå investeres rundt 5,4 milliarder kroner for å få feltet i gang.

Ifølge Centrica har de klart å kutte utbyggingskostnaden med mer enn 40 prosent sammenlignet med de første estimatene.

– I samarbeid med partnerne og solide leverandører har vi jobbet frem et av de mest robuste prosjektene på norsk sokkel. Oda står fjellstøtt, også i en tid med lave olje- og gasspriser, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica Norge, i en uttalelse.

Oda-feltet ligger i Nordsjøen og skal bygges ut som en undervannsinstallasjon (subsea) med én brønnramme.

Fra Oda skal oljen og gassen sendes til Aker BP-feltet Ula, før oljen vil bli videresendt til Ekofisk og videre inn i Norpipe-rørledningen.

Derfra sendes oljen til Teesside-terminalen i Storbritannia. Gassen som utvinnes skal reinjiseres for å få hentet ut mer olje i Ula-feltet.

Nesten bare olje

Oda-feltet ligger rundt 250 kilometer fra det norske fastlandet og 13 kilometer øst for Ula-feltet som det skal kobles til. Hvis alt går som planlagt vil produksjonen starte i 2019.

Norske myndigheter forventer foreløpig at man kan utvinne 48 millioner fat oljeekvivalenter. Centrica opplyser at deres estimat er på mellom 30 og 70 millioner, og at 95 prosent er olje. På det meste vil feltet produsere 35.000 fat per dag.

Administrerende direktør Dag Omre i Centrica Norge

– Oda er Centricas første utbyggingsoppgave som operatør på norsk sokkel. At flere selskaper viser både evne og vilje til å bidra til å skape verdier for fellesskapet er positivt. Jeg ser fram til arbeidet med å behandle utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en uttalelse.

Oda-feltet ligger i lisens 405 på sokkelen. Centrica er altså operatør og eier 40 prosent. Partnerne er Suncor Energy (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Aker BP (15 prosent).

(Aker BP har kjøpt seg inn i feltet gjennom en større lisenshandel med Tullow Oil som ble annonsert tidligere i år. Denne transaksjonen er fortsatt til behandling i departementet, og Tullow er dermed fortsatt den offisielle eieren av andelen).

Har spart store summer ved å la leverandørene slippe til

Utbyggingskostnaden som man nå legger til grunn på 5,4 milliarder er betydelig lavere enn tidligere. Så sent som i sommer skrev Offshore.no at estimatene lå på seks til syv milliarder kroner.

Det har Centrica blant annet fått til ved å inkludere leverandørbedrifter på en annen måte enn oljeselskapene vanligvis gjør. Fremfor at oljeselskapet sender ut spesifikasjoner og definerer en mal på hvordan feltet skal bygges ut, har man her hatt fire aktører med fra start.

Les også

Tord Lien venter på brasiliansk liberalisering

I en strategisk allianse (kalt Spa) har Subsea 7, Aibel, FMC og DNV GL (tidl. Det Norske Veritas) blitt inkludert fra start og skal følge feltet helt frem til ferdigstillelse. Ifølge Centrica har denne måten å jobbe på gitt «betydelige» besparelser.

Centrica regner med å tildele en stor andel av kontraktene til feltet innen noen få uker, og da er det Subsea 7, Aibel og FMC som vil sikre seg disse som en del av samarbeidsavtalen, får E24 opplyst av Centrica.

I tillegg skal Centrica også tildele riggkontrakten til det selskapet som skal stå for boringen på feltet. Ifølge Offshore.no skrev i mai at Centrica hadde lyst ut oppdrag på en jackup-rigg (oppjekkbar) for boring av tre brønner fra april til august 2018.

Ifølge Centrica kreves det ikke så store ombygginger på Ula-feltet for at man skal ta imot oljen fra Oda, selv om noe arbeid må gjøres. Det at man kan bruke mye av det relativt nye utstyret som ble brukt på Oselvar-feltet igjen, gir prosjektet en veldig god økonomi, ifølge Centrica.

– Det er tøffe tider innenfor olje- og gassrelatert virksomhet. Da er det ekstra gledelig å levere en plan for utbygging og drift, som skaper økt aktivitet i næringen. Oda vil bidra med om lag 5.500 årsverk over feltets levetid, og vi forventer å tildele flere kontrakter innen kort tid, sier Dag Omre i Centrica, i en pressemelding, og legger til at man anslår at 80 prosent av kontraktsmilliardene vil gå til norske leverandørbedrifter.

Skal satse mer i Norge

Centrica har siden de etablerte seg i 2006 kommet seg opp på topp-ti-listen over norske olje- og gassprodusenter. De er også medeiere på blant annet Statfjord, Kvitebjørn, Heimdal og Valemon.

– Vi har over tid lagt stein på stein, og har et godt fundament for fremtiden. Jeg er stolt over at vi er operatør for Oda-utbyggingen. Norge er et satsingsområde for Centricas olje- og gassvirksomhet og vi har planer om å investere videre, sier Omre.

Oda-feltet er langt ifra det siste utbyggingsprosjektet som Centrica er med på i Norge. Selskapet er blant annet partner på Maria-feltet, og skal selv stå for utbyggingen av satellittfeltet Fogelberg, som på linje med Oda også blir en subsea-utbygging.

Les også

IEA spår full gass - men ikke i Norge

Fogelberg-feltet ligger lenger frem i tid fordi man venter på at det skal bli nok kapasitet i gasstransportsystemet og Åsgard B-plattformen som det skal kobles opp til.

Centrica opplyser til E24 at Fogelberg derfor ikke kan komme i produksjon for i 2021.

Fem nye prosjekter hittil i år

Olje- og energiminister Tord Lien mottok onsdag morgen offisielt søknaden fra Centrica. Det skjer i forbindelse med at statsråden deltar på OG21-konferansen i Oslo sentrum.

Statsråden selv er storfornøyd med at han får nok en utbyggingssøknad på pulten sin, og ikke minst at norsk leverandørindustri igjen sikres betydelige kontrakter:

– At norske leverandører forventes å vinne mer enn 80 prosent av jobben med Oda er gledelig både med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det viser at forbedringsarbeidet i leverandørindustrien nytter. Oda vil gi om lag 5.500 årsverk over feltets levetid, hvorav rundt 4.400 er knyttet til utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp), i en uttalelse.

Oda-prosjektet er langt ifra den første søknaden Tord Lien får på pulten sin i år. Etter å ha mottatt fire utbyggingssøknader i fjor (se faktaboks) ble første halvår en rolig affære, før det regelrett rant på med søknader fra sommeren og utover.

Statoil har så langt levert tre søknader, mens DEA har levert én søknad for Dvalin (tidl. Zidane). Nå kommer altså Centrica på banen med sin søknad, og så langt har alle søknadene i år omhandlet såkalte satellittutbygginger der man kobler installasjonen opp til et eksisterende felt.

Satellittutbygginger er ofte effektive fordi utbyggingen blir mindre omfattende, og de bedrer også ofte lønnsomheten i feltet de kobles opp til, fordi infrastrukturen der kan utnyttes bedre.

– Slike utbygginger gir gevinst på flere områder ved at de skaper verdier fra selve funnet, fra feltet de kobles til, og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden, sier olje- og energiministeren videre, og peker blant annet på at Oda-feltet forlenger levetiden til Ula-feltet det skal kobles opp til.

Olje- og energiministeren var selv optimistisk i troen på flere søknader tidligere i år, og da Trestakk-søknaden kom for kort tid siden la han ikke skjul på at han tror på lysere tider fremover:

– Vi ser at det jobbes veldig godt i industrien, og vi har grunn til å tro at det også i årene fremover blir sanksjonert en del prosjekter, sa Lien og la til:

– Alt tyder på at vi har lagt det verste bak oss, og at vi i løpet av 2017 vil se at det ligger en vekstperiode foran oss. Det gjør at jeg tror det kommer flere prosjekter.

Les også

Vil bygge ut Trestakk-feltet for 5,5 milliarder

Les også

Satser 10 milliarder på sitt første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel

Les også

Vurderer ubemannet satellittplattform ved Edvard Grieg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Centrica
 2. Det norske oljeselskap
 3. Tord Lien
 4. Nordsjøen

Flere artikler

 1. Vil bygge ut Trestakk-feltet for 5,5 milliarder

 2. Satser 10 milliarder på sitt første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel

 3. Aker BP bygger ut tre felt i slengen: Investerer over 15 milliarder

 4. Betalt innhold

  Det er levert utbyggingsplaner for 26 milliarder kroner i år

 5. Betalt innhold

  Nye utbygginger for 26 milliarder i år