Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

Hydro frykter at en planlagt strømkabel fra Norge til Skottland kan bidra til økt strømpris og svekket forsyningssikkerhet.

HYDRO KRITISK: Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro frykter at strømmen kan bli dyrere og forsyningssikkerheten dårligere hvis strømkabelen fra Eidfjord til Skottland bygges, skriver Klassekampen. Dette bildet er fra da Statnett la utenlandsforbindelsen Skagerak 4 mellom Norge og Danmark.

Foto: Statnett
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Samarbeidsprosjektet Northconnect har søkt om å få bygge en kabel for import og eksport av strøm fra transformatorstasjonen Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland.

Kabelen får en effekt på 1.400 megawatt, noe som vil si at den maksimalt kan transportere 12,3 terawattimer (TWh) strøm på ett år. Til sammenligning er Norges totale strømproduksjon på 149 TWh.

Bak prosjektet står Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-co. Energi, som anser Storbritannia som det mest lønnsomme landet for en slik forbindelse.

Aluminiumsgiganten Hydro tar opp flere ting i sitt svar på Norges vassdrags- og energidirektorats høring om Northconnect, skriver Klassekampen:

 • Kraftprisen kan øke og forsyningssikkerheten svekkes
 • Erfaringene fra Statnetts kabler til Storbritannia og Tyskland bør vurderes først
 • Brexit gir regulatorisk usikkerhet

Kostnaden for kabelen vil bli på rundt 7,5 milliarder kroner, og nåverdien av prosjektet er beregnet til rundt 14 milliarder kroner.

Northconnect er også beregnet til å løfte strømprisene i Norge med mellom 0,7 og 1,7 øre per kilowattime, ifølge utbyggernes søknad.

Frykter økt kraftflyt

Det er imidlertid ikke Northconnect alene som gjør Hydro bekymret, men hensynet til hele kraftsystemet, på grunn av flere utenlandskabler og mer uregulerbar vind- og solkraft.

I sitt høringssvar til NVE beskriver Hydro bekymringen for at økt kraftflyt i Norden vil kunne kreve dyre oppgraderinger av nettet også i Norge, noe aluminiumsprodusenten må i så fall må være med å betale for.

Hydro påpeker at Statnett mener at Northconnect bør settes i drift senere enn det søknaden legger opp til, som er 2023. Selskapet sier planen virker «svært optimistisk».

«Det er avgjørende for industrien i Norge at den samlede effekten av kabelprosjekter, ordningen for CO₂-kompensasjon og en rimelig tarifferingsmodell for industrien ikke svekker konkurranseevnen og muligheten for økt verdiskaping», skriver Hydro.

Les mer: Søviknes avviser dyr kabelstrøm

Produserer i området

Les også

Søviknes avviser dyr kabelstrøm

– Dersom kabelen settes i drift, vil den tilknyttes nettet i kraftsystemet i Sima i Hardangerfjorden, nær Hydros anlegg på Vestlandet, skriver Stein Øvstebø, Hydros leder for kraftsystemer, nett og konsesjoner, i en e-post til Klassekampen.

– Kabelen har betydelig kapasitet, og det må forventes betydelige endringer i kraftflyt mellom Norge og Storbritannia, noe som påvirker systemdriften i Norge og dermed både priser og tariffer for Hydros verk, skriver han.

Dette er den planlagte traseen for Skottlandskabelen Northconnect, som blir på 665 kilometer fra Eidfjord til Peterhead.

Foto: Northconnect

Norsk Industri er skeptisk

LO er skeptisk

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er også skeptisk til prosjektet, og viser til at de nye kablene hver for seg har en kapasitet på 80 prosent av de fire kablene som i dag knytter Norge til det danske kraftnettet.

Dermed dobler Norge eksportkapasiteten på få år, påpeker organisasjonen, og råder til å vente med denne kabelen for å høste erfaringer av driften av de to kablene til Storbritannia og Tyskland, som er under bygging.

– LO mener denne kabelen ikke bør vurderes bygget før erfaringene med den store økningen av utenlandskapasiteten Norge får frem mot 2021 foreligger, skriver LO i sitt høringssvar til NVE.

Les også

EU-støtte til norsk-skotsk kraftkabel

Har fått utsatt høringsfrist

NVEs høringsfrist for Northconnect gikk ut 15. april, men ifølge olje- og energiminister Terje Søviknes har nettoperatøren Statnett får utsatt høringsfrist for å kunne gjøre gode nok vurderinger av hva som skjer hvis prosjektet får konsesjon.

– Statnett vurderer at dette er nødvendig blant annet for å kunne vurdere det konsesjonssøkte tiltaket opp mot den øvrige langsiktige utviklingen av det norske og nordiske kraftsystemet, skriver Søviknes i et skriftlig svar på spørsmål fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Norge har allerede en rekke utenlandsforbindelser, inkludert landbaserte kraftlinjer til Sverige, fire strømkabler til Danmark, én kabel til Nederland, og i tillegg bygges det nå kabler til Storbritannia og Tyskland.

Det finnes eksempler på kraftkabler i Norden som eies av kraftprodusenter. Norske Statkraft eier 100 prosent av Baltic Cable, som går fra Sverige til Tyskland.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Strømpriser
 2. Norsk Hydro

Flere artikler

 1. Statnett vil vente med ny britisk strømkabel

 2. Betalt innhold

  Omstridt kraftkabel kan bli den mest lønnsomme noensinne

 3. Betalt innhold

  Kværner frykter at kabel til Skottland ødelegger for dem

 4. Setter den omstridte NorthConnect-kabelen på vent

 5. Flertall støtter kraftkabler, ifølge undersøkelse: Men Northconnect-kabelen splitter folket