Aker Solutions satser på havvind både i California og Norge: – Nordsjøen er ideell

Aker Solutions og partnerne i et flytende havvindprosjekt i Nord-California går nå videre med prosjektet og håper på oppstart i 2024. Samtidig jobber det norske selskapet med en rekke oljeselskaper som også ser på havvindmøller som en mulig energikilde til plattformene deres.

Illustrasjonsbildet av den flyttende havvindløsningen som Aker Solutions skal levere i et partnerskap med RCEA og andre i Nord-California

Foto: RCEA / Aker Solutions
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Jeg håper vi kan ta med oss erfaringen vi gjør ute hjem til Norge, for jeg opplever at potensialet i Nordsjøen er underkommunisert. Vindforhold, nærhet til store kraftforbrukere, infrastrukturen, muligheten til å balansere med vannkraft og kompetansen i offshorenæringen gjør at Nordsjøen er helt ideell for havvind.

Det sier Astrid Onsum, som leder Aker Solutions' satsing på flytende havvind, til E24.

– Så vi gleder oss over at Olje- og energidepartementet vurderer å åpne deler av Nordsjøen for kommersiell vindkraftutbygging, fortsetter hun.

Denne uken ble det kjent at Redwood Coast Energy Authority (RCEA), sammen med Aker Solutions og de andre partnerne, nå har sendt inn en leasingsøknad til delstatsmyndighetene for et flytende havvindmøllefelt utenfor kysten av Nord-California.

Partene går dermed videre i arbeidet om å få prosjektet i produksjon i 2024.

Astrid Onsum forteller at prosjektet i California langt ifra er det eneste selskapet nå jobber med:

– Vi jobber med en rekke muligheter globalt, men det er bare dette prosjektet vi kan snakke offentlig om på dette tidspunktet, sier hun.

Aker Solutions bistår blant annet kraft- og oljeselskaper med å vurdere lønnsomheten og mulighetene for flytende havvindparker. Det gjelder både havvindparker som skal sende strøm til strømnettet på land, men også det Onsum beskriver som «nisjeløsninger» til blant annet oljeindustrien.

– Vi gjør nå en rekke studier for operatører som ønsker å se på hvordan havvind kan redusere karbonavtrykket, sier hun om utredningene av havvindmøller som kan gi strøm til plattformer offshore.

– Aker BP og Equinor har jo selv snakket offentlig om at de jobber med løsninger. Er det andre?

– Ja, vi gjør også studier for andre operatører.

Les også: Aker BP ber fornybarbransjen komme med havvind-forslag: – Vi tror dette skal la seg gjøre

Les også

Equinor bygger havvind i Norge

Har sendt leasing-søknad i California

Redwood Coast Energy Authority (RCEA) har sammen med Aker Solutions og de andre partnerne nå sendt inn en leasingsøknad til delstatsmyndighetene for et flytende havvindmøllefelt utenfor kysten av Nord-California.

Etter planen skal havvindanlegget bli det første offshoreprosjektet i kommersiell skala i USA når det kommer i produksjon i 2024. Havvindmøllene skal plasseres drøye 30 kilometer fra kysten av Eureka i Humboldt County nord i delstaten. De 10 til 15 planlagte vindmøllene skal kunne generere 100 til 150 megawatt med kraft.

Aker Solutions har havvind som et satsingsområde for å bredde ut virksomheten utover olje og gass. Selskapet satser også på å levere produkter og tjenester til fiskeoppdrett offshore som et ledd i diversifiseringen.

I dette prosjektet samarbeider de med RCEA, Principle Power og EDPR Offshore. RCEA valgte samarbeidspartnerne i april i et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid).

I en egen pressemelding peker RCEA på at California har et mål om at elektrisitetsforsyningen i delstaten skal være karbonnøytral innen 2045. Fylkesråd i Humboldt Country og styremedlem i RCEA, Estelle Fennell, mener fylket har mye å tjene på å utnytte havvindmulighetene.

– Vi er i starten at en mangeårig prosess, men så langt har responsen fra befolkningen vært positiv, sier Fennell, som også peker på at en utbygging vil sikre mange lokale arbeidsplasser.

Les også: Håper på «Equinor-effekt» i havvindmarkedet: Norske leverandører står klare

Astrid Skarheim Onsum, leder for offshore havvind-satsingen til Aker Solutions

Foto: Aker Solutions

Satser på havvind sammen med oljen

Aker Solutions mener deres ekspertise og erfaring for leveranser av flytende konstruksjoner, subsea-rør og -kabler og kraftløsninger gjør dem i stand til å være en leverandør til havvindnæringen.

– Sammen med partnerne våre er vi optimistiske for at dette prosjektet vil utvikles til et flaggskip for den flytende havvindindustrien, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions, i en uttalelse.

– Hvor krevende er det å tilby teknologi dere vanligvis selger til oljenæringen til havvind? Er det høyere kostnadsnivået i oljenæringen en utfordring?

– Det er viktig å få frem at havvind er en ikke-eksisterende industri i dag. Så vi jobber med å realisere dette til å bli en næring. Å jobbe med kostnadskurven er en naturlig del av det, sier Astrid Onsum.

Så langt er det bare Equinors Hywind-anlegg i Skottland som er satt i drift av flytende havvindparker.

Les også

Oljebransjen trapper opp fornybarsatsingen: – Det heteste temaet i industrien nå

Tror kostnaden vil matche bunnfaste havvindmøller

Det finnes imidlertid flere parker der vindmøllene står festet på havbunnen, blant annet i Danmark. Sjefen for Aker Solutions' satsing på flytende havvind peker samtidig på at kostnadene er på full vei ned:

– Vi forventer at kostnadskurven til flytende havvind vil treffe kostnadskurven på bunnfast havvind, og der har jo kostnadskurven falt dramatisk de siste fem årene, sier Onsum.

Hun forteller at de både bruker sin egen og partneres erfaring med å industrialisere og kutte kostnader for å få til det samme med havvind. I tillegg jobbes det med å utvikle og forbedre de digitale systemene som styrer drift og vedlikehold, slik at kostnadene faller ytterligere.

– Ser dere for dere at Aker Solutions vil kunne stå for mer av leveransene til havvindmøller enn de modulene og delene som dere nevner per i dag?

– Hverken kontraktsstrukturen eller verdikjeden på innkjøpssiden er etablert når det kommer til flytende havvind, så vi kommer til å lete etter alle muligheter hvor vår kompetanse og produkter kan gi en tilleggsverdi, sier Onsum.

Hun legger til at omfanget av Aker Solutions' engasjementer i prosjektene vil kunne variere fra region til region, avhengig av lokale forhold.

Les også

Danske Ørsted satser på landvind med milliardoppkjøp

Les også

Her har norske Nel levert utstyr: Hydrogenskipet seiler verden rundt

Les også

– Kan bidra til at man får ned kostnadene

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Aker Solutions
  2. Fornybar energi

Flere artikler

  1. Aker Solutions håper på norsk havvind: – Det haster hvis Norge ikke skal stå igjen på perrongen

  2. Aker Solutions om flytende havvindprosjekt: – Viktig milepæl

  3. Røkkes Aker letter på sløret om vind og CO₂-fangst

  4. Akers vindsatsing har fått 4.500 nye aksjonærer på to måneder

  5. Full drift for flytende havvindprosjekt i Portugal