I dag: 1,3 millioner elbiler - Paris-mål krever 1,5 milliarder

For å nå de ambisiøse klimamålene i Paris-avtalen vil antallet elbiler måtte mangedobles til 1,5 milliarder innen 2040, ifølge det internasjonale energibyrået.

SPÅR VEKST: Det internasjonale energibyrået tror på hundredobling av antallet elbiler innen 2040. Men dersom verden skal nå klimamålene må det milliarder av elbiler til, tror organisasjonen.

Foto: NTB scanpix
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

La det være sagt aller først: dette er ikke IEAs hovedscenario.

Slik de globale utsiktene er i dag, spår Det internasjonale energibyrået at antallet elbiler vil øke til 30 millioner innen 2025 og 150 millioner innen 2040.

Det er mer enn en hundredobling av størrelsen på dagens elektriske bilpark på 1,3 millioner, ifølge IEA. Dette ville redusere den globale oljeetterspørselen med 1,3 millioner fat per dag sammenlignet med hva den ellers ville ha vært, sier energibyrået.

Hvis verden derimot følger ordlyden i fjorårets klimaavtale fra Paris, så vil et flertall av bilene måtte være elektriske i 2040.

Det skriver IEAs i sin World Energy Outlook-rapport, som blir lagt frem onsdag.

I den årlige rapporten legger energibyrået frem beregninger om verdens energibehov. Årets rapport har også sett på hva som skal til for å oppnå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader målt mot førindustrielt nivå, en skjerpelse fra det tidligere togradersmålet.

Byrået skrev lite om elbiler i tilsvarende rapport for ett år siden, og konstaterte da at salget for det meste hadde vært skuffende, unntatt i Norge.

Eksplosiv vekst

Bare for å kunne oppnå det tidligere klimamålet om å begrense oppvarmingen til to graders oppvarming, så må tallet på elbiler stige til det mangedobbelte, sier IEA.

KRAFTIG VEKST: Slik ser Det internasjonale energibyrået for seg veksten i elbilmarkedet mellom 2015 og 2040 i sitt hovedscenario. Men hvis verden skal nå klimamålene i Paris-avtalen må det bli langt flere elbiler, tror IEA.

IEA

I byråets 450-scenario, som legger opp til en temperaturøkning på to grader, øker elbilflåten til 715 millioner, en tredjedel av den globale bilparken, i 2040.

Selv det ville bli svært krevende, og det er derfor ikke det mest sannsynlige scenariet slik det ser ut i dag, ifølge IEA. I 2015 var det bare 1,3 millioner elbiler på veiene globalt, en dobling fra året før.

– Hvis disse tiltakene, inkludert strengere drivstofføkonomi, utslippsreguleringer og økonomiske incentiver, blir sterkere og mer spredt, slik de blir i 450-scenarioet, vil effekten være at det blir 715 millioner elbiler på veiene i 2040, noe som fortrenger seks millioner fat per dag i oljeetterspørsel, skriver IEA.

Les også

Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall

Dagens globale oljeetterspørsel er på rundt 97 millioner fat per dag.

– For lite ambisiøst

– Jeg er mer optimistisk og tror at IEA nok en gang undervurderer hvor fort dette kan komme til å gå, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

– Vi ser at den største begrensningen nå er i ferd med å bli produksjonen av batterier. Det er en industri som kan skaleres opp, og batterikostnadene faller, sier han.

Også Norsk Elbilforening mener at IEAs hovedscenario ikke går langt nok, fordi det skjer et raskt teknologiskifte, og kostnadene for å produsere elbiler faller dramatisk. Og det siste året har bilfabrikantene begynt å posisjonere seg for vekst, mener foreningen.

–150 millioner elbiler i 2040 er altfor lite ambisiøst. Det de ikke tar med da, er at det vil skje et paradigmeskifte. Det er vanskelig å regne seg til, sier Christina Bu i Norsk Elbilforening til E24.

– Kostnadene ved å produsere disse bilene går bare nedover, og engang ute på 2020-tallet vil disse bilene være billigere enn bensinbiler og ha lik rekkevidde. På ett tidspunkt vil det bare si pang, sier Bu.

MINDRE OLJE: Slik ser IEA for seg at elbiler og mer effektive biler reduserer etterspørselen etter olje, mens shipping, tungtransport, luftfart og petrokjemi drar i den andre retningen, ifølge World Energy Outlook 2016.

IEA

Krevende mål

For første gang har IEA også regnet på hva det vil kreve å nå det aller mest ambisiøse målet: å begrense oppvarmingen til godt under to grader, og prøve å komme ned mot 1,5 grader. Dette ble nedfelt i klimaavtalen i Paris, som trådte i kraft 4. november i år.

For å begrense oppvarmingen til «godt under to grader» kreves det trolig 1,5 milliarder elektriske biler på veiene i 2040, eller tre fjerdedeler av den globale passasjerbilparken, sier IEA. Da ville global oljeproduksjon falle til 63 millioner fat per dag.

Christina Bu i elbilforeningen tror at det vil bli solgt svært få eller ingen fossilbiler i 2040, og sier at både bilfabrikanter og regjeringer nå forsøker å lære av Norge.

– Bare den siste uka har vi hjulpet flere europeiske land hvor byråkratiet ser på lokale fordeler i Norge med tanke på hvordan de skal utvikle lignende insentiver, sier Bu.

Hvis verden skal klare det mest ambisiøse målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader vil det kreve at bortimot alle biler blir elektriske, og at nesten alle grep som kan tenkes, blir gjennomført for å kutte globale klimautslipp, sier IEA.

Les også

Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

2,2 milliarder elbiler

Man ville komme et langt stykke mot 1,5-gradersmålet hvis man elektrifiserte alle biler og varebiler, noe som ville kreve at rundt 2,2 milliarder elektriske kjøretøyer var på veiene i 2040, og at ingen biler var fossildrevne, sier IEA.

Med en slik utvikling ville oljeproduksjonen globalt kunne falle til 40 millioner fat per dag i 2040, godt under det halve av dagens nivå, sier organisasjonen.

Men en så massiv omlegging er altså ikke hovedscenariet i rapporten. Det IEA tror er mest sannsynlig, er at verden vil øke forbruket av olje til 103 millioner fat olje per dag i 2040, drøyt seks prosent mer enn i dag.

Og da oppnår verden trolig ikke klimamålene det ble enighet om i Paris.

Les også

Avis: Toyota snur og vil lage elbiler likevel

Les også

NHO-sjefen får kritikk etter elbil-utspill: – Det er drøyt

Les også

Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
  2. Elbil
  3. Olje og gass
  4. Fornybar energi

Flere artikler

  1. IEA: – Oljen bør trosse klimarisiko

  2. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

  3. IEA-sjefen: Elbiler kutter ikke oljevekst

  4. IEA venter elbilvekst, men: For tidlig å skrive oljens nekrolog

  5. Fersk IEA-rapport: Jekker opp elbil-anslaget